GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Mt 28, 16-20

Głosić miłość
   W Starym Testamencie nie mówi się o Trójcy Świętej. Rąbka tej tajemnicy uchyla dopiero Nowe Przymierze, gdyż Jezus Chrystus nie raz poruszał ten temat w swoich naukach. Posyłając apostołów, by głosili Ewangelię, kazał im chrzcić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Razem z apostołami powołuje do tej misji również nas: byśmy szli i nauczali, głosząc miłość, dzieląc się nią z bliźnimi.
    Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że chrześcijaństwo to nie sucha teoria, tylko przede wszystkim miłość w praktyce. Miłość, której fundamentem jest Trójca Święta, a która powinna stać się źródłem naszego życia. Polega na pełnym otwarciu się na Boga i całkowitym z Nim zjednoczeniu. Wszechmogący pragnie, by został w nas odzwierciedlony obraz relacji Ojca, Syna i Ducha; byśmy stali się żywą ikoną, miejscem obecności Trójcy.
    Przyjmijmy do swego serca Trójcę Świętą jako dowód naszej bezgranicznej wiary i autentycznej miłości.
   
● Czy jestem w pełni otwarty na Boże działanie i prowadzenie?
   ● Jak realizuję w swoim życiu nakaz misyjny Chrystusa?

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.