GRODNO
Niedziela,
01 października
2023 roku
 

Po co się tworzy radę parafialną? I jak działa?

Pytania i odpowiedzi

Parafia to organizm, wspólnota, która kieruje się pewnymi normami. Tak więc powinny się tam znajdować pewne atrybuty, które pomagają jej w funkcjonowaniu i realizacji swego przeznaczenia. Jednym z takich atrybutów jest rada parafialna. Podejście do tej instytucji różni się z punktu widzenia prawa świeckiego i kanonicznego.
Trzeba zaznaczyć, że Kodeks Prawa Kanonicznego nic wprost nie mówi o instytucji rady parafialnej w Kościele katolickim. Jednak w kanonie 536 określa możliwość stworzenia rady duszpasterskiej, która posiada głos wyłącznie doradczy, kieruje się normami określonymi przez biskupa i pomaga proboszczowi w posłudze duszpasterskiej. Powstanie takiej rady w parafii nie jest obligatoryjne.
    Jednak kolejny kanon 537 określa porządek tworzenia w parafii Rady ds. ekonomicznych. I tu już wymaganie prawa kościelnego zaznacza: ta rada w parafii musi powstać. Jej zadaniem jest pomoc proboszczowi w zarządzaniu wspólnotą parafialną. Warto zauważyć, że zgodnie z powszechnym prawem Kościoła kierownikiem parafii jest proboszcz, a pozostali pracownicy tylko pomagają mu w pełnieniu posługi.
    Kodeks Prawa Kanonicznego nie określa szczegółowo, w jaki sposób odbywają się wybory do rady i na czym dokładnie polegają jej obowiązki. Po odpowiedź na to pytanie trzeba sięgnąć do prawa partykularnego, czyli norm wydanych przez biskupa, lub do statutów diecezjalnych. Ważne informacje na ten temat znajdują się też w statucie parafialnym, który zatwierdza się przez biskupa i jest rejestrowany w Komitecie Wykonawczym.
    Ważnym pytaniem dotyczącym rady parafialnej jest kierowanie parafią. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego pasterzem parafii i jej kierownikiem jest proboszcz. Jednak w statutach parafii jest podane, że osobą, która kieruje parafią jest przewodniczący rady parafialnej. Jak możemy w takim razie przestrzec wymogów prawa kościelnego i nie przekroczyć świeckich? Idealnym rozwiązaniem jest wybranie proboszcza parafii na przewodniczącego rady parafialnej.
    Jak już zostało zaznaczone, najwyższy ustawodawca kościelny pozostawia prawu partykularnemu decyzję o sposobie zarządzania i funkcjonowaniu takich instytucji, jak rada parafialna. Dlatego szczegółowych odpowiedzi warto szukać właśnie tam, uważnie czytając statuty synodalne, normy wydane przez biskupa diecezji oraz statuty parafialne. Różnice między wymogami prawa diecezjalnego i statutami parafii mogą dotyczyć kadencji rady, jej składu i częstotliwości spotkań.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  92

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.