GRODNO
Poniedziałek,
04 marca
2024 roku
 

Męczenniczki z Nowogródka – cenny i niezniszczalny skarb

Życie Kościoła

4 września w diecezji grodzieńskiej jest obchodzone liturgiczne wspomnienie bł. Marii Stelli i jej 10 towarzyszek, męczenniczek z Nowogródka. Zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zostały rozstrzelane w Batorowskim Lesie 1 sierpnia 1943 roku. Siostry nazaretanki oddały swoje życie, by ratować 120 osób, przeważnie ojców rodzin, i ks. Aleksandra Zienkiewicza. Ofiarę zakonnic pamięta się nadal, w ciągu wielu lat po ich śmierci męczeńskiej. Błogosławione nazaretanki apelują o miłość do Kościoła i jego pasterzy, uczą, że przeciwko szydzeniu, przemocy, niesprawiedliwości trzeba walczyć mocą miłości, znosząc cierpienie, nieść pokój światu.
Uroczystości ku czci błogosławionych Z okazji 75-lecia męczeńskiej śmierci 11 błogosławionych sióstr nazaretanek w Nowogródku odbyła się uroczystość.
    28 lipca w Batorowskim Lesie – miejscu rozstrzelania zakonnic – odprawiono Mszę św., podczas której obecni dziękowali Panu za dar błogosławionych męczenniczek dla Kościoła na Grodzieńszczyźnie oraz Kościoła na Białorusi. Przez ich wstawiennictwo uczestnicy Mszy prosili Boga o łaskę głębokiej, mocnej wiary, odwagi, prawdziwej miłości do Niego i bliźnich dla siebie samych, swoich rodzin, wspólnot, do których należą. Modlili się też za narody, które doświadczają wojen i zamachów terrorystycznych, za kraje, gdzie mają miejsce konflikty wewnętrzne, by tam, gdzie jest przemoc i nienawiść, zakwitły pojednanie i przebaczenie.
Na miejsce, które zostało zroszone krwią męczenniczek, po 7 dniach drogi przybyła grupa pielgrzymów z Grodna. W pieszej pielgrzymce szli również wierni z diecezji pińskiej z Nowej Myszy, na rowerach dotarli parafianie z Krzemienicy (dekanat Wołkowysk). Na uroczystości zgromadzili się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, miejscowych władz państwowych, kapłani, siostry zakonne oraz wierni z różnych zakątków naszego kraju i zagranicy. Uczcić bohaterski czyn swoich poprzedniczek licznie przybyły zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na czele z przełożoną generalną s. Janiną Zawieją.
    Mszy św. w lesie, gdzie 75 lat temu miało miejsce dramatyczne wydarzenie, przewodniczył abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki (Polska). Razem z nim Eucharystię koncelebrowali metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz, biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, biskup witebski Oleg Butkiewicz, biskup pomocniczy archidiecezji mińsko- mohylewskiej Jerzy Kasabucki, biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski oraz wizytator apostolski dla grekokatolików na Białorusi archimandryta Sergiusz Gajek.
    Zwracając się do zebranych z homilią, ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz zaznaczył, że „ten piękny las stał się Kalwarią, na której siostry, za przykładem Jezusa, ofiarowały swe życie za bliźnich. To miejsce nawołuje nas do usensownienia od nowa przykazania Bożego o miłości do bliźniego, by zapobiec podobnym tragediom. Realizujemy obraz Boga w sobie, jeśli kochamy bliźniego, przebaczamy mu winy, bronimy życia od poczęcia do naturalnej śmierci, szerzymy pokój i sprawiedliwość, troszczymy się o godność człowieka... Przez nas Bóg wchodzi do historii, by swoją łaską i pokojem wypełnić ziemię”.
W „Białej Farze”, do której siostry przychodziły na modlitwę, dziś są przechowywane ich szczatki    Hierarcha podkreślił, że straszna tragedia, która dokonała się tam wiele lat temu, apeluje do wszystkich o rachunek sumienia z miłości do bliźniego oraz do wiary. Potwierdzić to, według arcybiskupa, można wyłącznie świadectwem własnego życia prowadzonego zgodnie z nauką i za przykładem Chrystusa.
    Arcypasterz zwrócił też uwagę na to, że wspominamy wydarzenia, które odbyły się 75 lat temu, nie po to, by otwierać zagojone rany i posypywać je solą, lecz po to, by na błędach przeszłości wychowywać nowe pokolenia oraz by nic podobnego nigdy więcej nie zaszło.
    Podczas Eucharystii zebrani modlili się również o beatyfikację s. Małgorzaty Banaś – 12. zakonnicy z Nowogródka, którą ominęła śmierć męczeńska.
    Po Mszy św. obecni mieli możliwość osobiście uczcić relikwie błogosławionych nazaretanek.
   
