GRODNO
Niedziela,
29 stycznia
2023 roku
 

24 czerwca 2018 roku

Z głębi serca

 
СВ. АПОСТАЛАЎ ПЯТАРА І ПАЎЛА

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Sołobudzie z okazji Imienin składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na każdy dzień, niezachwianej wiary i nadziei, a także optymizmu na co dzień i pokoju w sercu.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Załodze w dniu Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości, optymizmu, mocnej wiary, sił w głoszeniu Ewangelii oraz nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żyrmun
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Morcińcowi z okazji Imienin z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, wszelkich darów Ducha Świętego na każdy dzień, nieustannej opieki Maryi i świętego Patrona, a także mocnego zdrowia i ludzkiej życzliwości.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Jezior
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Łozowskiemu z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego, wszelkich łask od Chrystusa, mocnego zdrowia, pokoju w sercu, pogody ducha oraz życzliwych ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Strubnicy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Zwierzyńskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą: błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, radości i mocnego zdrowia. Niech święty Patron i Matka Boża otaczają Cię opieką. Za dobroć, owoc pracy, rozsądność, czułe serce i łagodny uśmiech, troskę o świątynię i parafian, przykład wiary i pobożności bardzo Ci dziękujemy.
Parafianie z Wornian oraz wierni z kaplicy w Woronie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kowszukowi z okazji rozpoczęcia posługi kapłańskiej z całego serca życzymy zdrowia na długie lata, dobrych i wiernych ludzi obok, mocnej wiary, niegasnącej nadziei. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdy dzień Twojego życia, Maryja otula płaszczem swej opieki, a Duch Święty oświetla wybraną drogę, by przynosiła obfite owoce.
Wierni z parafii św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, wytrwałości, optymizmu oraz niegasnącego zapału wiary, nadziei i miłości.
Wierni z parafii Dociszki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech w Twym sercu zawsze mieszkają Boża radość, światło, łaska. Niech Pan obdarza Cię swym błogosławieństwem, Jezus Chrystus broni od nieszczęść, a Matka Boża, święty Patron i Anioł Stróż nieustannie mają w swej opiece. Niech posługa będzie napełniona mocą i darami Ducha Świętego, a zdrowie i cierpliwość nigdy Cię nie opuszczą. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Wierni ze wsi Miesztuny, Skiersie, Wielkie Sioło, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żołudka i rodzina Szczetko
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, wytrwałości w realizacji Bożych zamiarów, nieustannej opieki świętego Patrona oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Szczerze dziękujemy Ci za czas, który nam poświęcasz, za ofiarną posługę w parafii, głoszenie Słowa Bożego, wspaniały przykład wiary, mądrości, otwarte serce i nieustanną troskę o każdego z nas.
Komitet kościelny і parafianie z Korobczyc
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Koleśnikowi z okazji Imienin z całego serca składamy życzenia: mocnego zdrowia, sił, pogody ducha, pomyślności w pracy duszpasterskiej, radości oraz ludzkiej dobroci i miłości.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żodziszek, wierni ze wsi Andrzejowce, rodzina Kogarków z dziećmi z Nowosiołków
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech całe Twe życie będzie wypełnione światłem i miłością, Zbawiciel prowadzi Cię wspaniałą drogą kapłaństwa, a obok będą tylko życzliwi ludzie. Szczęść Boże!
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Hoży
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi z okazji Urodzin i Imienin składamy wiązankę szczerych życzeń. Niech dobry Bóg pomnaża Twą wiarę, daje dużo sił i zdrowia, Duch Święty obficie obdarza mądrością, Matka Boża otula swoją opieką i miłością, a św. Piotr towarzyszy we wszystkich sprawach życiowych. Życzymy także dobroci i miłości od każdego człowieka spotkanego na drodze życia oraz dziękujemy za dobre serce i wspaniały przykład wiary.
Z modlitwą Kółka Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafianie z Krupowa i kaplicy w Wojdaciszkach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Astukiewiczowi z okazji Imienin oraz 18. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę serdecznych życzeń: wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego na długie lata posługi kapłańskiej, nieustannej pomocy świętego Patrona, miłosierdzia Bożego, pomyślności, zdrowia, pogody ducha i radości na co dzień.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Indury
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sorele z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, opieki Matki Niepokalanej i świętego Patrona, dużo zdrowia, dobrego humoru i pogody ducha. Szczęść Boże!
