GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Slowo dla Życia (167)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   Życie chrześcijańskie jest przede wszystkim wdzięczną odpowiedzią szczodremu Ojcu. Chrześcijanie, którzy wypełniają tylko „obowiązki”, twierdzą, że nie mają osobistego doświadczenia tego Boga, który jest „naszym”. Mówiłeś: muszę zrobić i to, i to, i tamto... Same obowiązki. Jednak oznacza to, że Ci czegoś brakuje... Bycie chrześcijaninem to kroczenie drogą wyzwolenia! Przykazania cię wyzwalają z egoizmu, bo miłość Boża wiedzie cię naprzód. Formacja chrześcijańska nie opiera się na silnej woli, ale na przyjęciu zbawienia, na tym, by pozwolić siebie kochać.
Fragment przemówienia podczas audiencji ogólnej w Watykanie, 27.06.2018 


kondrusiewicz2   Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz

      W kalendarzu liturgicznym dostrzegamy zaledwie trzy święta narodzin: Boże Narodzenie, gdy obchodzimy przyjście na świat Zbawcy, narodzenie Maryi, Matki Chrystusa, oraz narodziny św. Jana Chrzciciela. Ten fakt przypomina o wyjątkowości osoby proroka w historii zbawienia [...].
    Św. Jan Chrzciciel głosił bezkompromisowy styl życia, podobnie czyni też Kościół. „Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawie- nie dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49, 6). Te słowa Boga są skierowane nie tylko do św. Jana Chrzciciela, lecz do każdego chrześcijanina. Wszyscy jesteśmy powołani słowem i przykładem życia świadczyć o Jezusie Chrystusie. Niech nas w tym umacnia Ten, którego słuchamy w Słowie Bożym i przyjmujemy w Komunii św.
   
Fragment homilii wygłoszonej podczas odpustu parafialnego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wołpie, 24.06.2018

biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Właśnie tu, na tej ziemi, w ciągu wielu lat pozostaje żywy kult św. Jana Chrzciciela, którego Wasi przodkowie obrali na wyjątkowego patrona. On przez własne życie i naukę, którą głosił, przygotowywał drogę do przyjścia Chrystusa. Istotę jej można określić jako wskazywanie drogi apostołom. Zawsze kierował spojrzenia innych ku Jezusowi, nawoływał do przemiany życia. „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki” (Mk 1, 3) – tymi słowami św. Jan Chrzciciel pragnął przypomnieć ludziom, że nie powinni zmieniać Chrystusowej nauki [...].
    Prostować drogi dla Boga oznacza rzeczywiście żyć zgodnie z przykazaniami Chrystusa, nie zmieniać Jego nakazów, nie poddawać się wątpliwościom, lecz rozwijać cnoty. Znakiem autentyczności życia chrześcijańskiego niech będzie wszelkie dobro, które czynimy dla siebie nawzajem.
   
Fragment homilii wygłoszonej na uroczystości 400-lecia konsekracji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Holszanach, 08.07.2018

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.