    Farny kościół w Nowogródku otrzymał status sanktuarium
    Uroczyste ogłoszenie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego sanktuarium bł. Marii Stelli i jej 10 towarzyszek odbyło się 29 lipca na zakończenie uroczystości z okazji 75. rocznicy śmierci męczeńskiej zakonnic.
 Nuncjusz apostolski na Białorusi abp Gabor Pinter przewodniczy 
Mszy św. na zakończenie uroczystości   We Mszy św., której przewodniczył nuncjusz apostolski na Białorusi abp Gabor Pinter, liczny udział wzięły osoby duchowne i świeckie, a także zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
    Na rozpoczęcie uroczystości do zebranych zwrócił się ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Hierarcha opowiedział o znaczeniu ofiary błogosławionych zakonnic i podziękował Bogu za dar sióstr męczenniczek dla Kościoła: „Wydaje się, że nikt o własnych siłach nie jest w stanie zdobyć się na tak heroiczną miłość. Jednak historia posiada przykłady męczenników, którzy umocnieni Bożą łaską potrafili osiągnąć szczyt świętości na drodze właśnie poprzez tak bezgraniczną miłość do bliźniego, jaką jest ofiara z własnego życia. Do bohaterów wiary należą też błogosławione siostry męczenniczki z Nowogródka”.
    Potem obecnych powitał ks. abp Gabor Pinter.
    W homilii przedstawiciel Ojca Świętego również podkreślił moc ofiarnej miłości: „Dziś zwycięstwo męczenników oraz ich świadectwo mocą Boga nadal przynoszą owoce na Białorusi, w Kościele, który otrzymuje wsparcie od ich ofiary”. Hierarcha dodał, że siostry wśród terroru wojny przez modlitwę, ofiarę i solidarność dzieliły los prześladowanych osób. Bóg powołał całą ich wspólnotę do szczególnej misji. Zjednoczone miłością razem poszły na śmierć i razem zostały wyniesione do chwały ołtarza.
Uszanowanie relikwii błogosławionych
męczenniczek przez uczestników uroczystości      Najbardziej wzruszającą częścią Mszy św. była procesja z darami. Podczas niej wybrani uczestnicy złożyli na ołtarzu Pana, między innymi, flagę nowogródzkiej szkoły, gdzie posługiwały poległe siostry nazaretanki. Przynieśli ją byli wychowankowie sióstr męczenniczek, którzy przybyli na uroczystość, by uczcić wychowawczynie. Swoją obecnością ożywili wspomnienia o błogosławionych zakonnicach, umożliwiając wiernym dotknięcie wielkiej historii.
    Nowe sanktuarium, gdzie znajdują się relikwie męczennic, stanie się miejscem szczególnej pamięci, głoszenia i przekazywania kolejnym pokoleniom świadectwa bohaterskiej miłości do Boga i bliźniego, które siostry nazaretanki z Nowogródka złożyły w czasach II wojny światowej. Przykład błogosławionych zakonnic oraz ich bezgraniczna wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii powinny wzbudzać w sercach współczesnych chrześcijan chęć współpracy z Bożą łaską i nieustannego wzrastania w osobistej świętości.
   
    Za przykładem błogosławionych sióstr
   Pamiątkowe zdjęcie pielgrzymów w miejscu męczeństwa sióstr Siostry nazaretanki, które obecne posługują w Nowogródku, kontynuują dzieło błogosławionych męczenniczek. Zajmują się działalnością apostolską, katechizacją, pracują jako zakrystianki, pieką opłatki i hostie, podobnie jak ich poprzedniczki, służą rodzinom i w ten sposób realizują swój charyzmat – szerzą Królestwo Bożej miłości.
    „Błogosławione nazaretanki złożyły siebie w ofierze za rodziny – mówi s. Nazaria Mikłasz.– We współczesnym świecie małżeństwa również znajdują się w niebezpieczeństwie. I choć problemy, z którymi się borykają, leżą w zupełnie innej płaszczyźnie niż kiedyś, nie są one mniej ważne i potrzebują rozwiązania. Staramy się gorliwie i ofiarnie pełnić swoją posługę na rzecz rodzin: spieszymy z pomocą do wszystkich potrzebujących i pomagamy im w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Organizujemy spotkania i rekolekcje, troszczymy się o Towarzystwo im. Najświętszej Rodziny, a także okazujemy rodzinom wsparcie modlitewne i wypraszamy dla nich potrzebne łaski”.
   S. Nazaria zaznacza też, że nazaretanki z Nowogródka przykładają wiele starań, by pamięć o siostrach męczenniczkach żyła, a ich kult nieustannie się poszerzał. Gościnnie spotykają pielgrzymów i turystów, oprowadzają po farnym kościele i opowiadają historię błogosławionych zakonnic.
    „Nowogródzką farę w ciągu roku odwiedza wiele ludzi. Koniecznie zaglądają do bocznej kaplicy, gdzie w sarkofagu spoczywają relikwie męczennic, i powierzają ich orędownictwu swoje rodziny, radości i smutki, proszą o opiekę, gdyż wierzą, że zostaną wysłuchani” – podkreśla zakonnica.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  303

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.