GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

27 maja 2018 roku

Z głębi serca

 
corpus christi

❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji 27. rocznicy sakry biskupiej pragniemy z całego serca życzyć obfitych łask Bożych. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień posługi pasterskiej, Jezus zawsze będzie Przyjacielem, a Maryja przytula do serca. Szczęść Boże!
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Bóg obficie obdarza Księdza swymi łaskami, opieka Matki Bożej i świętego Patrona zawsze będzie odczuwalna, dary Ducha Świętego pokrzepiają, a obok zawsze będą życzliwi ludzie. Życzymy też mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na wybranej drodze oraz radości i nadziei na co dzień.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji 8. rocznicy posługi kapłańskiej składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, radości i cierpliwości, łaski Bożej i nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Życzymy wiary trwałej jak diament, nadziei niegasnącej jak gorące słońce latem, miłości Bożej wielkiej jak Wszechświat. Z całego serca dziękujemy za dobroć, otwartość, mądre rady i troskę o nas i kościół.
Byli parafianie ze wsi Podwielikoje, Rędzinowszczyzna, Skrundzie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji 8. rocznicy święceń kapłańskich życzymy zdrowia, radości, satysfakcji z pełnionej posługi. Niech Jezus zawsze będzie Ci Przyjacielem, Duch Święty oświeca swym światłem, a Matka Boża przytula do serca. Pragniemy wyrazić wdzięczność za życzliwość, kulturę, szczerość i serdeczność. Dziękujemy za zrozumiałe tłumaczenie Słowa Bożego i katechizację. Nisko się kłaniamy rodzicom za syna kapłana.
Z szacunkiem wierni z parafii Mścibowo
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy wytrwałości, pogody ducha, radości oraz wszystkiego, co najlepsze. Niech Ci przede wszystkim towarzyszy bliskość Tego, który Cię powołał do kapłaństwa. Niech Bóg prowadzi Cię prostymi ścieżkami, obdarza zdrowiem i siłą na długie lata życia, pozwala jak najowocniej służyć w budowaniu Jego Królestwa na ziemi.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Radziewiczowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, sił i wytrwałości, wiary, nadziei i miłości. Dziękujemy za udzielanie sakramentu Eucharystii, głoszenie Słowa Bożego, ofiarną pracę, cierpliwość, dobroć i otwartość serca. Bóg zapłać!
Rodzina Mińko z Brzozówki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: zdrowia, mądrości, cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie napełnione Bożą radością, światłem i łaską. Niech dobry Ojciec obdarza Cię błogosławieństwem, Jezus Chrystus broni od zła, a Maryja, święty Patron i Anioł Stróż nieustannie mają Cię w swojej opiece.
Wierni z Brzozówki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Czesławowi Pawlukiewiczowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia na długie lata posługi, wiernych ludzi obok, wszelkich łask Bożych oraz nieustannej opieki Maryi Panny. Życzymy wiary trwałej jak diament, nadziei niegasnącej jak gorące słońce latem, miłości Bożej wielkiej jak Wszechświat. Niech dobry Bóg Ci za wszystko wynagrodzi!
Z modlitwą i szacunkiem rodziny Radziewicz z Radunia, Lidy, Brzozówki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi z okazji kolejnej rocznicy święceń kapłańskich oraz 60. Urodzin składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdy dzień Twojego życia, Matka Boża otula płaszczem swojej opieki, a Duch Święty obdarza potrzebnymi łaskami. Szczerze dziękujemy za dobre serce, zawsze otwarte na nas, za uwagę i troskę. Bóg zapłać!
Z modlitwą mieszkańcy wsi Miesztuny i wierni ze wsi Skiersie
❧✿☙
Czcigodny Księże Kanoniku Janie Rejszel! Składamy Ci serdeczne życzenia z okazji 60. Urodzin oraz 26. rocznicy posługi kapłańskiej w kościele w Żołudku. Niech od Boga Ojca Ci siła będzie dana i jak serce Jezusa lśni też Twoje serce. Niech od Ducha Świętego na Ciebie schodzi radość i umiejętność, a od Matki Bożej – roztropność i łaskawość. Życzymy szczęścia bezgranicznego, światła w życiu, nieustannej energii w codziennej posłudze, życzliwości ludzkiej i mocnego zdrowia.
Z szacunkiem wierni z kaplicy Lipiczno
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi, Witalemu Słuce, Janowi Osipowiczowi, Witalemu Sierce z okazji uroczystości Zesłania Ducha Świętego życzymy, aby życie składało się z samych dobrych spraw. Niech Duch Święty oświeca swym światłem, aby droga, którą kroczymy wraz z Wami, była owocna.
Kółko Żywego Różańca św. Maksymiliana ze Szczuczyna
❧✿☙
Czcigodny Księże Kanoniku Janie Rejszel! Z okazji jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Najświętsza otacza swoją opieką zawsze i wszędzie, a święty Patron nieustannie broni i strzeże. Wyrażamy szacunek i wdzięczność za natchnioną pracę na ni- wie Pańskiej, za mądre nauki, które pomagają nam być prawdziwymi chrześcijanami, za dążenie przybliżyć nas do Boga. Z całego serca dziękujemy za ofiarną służbę Bogu i ludziom.
Wierni z Żołudka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi z okazji jubileuszu przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń połączonych z modlitwą: mocnego zdrowia na długie lata, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego. Z całego serca dziękujemy za ponad 20-letnią niełatwą posługę w naszej parafii, za remont świątyni po pożarze. Dziękujemy za pełną oddania posługę.
