GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

10 czerwca 2018 roku

Z głębi serca

 
serce2

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Urodzin składamy najpiękniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego oraz wszelkich łask od Chrystusa. Życzymy także mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, codziennej radości, uśmiechu, pokoju w sercu, cierpliwości i dob- rych ludzi obok. Dziękujemy za otwartość i ofiarną posługę na rzecz Boga i ludzi.
Z wdzięcznością parafianie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Igorowi Anisimowowi z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, radości, światła Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Maryi Panny. Niechaj każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością, a wykonywana praca przynosi radość i błogosławione owoce.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Słonimia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Antoniemu Filipczykowi z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki Najświętszej Maryi Panny, pokoju w sercu, mocnego zdrowia, życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej oraz osiągnięcia wszystkich celów. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Wołkowyska
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Antoni Filipczyk! Z okazji Imienin pragniemy życzyć Księdzu wielu łask Bożych, sił i wytrwałości na co dzień, mocnego zdrowia i dużo radości. Niech Bóg we wszystkim Księdzu błogosławi, a Duch Święty obdarza potrzebnymi darami. Z całego serca dziękujemy za ojcowską miłość oraz troskę o nas i świątynię!
Z modlitwą parafianie z kościoła pw. św. Wacława w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą wyznaczył dla Ciebie wszechmogący Bóg, a także ludzkiej dobroci. Nisko pochylamy głowy, dziękując Ci za głoszenie Słowa Bożego, ofiarną pracę, dobroć, otwartość serca i miłość.
Wierni z Dziatłowa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji 60. Urodzin składamy moc najpiękniejszych życzeń: zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg, który powołał Cię do kapłaństwa, prowadzi przez życie i pomaga w pokonywaniu wszelkich trudności.
Wierni z ulic Mołodziożnaja, Komsomolskaja, Ługowaja
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Antoniemu Porzeckiemu z okazji Imienin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona na każdy dzień, światła Ducha Świętego, wszelkich łask Bożych, sił, zdrowia oraz błogosławionego plonu w pracy duszpasterskiej.
Rodzina Porzeckich
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego i naśladowaniu Chrystusa. Niechaj Bóg Wszechmogący, który wskazał Ci drogę życia, wynagrodzi za wiarę, a Najświętsza Maryja Panna nieustannie ma Cię w swojej macierzyńskiej opiece. Rycerstwo Niepokalanej,
Kółko Adoracyjne oraz parafianie z kościoła pw. MB Anielskiej w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji 31. rocznicy święceń kapłańskich życzymy obfitości łask od naszego Pana, pełni darów Ducha Świętego, radości z pełnionej posługi oraz podążania drogą Bożą ku świętości. Szczęść Boże!
Jana, Weronika i Walery, parafia Sylwanowce
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji 31. rocznicy święceń kapłańskich życzymy obfitości łask od naszego Pana, pełni darów Ducha Świętego, radości z pełnionej posługi oraz podążania drogą Bożą ku świętości. Szczęść Boże!
Jana, Weronika i Walery, parafia Sylwanowce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Obuchowskiemu z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, radości, sił, wytrwałości, opieki Matki Najświętszej i Anioła Stróża. Niechaj Bóg Miłosierny zawsze obdarza Cię swoimi łaskami, a Duch Święty obsypuje darami. Szczęść Boże!
Rada Parafialna, wierni z Sopoćkiń, rodzina Kościuszków
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Antoniemu Obuchowskiemu oraz Ojcu Antoniemu Porzeckiemu z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocy łask Bożych, obfitych owoców i radości w pracy duszpasterskiej, nieustannej opieki Matki Bożej oraz dużo sił w prowadzeniu ludzi do Boga.
