GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

Slowo dla Życia (168)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   Мusimy usiłować otworzyć serce i umysł, aby zaakceptować Bożą rzeczywistość. Chodzi o to, aby mieć wiarę: brak wiary jest przeszkodą dla łaski Bożej. Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał. Powtarzają gesty i znaki wiary, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja osoby Jezusa i Jego Ewangelii. Każdy chrześcijanin jest powołany do pogłębienia tej podstawowej przynależności, starając się o niej świadczyć poprzez konsekwentny sposób życia, którego wątkiem przewodnim zawsze będzie miłość.
Fragment przemówienia podczas modlitwy „Anioł Pański”, 08.07.2018 


pinter   Ks. Abp Gabor Pinter

      МWiemy, że Bóg wzywa nas wszystkich do świętości, każdego zgodnie z powołaniem, z jego stanem życia. Wiemy też o trudnościach, które powstają podczas dążenia do tego celu, szczególnie dziś, w świecie powszechnego indywidualizmu, hedonizmu, które starają się oddalić nas od „spraw duchowych”.
    Stanie się świętym nie jest łatwe: można je porównać ze wspinaniem się w górę, której szczytem jest Chrystus. Potrzeba tu gorliwości, po- święcenia, chęci, a w sposób szczególny otwartego serca, które nieustannie trwa na słuchaniu Słowa Bożego, podobnego do latarni oświecającej nasze kroki. W tej podróży, trwającej przez całe życie, koniecznie musimy często zwracać się do Maryi, czcząc Ją w tytule Matki Bożej z góry Karmel, i prosić o prowadzenie nas za rękę do Pana. Powinniśmy pamiętać o świadectwie Karmelu i przykładzie karmelitów, który może zostać wykorzystany w każdym powołaniu lub stanie życia.
   
Fragment homilii wygłoszonej na uroczystości w diecezjalnym sanktuarium w Gudogaju, 15.07.2018

dziemanko   Ks. bp Antoni Dziemianko

      Gdy nas obdarzają dobrem, pragniemy dziękować, czujemy do tego moralny obowiązek. Jednak prawdziwe uczucie wdzięczności wynika z miłości. Można powiedzieć, że wdzięczność jest szczególną formą miłości.
    Wdzięczny może być ten, kto kocha. Egoiście trudno jest dziękować, gdyż bardzo często przypisuje zasługi własnym wysiłkom. […] Brak wdzięczności często świadczy o poczuciu wyższości nad drugą osobą. A to może stopniowo przekształcić się w pogardę. I wtedy naprawdę zanikają przyjazne stosunki między ludźmi, zanika uczucie wdzięczności. Wtedy nieraz zanikają też inne wartości. Zanika dobro, zrozumienie drugiego człowieka, poczucie zależności. Zanika miłość...
   
Fragment homilii wygłoszonej podczas uroczystości w diecezjalnym sanktuarium w Trokielach, 07.07.2018

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.