Łucja Łabecka i Stanisława Sidorowicz, a także Kółko Różańcowe św. Józefa z parafii Wołpa
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Janowi Sorele i Janowi Rejszelowi z okazji Imienin przesyłamy szczere życzenia: zdrowia, prawdziwej radości i jasnej nadziei, szczerych i uczciwych ludzi na drodze życiowej, miłosierdzia, pomyślności, niegasnącego ciepła duchowego w niełatwej posłudze kapłańskiej.
Henryk Dziemieszczyk, Maria Wiszniewska z rodziną, Wołpa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Urodzin życzymy opieki Matki Najświętszej, wszelkich darów Ducha Świętego, dużo sił i zdrowia do realizacji Bożych zamiarów, życzliwych ludzi obok. Dziękujemy za dobre serce, mądre rady i czas, który nam ofiarujesz.
Wierni z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Wszechmogący wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, wytrwałością i niegasnącym zapałem, Maryja nieustannie otula matczynym płaszczem, a Jan Chrzciciel towarzyszy we wszystkich sprawach. Dziękujemy za dobre serce, życzliwość, modlitwy i cierpliwość do nas. Niech miłosierny Bóg błogosławi Twoim rodzicom.
Legion Maryi, grupa modlitewna Dobrego Pasterza, apostolat „Margaretka”, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Komitet Kościelny oraz wdzięczni wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodny Księże Janie Gawecki! Z okazji Imienin pragniemy złożyć Ci najpiękniejsze życzenia. Niech radosny nastrój, obecny w dniu Twojego święta, towarzyszy Ci na każdy dzień, a każde przedsięwzięcie realizuje się z łatwością i przynosi owocne plony. Niech Ci Bóg we wszystkim błogosławi!
Z modlitwą apostolat „Margaretka”, Legion Maryi i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi z okazji Urodzin życzymy obfitych łask Bożych, błogosławieństwa i samych radosnych chwil. Niech Chrystus będzie Ci Przewodnikiem, Duch Święty nieustannie udziela swych darów, a Najświętsza Maryja Panna zawsze się Tobą opiekuje. Dziękujemy za przykład pobożności oraz za to, że jesteś z nami.
Apostolat „Margaretka” i Legion Maryi z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Czurganowi z okazji Urodzin przesyłamy szczere życzenia: zdrowia, prawdziwej radości i jasnej nadziei, szczerych i sumiennych ludzi na drodze życiowej, miłosierdzia i wielkoduszności, pomyślności oraz niegasnącego ciepła duchowego w posłudze kapłańskiej.
Kółko Różańcowe MB Częstochowskiej, Juraciszki
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Pawłowi Romańczukowi z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, sił, wytrwałości, życzliwych ludzi obok, wszelkich łask od Pana oraz mocnej niegasnącej wiary. Niech każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością, a posługa przynosi radość i obfite owoce.
Rycerstwo Niepokalanej, Kółko Adoracyjne oraz wierni z parafii MB Anielskiej w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Imienin życzymy zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, łask Bożych i dużo radosnych chwil. Niech Duch Święty oświetla każdy dzień Twej posługi, Jezus będzie Twym Przyjacielem, a Maryja z miłością przytula do serca.
Wierni z parafii Hołynka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Pawlukiewiczowi z okazji Imienin i 10. rocznicy święceń kapłańskich życzymy miłości Chrystusowej, błogosławieństwa Bożego, owoców z pracy duszpasterskiej. Niech święty Patron strzeże Cie od nieszczęść i pomaga w każdej chwili życia, Matka Boża nieustannie trzyma w swojej opiece, a dobroć i życzliwość, którą obdarzasz ludzi, zawsze do Ciebie powraca. Nadal bądź dla nas przykładem szczerej wiary i pobożności.
Z wdzięcznością i modlitwą parafianie z kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Wiszniewskiemu z okazji Imienin i 13. rocznicy święceń kapłańskich życzymy zdrowia, radości, wytrwałości, szczęścia, wielu łask Bożych, opieki Maryi Panny i świętego Patrona. Niech Duch Święty udziela swoich darów, a Anioł Stróż wśród białych róż Ci wieniec splata!
Wierni z parafii Szydłowice
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin życzymy zdrowia, pokoju, radości i owocnych plonów w każdej sprawie. Niech każdy dzień wypełniają wiara, nadzieja i miłość, którymi tak hojnie dzielisz się z wiernymi! Niech dobry Bóg nieustannie Ci błogosławi, Maryja Panna wyprasza potrzebne łaski, a święty patron zawsze będzie obok. Dziękujemy za ofiarną pracę na rzecz Boga i ludzi, troskę o parafian, życzliwe słowa i uczynki.
Komitet Kościelny, parafianie, młodzież, apostolat „Margaretka” oraz grupa modlitewna MB Kongregackiej z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin składamy serdeczne życzenia: długich lat życia pełnych szczęścia, radości, pogody ducha i ludzkiej życzliwości. Niech Najświętsza Maryja Panna ma Księdza w swojej opiece, a święty Patron nieustannie wyprasza u Boga potrzebne dary i pomaga w owocnej posłudze.