Szczęść Boże! Z modlitwą i szacunkiem wierni z Mociewicz
❧✿☙
Czcigodny Księże Walery Lisowski! Z okazji Urodzin życzymy, aby miłosierny Bóg wynagrodził Ci mocnym zdrowiem, wytrwałością, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze na rzecz Boga i ludzi. Niech Matka Najświętsza otacza swoją opieką, a Duch Święty rozjaśnia drogę i obdarza pokojem. Szczęść Boże!
Parafianie z kościoła pw. Imienia NMP, Wierejki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Dymitrowi Urbanowiczowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą: obfitych darów Ducha Świętego, wszelkich łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona, dużo sił i zdrowia do realizacji Bożych planów oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej.
Apostolat „Margaretka” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Burakowi z okazji 16. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy wielkiej łaski od Boga. Niech ten dar świętej posługi, który otrzymałeś od Ducha Świętego, a którym dzielisz się z ludźmi, powraca do Ciebie w bezgranicznym miłosierdziu Bożym. Życzymy też zdrowia, opieki i błogosławieństwa Matki Najświętszej oraz modlitewnego wsparcia od wszystkich, za których sam się modlisz.
Wierni z parafii Łazduny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Urodzin życzymy wszelkich łask Bożych, długich lat życia i wielu radosnych chwil. Niech Jezus zawsze Ci będzie Przyjacielem, Duch Święty oświeca każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Boża przytula do serca, a święty Patron nieustannie się Tobą opiekuje. Bardzo czekamy na Ciebie w kaplicy w Surażu.
Kółko modlitewne „Margaretka”
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Imienin i Urodzin oraz kolejnej rocznicy posługi kapłańskiej przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, radości i cierpliwości w niełatwej posłudze. Życzymy mocnej wiary, niegasnącej nadziei oraz bezgranicznej miłości Bożej.
Z modlitwą byli parafianie ze Studzienik
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia obfitych łask Bożych, błogosławieństwa od Wszechmogącego i tylko radosnych chwil w życiu. Niech Jezus Chrystus będzie Ci Przewodnikiem na drodze życia, Duch Święty udziela swych darów i pomaga w posłudze kapłańskiej, a Matka Najświętsza zawsze opiekuje się Tobą i znajduje się obok.
Parafianie z Nowej Rudy
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy niegasnącego zapału wiary, mocnego zdrowia, sił i radości. Niech każdy Twój dzień jaśnieje miłością i miłosierdziem Bożym, a Matka Najświętsza zawsze się Tobą opiekuje, szczególnie w trudnych momentach życia. Szczęść Boże!
Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca Diecezji Grodzieńskiej
❧✿☙
Drogiemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich i Imienin przesyłamy wiązankę serdecznych życzeń: mocnego zdrowia na długie lata, dużo radości, sił i wytrwałości, cierpliwości w posłudze duszpasterskiej, ludzkiej życzliwości, błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Niech każdy dzień będzie oświecony promieniami Bożego Miłosierdzia.
Z modlitwą rodzice i brat z rodziną
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kazimierzowi Murawie z okazji 24. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia. My, parafianie, jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że mamy możliwość uczestniczenia we Mszy św., słuchania Słowa Bożego, które czyni nas lepszymi i bardziej miłosiernymi. Niech każdy Twój dzień będzie wypełniony ciepłem, radością, dobrocią, miłością, nadzieją i wiarą. Serdecznie życzymy dużo sił, cierpliwości, niegasnącego zapału w posłudze i mocnego zdrowia.
Parafianie z kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Żuprany
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech w Twoim życiu będzie więcej ciepła, zrozumienia, wsparcia od ludzi. Niech dobry Bóg obdarza radością i cierpliwością, otaczając swym światłem, a święty Patron opiekuje się Tobą każdego dnia. Z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata.
Wierni z Podbłocia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, optymizmu, nadziei, sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech każdy dzień posługi duszpasterskiej będzie wypełniony radością i pokojem, a służba na rzecz Boga i ludzi daje obfite plony. Dziękujemy za ofiarną posługę w naszej parafii, głoszenie Słowa Bożego, wspaniały przykład wiary i mądrości, otwarte serce i nieustanną troskę o każdego z nas. Niech Duch Święty Cię umacnia swoimi darami, pomaga w głoszeniu światu Dobrej Nowiny, obdarza wytrwałością i mądrością, niech Najświętsza Maryja Panna zawsze się Tobą opiekuje, a Anioł Stróż wspiera szczególnie w trudnych chwilach życia.
Z modlitwą wierni z parafii Bożego Ciała, Krzemienica
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Michałowi Wasilkiewiczowi z okazji Urodzin szczerze życzymy błogosławieństwa Bożego i owocnej pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Niech Ci Bóg błogosławi na każdy trud i przedsięwzięcie, Duch Święty wspiera swoimi darami, a Maryja otacza macierzyńską opieką i miłością, wypełniając serce poczuciem bezpieczeństwa i pokoju. Dziękujemy rodzicom za syna kapłana i życzymy im dużo radości.
Parafianie z Izabelina

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.