GRODNO
Sobota,
09 grudnia
2023 roku
 

23 września 2018 roku

Z głębi serca

 

❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze na rzecz Boga i ludzi, optymizmu, radości i pogody ducha na co dzień. Niech Pan będzie hojny na swe łaski i błogosławieństwo, Matka Boża nieustannie opiekuje się Ekscelencją, a Duch Święty obficie udziela swych darów.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Urodzin serdecznie życzymy obfitych łask Bożych. Niech Matka Najświętsza zawsze ma Ciebie w swojej opiece, Pan prowadzi przez życie, a Duch Święty obdarza wszelkimi darami i uświęca drogę kapłańską.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Bogusławowi Wójtowiczowi z okazji Imienin serdecznie życzymy obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Maryi Panny, dobrego zdrowia, pogody ducha na każdy dzień i życzliwych ludzi obok. Niech z Bożą i ludzką pomocą realizują się wszystkie Twe plany i zamiary.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i parafianie z Holszan
❧✿☙
Czcigodna Pani Regino Szpień! Z okazji jubileuszu z całego serca życzymy, aby zdrowie było mocne, życie – długie, siły – niekończące się, a radość – codzienna. Dziękujemy Panu Bogu i Tobie za to, że wychowałaś naszego kapłana, a także za Twą ofiarną pracę i pomoc w naszej parafii w ciągu wielu lat. Niech Najświętsza Maryja Panna się Tobą opiekuje, a miłosierny Bóg błogosławi i udziela potrzebnych łask.
Wierni z kościoła pw. Opieki NMP, parafia Dojlidki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Cichonowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, niewyczerpanych sił, życzliwych ludzi obok. Niech Duch Święty ześle na Ciebie swe dary, a Najświętsza Maryja Panna otuli niebieskim płaszczem, broniąc od niebezpieczeństwa, i otoczy matczyną miłością.
Wierni z kościoła pw. św. Rocha w Grandziczach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jodzikowi z okazji Urodzin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych i nieustannej opieki Maryi Panny, mocnego zdrowia, radości na co dzień, pogody ducha. Niech dobry Bóg zawsze wysłuchuje Twe modlitwy i pomaga w trudnych chwilach. Dziękujemy za niegasnący zapał w posłudze kapłańskiej, za odnowiony kościół i uporządkowany teren przykościelny, za Twą ofiarną pracę na rzecz Boga i ludzi, codzienną troskę o parafian, uprzejmość, dobre słowa i czyny.
Z szacunkiem parafianie z Cudzieniszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Steckiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego i łask Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny na co dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Berdówki i Pierwszomajska
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin przesyłamy wiązankę serdecznych życzeń: radości, mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości, niegasnącego zapału i wiary, sił i wytrwałości w posłudze. Niech Matka Boża i święty Patron nieustannie czuwają nad Tobą i wspierają w niełatwej pracy duszpasterskiej.
Animator Andrzej Słonimiec oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca diecezji grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Pacynie z okazji Urodzin i Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Bóg obficie zsyła na Ciebie swe łaski, Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekuje wraz ze świętym Patronem, dary Ducha Świętego pokrzepiają, a obok zawsze będą życzliwi ludzie. Życzymy też mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na wybranej drodze oraz codziennej radości i nadziei.
Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin przesyłamy moc serdecznych życzeń: Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Niech Cię Bóg obdarzy zdrowiem i długim życiem, radością i nadzieją, a z twarzy nigdy nie zniknie uśmiech. Bóg zapłać, że jesteś z nami!
Wdzięczni parafianie ze wsi Kamionka, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Kopciówki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Cierebiejowi z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich, Urodzin oraz rozpoczęcia roku akademickiego szczerze życzymy mocnego zdrowia, sił, wytrwałości, życzliwych ludzi obok, wszelkich niezbędnych łask od Pana i mocnej wiary. Niech każdy dzień będzie napełniony miłością Bożą, a posługa przynosi radość i obfite owoce.
Parafianie z Borun
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu w dniu Imienin życzymy twardo stać na drodze kapłańskiej. Szlak, który wybrałeś, nie jest łatwy. Więc niech Matka Boża ukrywa Cię swoim płaszczem, Duch Święty opromienia swym światłem każdy Twój dzień, posługa będzie wypełniona radością i pokojem, a praca na rzecz Boga i ludzi przynosi obfite owoce.
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie i parafianie z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Andrzejowi Honczarowi, Rusłanowi Mazanowi, Olegowi Kananowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, mocnego zdrowia, pokoju w duszy, ludzkiej życzliwości, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej oraz nieustannej opieki Maryi Panny.
Z modlitwą apostolstwo „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  22

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.