GRODNO
Czwartek,
23 maja
2024 roku
 

Słowo dla Życia (170)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   Istnieje zniewolenie, które więzi bardziej niż więzienie, bardziej, niż atak paniki, bardziej niż jakikolwiek rozkaz: to niewolnictwo własnego „ja”. Mowa o ludziach, którzy zdają się przez cały dzień patrzeć na siebie w zwierciadle, by zobaczyć swoje „ja”. Ich ego jest większe od ciała. Są niewolnikami własnego „ja”.
    Drodzy bracia i siostry, któż jest zatem prawdziwym niewolnikiem? [...] Ten, kto jest niezdolny do kochania! I wszystkie te wady, grzechy, ten egoizm oddalają nas od miłości i czynią niezdolnymi do kochania. Jesteśmy niewolnikami nas samych i nie potrafimy kochać, bo miłość zawsze jest nakierowana na innych. Prawdziwa miłość jest prawdziwą wolnością: odciąga od posiadania, odbudowuje relacje, potrafi zaakceptować i docenić bliźniego.
Fragment przemówienia podczas audiencji ogólnej w Watykanie, 12.09.2018 


dziemanko   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Niezmiernie ważnym uzupełnieniem i pogłębieniem pierwszego przekazu wiary, który dokonuje się w rodzinie chrześcijańskiej, jest systematyczna katechizacja dzieci i młodzieży, organizowana przy parafiach. Przez realizację odpowiednio opracowanych programów nauczania, dostosowanych do wieku katechizowanych, katecheza parafialna ma „doprowadzić do dojrzałości wiarę już zrodzoną w duszy i ukształtować prawdziwego ucznia Chrystusa przez pogłębione i bardziej uporządkowane poznanie Osoby i nauki Chrystusa naszego Pana” (Jan Paweł II, Catechesi Tradendae, 19).
    Dlatego przypominam Wam, drodzy Rodzice, że jesteście odpowiedzialni za to, aby Wasze dzieci uczęszczały na lekcje religii przy parafii przez cały okres pobierania nauki w szkole. Niedopełnienie tego obowiązku jest poważnym zaniedbaniem moralnym. [...] Dlatego proszę Was, abyście wzięli sobie do serca i wprowadzili w czyn wezwanie Chrystusa Pana: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże” (Mk 10,14).
    Czcigodni Bracia Kapłani i Ojcowie Zakonni, wielebne Osoby Konsekrowane i drodzy Ka- techeci świeccy! Kieruję do Was słowa głębokiej wdzięczności i szczerego uznania za gor- liwość, zapał i zaangażowanie, z którym poświęcacie się na co dzień szlachetnemu dziełu katechizacji młodego pokolenia.
    Drogie Dzieci i kochana Młodzieży! Życzę Wam jak najwięcej sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym i katechetycznym. Uczęszczajcie regularnie i chętnie na lekcje religii, aby coraz lepiej poznawać Chrystusa i Jego naukę. Pamiętajcie, że jest On Waszym najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawiedzie i nie opuści.
   
Fragment listu pasterskiego na rozpoczynający się 2018-2019 rok szkolny i katechetyczny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  223

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.