GRODNO
Sobota,
24 lutego
2024 roku
 

Dlaczego protestanci chrzczą dorosłych, a katolicy – dzieci?

Pytania i odpowiedzi

kulaha
Najpierw warto wspomnieć, że w Kościele katolickim chrztu się udziela nie tylko dzieciom, lecz także dorosłym, którzy nie zostali ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej. Tak więc lepiej jest powiedzieć, że katolicy chrzczą dzieci i dorosłych. Protestanci natomiast inaczej rozumieją sakramenty, co skutkuje innym sposobem postrzegania i praktykowania wiary.
    Nauka Kościoła katolickiego opiera się na Piśmie Świętym oraz Tradycji, sięgającej początków wspólnoty wiernych i formacji w ciągu pierwszych wieków chrześcijaństwa. Kościół nadal wykonuje nakaz Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19) – głosząc współczesnemu człowiekowi słowa Zbawcy: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).
W tradycji Kościoła chrzest jest fundamentem chrześcijańskiego życia duchowego we wspólnocie wiernych oraz bramą konieczną do zbawienia (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213). Właśnie przez chrzest człowiek spotyka się z Bogiem w Trójcy Przenajświętszej i staje się adoptowanym dzieckiem Bożym. Obmycie wodą chrzcielną wyzwala z grzechu pierworodnego i obdarza łaską potrzebną do zbawienia.
    We wprowadzeniu do rytuału chrztu znajdujemy bardzo zrozumiałe wytłumaczenie katolickiej praktyki udzielania tego sakramentu: „Kościół, otrzymawszy misję głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: «Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego» (J 3, 5) – dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników. Osoby te reprezentują zarówno Kościół lokalny, jak i całą społeczność świętych i wierzących, Kościół-Matkę, gdyż ona cała rodzi wszystkich i każdego z osobna” (Rytuał. Chrzest dzieci, Wprowadzenie, 2).
    W Kościele katolickim, podobnie jak w Cerkwi prawosławnej, chrztu się udziela niemowlętom w przekonaniu, że wiara jest największym darem, który rodzice mogą swoim dzieciom pomóc otrzymać. Podczas katechezy poświęconej tajemnicy chrztu Ojciec Święty Franciszek powiedział: „Niektórzy myślą: ale po co chrzcić dziecko, które tego nie rozumie? Poczekajmy aż dorośnie, zrozumie i samo poprosi o chrzest. Ale to oznacza brak ufności do Ducha Świętego, ponieważ gdy chrzcimy dziecko, wchodzi do niego Duch Święty i to On sprawia, że rosną w nim cnoty chrześcijańskie, które potem rozkwitną” (papież Franciszek, Chrzest to drugie narodziny).

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  312

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.