Z szacunkiem i wdzięcznością parafianki z katedry grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Imienin życzymy dobrego zdrowia, opieki Matki Najświętszej oraz świętego Patrona, błogosławieństwa Bożego we wszystkich sprawach, obfitych darów Ducha Świętego. Dziękujemy Panu Bogu za dar Twojego powołania, a Twoim rodzicom – za to, że wychowywali Cię w wierze chrześcijańskiej. Niech nasze modlitwy będą dla Ciebie wsparciem duchowym.
Kółka Rożańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Romanowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, długiego i pełnego radości życia, niegasnącego zapału i wytrwałości. Niech Cię zawsze otaczają promienie miłosierdzia Bożego, Duch Święty obdarza obfitymi łaskami, Maryja nieustannie się Tobą opiekuje, Pan Jezus króluje w Twoim sercu, a święty Patron zawsze znajduje się obok.
Kółka Różańcowe oraz wierni z Radunia
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Radziukowi i Pawłowi Urbanowi z okazji Imienin życzymy dobrego zdrowia, radosnych dni, dużo sił do pokonywania trudności, mocnej wiary, niegasnącej nadziei i prawdziwej miłości Chrystusowej. Zawsze bądźcie otoczeni promieniami miłosierdzia Bożego, mocą Ducha Świętego oraz opieką Najświętszej Maryi Panny i świętych Patronów.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Sawickiemu z okazji Urodzin i Imienin z całego serca życzymy zdrowia, radości, sił i wytrwałości, ludzkiej życzliwości, opieki Bożej i świętego Patrona oraz radości na co dzień. Niech Bóg obdarza Cię swoimi łaskami!
Kółko Różańcowe ze wsi Wincuki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Białonosowi z okazji Imienin oraz 19. rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech serce codziennie będzie pełne radości z wykonywanej posługi duszpasterskiej, zdrowie dopisuje, obok będą dobrzy i życzliwi ludzie, a Matka Najświętsza i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują.
Wdzięczni parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Makarowiec
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Mazanowi z okazji święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech ziarna, zasiane przez Ciebie na niwie Pańskiej, przynoszą obfite owoce. Życzymy mocnego zdrowia, sił do głoszenia Słowa Bożego, radości i nieustannej opieki Matki Najświętszej. Niech wszechmogący Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, pomaga w pełnieniu posługi, a Duch Święty obficie obdarza swoimi łaskami.
Wdzięczni wierni z Makarowiec
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Pawłowi Szańczukowi i Pawłowi Urbanowi z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą: Bożego błogosławieństwa, mocnego zdrowia, szczęścia, pokoju, cierpliwości i pogody ducha. Wasz przykład szlachetnej wiary, miłosierdzia i oddanej służby Bogu jest wzorem dla każdego wiernego. Niech Duch Święty otacza swoim światłem, Maryja i święty Patron nieustannie się Wami opiekują, a Anioł Stróż czuwa i broni od wszelkiego zła.
Wierni z parafii Najświętszej MB Szkaplerznej, Przewałka
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie, Janowi Woronieckiemu oraz Pawłowi Ejsmontowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech radość przenika Wasze życie, opromienia codzienne działania i łagodzi powszednie kłopoty. Niech święci Patronowie i Matka Boża otaczają swoją opieką. Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas.
Wierni z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Oszmianie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Borysiewiczowi z okazji Imienin życzymy sił, cierpliwości i wytrwałości w posłudze kapłańskiej. Bądź prawdziwym narzędziem w ręku Chrystusa, nawracaj ludzi do Pana, a swoim życiem świadcz o Jego miłości i nieustannej obecności. Wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego i opieki Maryi Panny. Niech święty Patron będzie dla Ciebie wsparciem i przykładem w wierze.
Z modlitwą wierni z Nowojelni
❧✿☙
Czcigodny Księże Anrzeju Kiewluk! Z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Maryi Panny, zdrowia, radości, cierpliwości, pogody ducha, ludzkiej życzliwości oraz wytrwałości w niełatwej posłudze na rzecz Boga i ludzi.
Z modlitwą wierni z parafii Bożego Ciała, Krzemienica
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Pawłowi Bezlapowiczowi i Pawłowi Skubie z okazji Imienin życzymy wielu łask Bożych, wytrwałości, mocnego zdrowia, pokoju, radości i zapału do głoszenia Ewangelii. Niech Pan, któremu zaufaliście, pomaga przezwyciężać wszelkie trudności, a Słowo Boże, zasiane w Waszych sercach, wydaje plony stokrotne.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pikule, Olegowi Żurawskiemu i Kazimierzowi Murawie z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Maryja otacza Was ciepłem swego serca, Duch Święty hojnie obdarza łaskami, Wszechmocny zawsze nad Wami czuwa, a posługa kapłańska przynosi radość i obfite owoce.
Z wdzięcznością parafianie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  337

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.