Franciszkański Zakon Świeckich, Kółka Żywego Różańca, apostolat „Margaretka” z parafii Sopoćkinie
❧✿☙
Czcigodnym Siostrom Pauli Radziwiłłko i Julicie Pietrowej z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, szczęścia, pogodnych i radosnych dni, życzliwych ludzi na drodze życiowej, szczodrych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej.
Franciszkański Zakon Świeckich, Kółka Żywego Różańca z parafii Sopoćkinie
❧✿☙
Szanownym Paniom Celinie Łukowskiej i Leonardzie Jarmusik z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia oraz szczęścia. Niech miłosierny Bóg oraz Duch Święty obdarzają Was mocą i natchnieniem, a Anioł Stróż opiekuje się w trudnych chwilach życia.
Franciszkański Zakon Świeckich, Kółka Żywego Różańca z parafii Sopoćkinie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Szańczukowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: błogosławieństwa Bożego i opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, sił i zdrowia w realizacji Bożych zamiarów oraz życzliwych i dobrych ludzi na drodze kapłańskiej.
Wierni z parafii Hoża
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu z okazji Imienin życzymy wszystkiego najlepszego: zdrowia, miłości, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego. Niech Anioł Stróż zawsze czuwa nad Tobą. Szczęśliwej pracy na każdy dzień posługi kapłańskiej!
Z szacunkiem wierni ze wsi Malinowaja
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Wszechmogący obdarza wszelkimi łaskami, święty Patron wstawia się za Tobą przed ołtarzem Pana, a Anioł Stróż pomaga w niełatwej posłudze. Niech spełniają się marzenia, na twarzy zawsze jaśnieje uśmiech, a obok będą dobrzy ludzie. Życzymy, aby posługa na rzecz Boga i ludzi przynosiła obfite owoce. Jesteśmy bardzo wdzięczni rodzicom za syna kapłana.
Komitet Kościelny oraz parafianie, Lida-Fara
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Romanie Jałowczyk! Z okazji Urodzin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie napełniony ciepłem, radością, dobrocią, miłością i nadzieją. Niech wiara nieustannie się wzmacnia, a wszystkie plany się realizują z Bożą i ludzką pomocą. Niech posługa duszpasterska przynosi obfite owoce, a nasza modlitwa będzie dla Ciebie wsparciem w trud- nych chwilach.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Cichonowi z okazji 1. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę serdecznych życzeń: radości, mocnego zdrowia, życzliwości od ludzi, niegasnącego zapału wiary, sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej. Niech święty Patron i Matka Boża otaczają Cię swoją opieką, a Duch Święty oświeca drogę kapłańską.
Z modlitwą Legion Maryi z parafii Miłosierdzia Bożego w Lidzie
❧✿☙
Czcigodna Siostro Antonio Szejgierewicz! Z okazji Imienin szczerze życzymy, by miłosierny Pan obdarzył Cię mocnym zdrowiem, siłą, wytrwałością i niegasnącym zapałem w posłudze na rzecz Boga i ludzi. Niech Matka Najświętsza otula Cię płaszczem macierzyńskiej opieki, a Duch Święty i Pan Jezus oświecają drogę, którą kroczysz. Dziękujemy za modlitwy, dobre serce, życzliwość, a mamie – za cudowną córkę.
Z modlitwą wierni z parafii Porozowo i Świsłocz
❧✿☙
Drogiemu Księdzu Pawłowi Skubie z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: szczęśliwej i błogosławionej drogi życiowej, mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, owocnej posługi na rzecz Boga i ludzi. Niech Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą w każdej chwili życia, a miłosierny Bóg obdarza wszelkimi łaskami.
Z modlitwą krewni
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Antoniemu Gremzie z okazji Imienin składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Siemińskiemu z okazji Urodzin z serca życzymy mocnego zdrowia, radości i mnóstwa łask Bożych. Niech Jezus Chrystus zawsze i we wszystkim Ci pomaga, Matka Boża nieustannie czuwa nad Tobą, a Duch Święty obficie wynagradza swoimi darami. Z całego serca dziękujemy za dobroć, otwarte serce i ofiarną pracę na rzecz Boga i ludzi.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.