GRODNO
Czwartek,
18 lipca
2024 roku
 

22 lipca 2018 roku

Z głębi serca

 
s meczenniczki

❧✿☙
Czcigodnym Księżom Kanonikowi Wiktorowi Wieliwisowi i Eugeniuszowi Cichonowi z okazji Imienin składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech zdrowie będzie mocne, twórczy zapał niewyczerpalny, a radość z owoców pracy codzienna. Niech Wam zawsze towarzyszą promienie Bożego miłosierdzia, moc Ducha Świętego i opieka Maryi Panny. Niech Jezus króluje w sercu i obdarza wszelkimi łaskami, a święci Patronowie nieustannie się Wami opiekują. Jesteśmy bardzo wdzięczni za szczere modlitwy, pouczające kazania, życzliwość, dobroć, skromność, cierpliwość, przyjazny uśmiech, a także troskę o ludzi i świątynię. Bóg zapłać!
Z głębokim szacunkiem parafianie z kościoła pw. św. Kazimierza w Putryszkach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Wincentemu Lisowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, obfitych plonów z pracy na niwie Pańskiej, pomocy Bożej na niełatwej drodze kapłańskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień oraz życzliwych ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Lida
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Imienin z całego serca życzymy pogody ducha, radości, nieustannych sił, mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności w realizacji wszystkich planów oraz życzliwych ludzi obok. Niech Bóg błogosławi w każdej chwili życia, Maryja obdarza troską i opieką, a Anioł Stróż broni od wszelkiego zła.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Mostów
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subelowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, długich lat życia, obfitych darów Ducha Świętego, łask Bożych i nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech radość, miłość i pokój zawsze goszczą w sercu.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, parafia Traby
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, szczęścia. Niech radość zawsze Ci towarzyszy, a cierpliwości i wytrwałości wystarczy na długie lata ofiarnej posługi kapłańskiej. Niech Cię omija smutek, a życie będzie pełne radości. Niech Matka Boża rozjaśnia Twą drogę promie- niami swojej miłości.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodny Księże Walery Bykowski! W dniu Twoich Urodzin przyjmij te słowa ciepłe i szczere: Niech Bóg da Ci łask wiele, Niech wzmacnia powołanie, osłania kiedy trzeba. I pewną prostą drogą prowadzi Cię do Nieba. Śpiewaj sercem kapłańskim radosne dziękczynienie
Za służbę Chrystusowi, za wielkie wyróżnienie. A my się dziś do Ciebie serdeczne uśmiechamy, Wzmacniamy swe życzenia, w modlitwy przemieniamy.
Apostolat „Margaretka” z Repli
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subelowi i Siostrze Annie z okazji Imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: miłości Chrystusowej, błogosławieństwa Bożego, owoców w służbie na rzecz Boga i ludzi. Niech święci Patronowie bronią Was od nie- szczęść i pomagają w każdej chwili życia, Matka Boża nieustannie ma w swojej opiece, a dobroć i życzliwość, którą darzycie ludzi, zawsze powracają do Was. Pozostawajcie dla nas przykładem mocnej wiary i pobożności! Dziękujemy za odpowiedzialną posługę i troskę o każdego z nas.
Z szacunkiem i modlitwą Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabachх
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Imienin z całego serca przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, życie – długie, siły – niekończące się, a radość – codzienna. Niech Cię zawsze otaczają promienie Bożego miłosierdzia, Duch Święty obdarza swoimi łaskami, a Maryja nieustannie się Tobą opiekuje. Pan Jezus niech króluje w sercu, a święty Patron zawsze stoi obok.
Wierni parafianie z Wołpy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji zbliżających się Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, pogody ducha, dużo radości i zdrowia na każdy dzień posługi kapłańskiej. Niech Bóg poprzez nasze modlitwy doda Ci potrzebnych sił. Niech Duch Święty ześle na Ciebie swe dary, a Najświętsza Maryja Panna chroni niebieskim płaszczem przed niebezpieczeniami i otuli matczyną miłością. Dziękujemy za dobre serce, za to, że uczysz nas miłować Boga i bliźniego, a Twojej mamie – za syna kapłana.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z kościoła pw. św. Jerzego w Worończy i kaplicy w Woronie
❧✿☙
Z całego serca pragniemy podziękować Wyższemu Seminarium Duchownemu w Grodnie, wykładowcom i wychowawcom, a także rodzicom Księdza Olega Janowicza za to, że wykształcili i wychowali takiego kapłana. My, parafianie, jesteśmy wdzięczni Księdzu Olegowi za jego pracę w naszym kościele. Kapłan zawsze jest przygotowany do głoszenia Słowa Bożego. Jego kazania wierni słuchają bardzo uważnie. Życzymy Księdzu Olegowi zdrowia, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, cierpliwości, dobroci, miłości na drodze kapłańskiej, niewyczerpalnych sił w posłudze Bogu i ludziom. Dziękujemy za ofiarną pracę, ciepło i życzliwe serce.
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. świętych Piotra i Pawła Apostołów w Iwiu

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  167

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.