GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

13 maja 2018 roku

Z głębi serca

 
zeslanie

❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin składam moc najserdeczniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Matki Najświętszej, dużo sił, cierpliwości, niegasnącego zapału w posłudze pasterskiej oraz mocnego zdrowia.
S. Irena Złotkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Weronice Bliźniuk z okazji Urodzin składamy wiązankę serdecznych życzeń połączonych z modlitwą. Niech Matka Boża codziennie się Siostrą opiekuje i będzie obok w trudnych chwilach, a Duch Święty swoimi darami ubogaca duszę, by Siostra nadal mogła nieść ludziom światło Ewangelii Chrystusowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za uwagę do naszych małych czytelników. Bóg zapłać!
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Jadwidze Miecielicy z okazji Urodzin z całego serca życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech każdy dzień życia będzie pełen zdrowia, szczęścia i radości. Niech Duch Święty oświeca i prowadzi Bożymi ścieżkami, a Matka Najświętsza opiekuje się Tobą. Szczęść Boże!
Wierni z parafii Grandzicze
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Bakłażcowi z okazji Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy dzień będzie pełen radości, sił i zapału do głoszenia Słowa Bożego, a obok zawsze będą dobrzy i życzliwi ludzie. Niech Wszechmocny codziennie obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Maryja Panna i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Krzemienica
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Suszyńskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię swymi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty Patron nieustannie się opiekują, a Anioł Stróż czuwa nad Tobą i pomaga godnie przeżywać każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Hermaniszki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Dziś modły gorące wznosimy do ołtarza. Niech Cię Pan Bóg dobry łaskami obdarza. Abyś żył spokojnie na tej dolinie, I mógł długo pracować na Bożej niwie. Ile gwiazd Pan stworzył na niebie, Tyle szczęścia i zdrowia pragniemy dla Ciebie.
Komitet Kościelny, wdzięczni parafianie, dzieci i młodzież, Żemosław
❧✿☙
Czcigodny Ojcze Proboszczu Andrzeju Agiel! W dniu Twoich Urodzin życzymy radości, mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w trudnej posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Cię matczyną miłością i opieką, a także wyprasza u swojego Syna potrzebne łaski. Dziękujemy za mądre myśli, wspaniały przykład wiary, ofiarną pracę i życzliwość.
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii Lida-Industrialny.
❧✿☙
Kochany Księże Jerzy Sadowski! Przyjmij te słowa ciepłe i szczere: W dniu Twoich urodzin niech Bóg da Ci łask wiele. Niech wzmacnia powołanie, osłania, kiedy trzeba, I prostą, pewną drogą prowadzi do Nieba. Śpiewaj sercem kapłańskim radosne dziękczynienie Za służbę Chrystusowi, za wielkie wyróżnienie. A my się dziś do Ciebie serdecznie uśmiechamy I wszystkie swe życzenia w modlitwę przemieniamy.
Wdzięczne rodziny z parafii św. Wacława w Wołkowysku
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Dymitrze Urbanowicz! Z okazji Urodzin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie napełniony ciepłem, radością, dobrocią, miłością i nadzieją, wiara każdego dnia tylko się umacnia, a wszystkie plany realizują się z Bożą i ludzką pomocą. Niech posługa duszpasterska przynosi obfite owoce, a nasza modlitwa będzie dla Ciebie wsparciem w trudnych chwilach.
Z szacunkiem Legion Maryi i Kółko Różańcowe z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodny Księże Walery Spirydon! Z okazji Urodzin życzymy Ci mocnego zdrowia, radości, szczęścia. Pragniemy także wyrazić swoją wdzięczność. Tak się raduje serce, gdy się gromadzimy wspólnie na Mszy św. Zawsze spotykasz nas życzliwym spojrzeniem. Nisko się kłaniamy za kulturę, szczerość i serdeczność, za to, że zrozumiale tłumaczysz Słowo Boże, które czyni nas lepszymi i bardziej miłosiernymi. Wznosimy do Pana modlitwy i dziękujemy za tak dobrze wykształconego, mądrego i sumiennego kapłana. Niech Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Duch Święty rozjaśnia swoim światłem każdy dzień życia, Matka Boża przytula do swojego serca, dobry Bóg obdarza wszelkimi łaskami, a święty Patron nieustannie się modli za Ciebie przed ołtarzem Pana.
Z szacunkiem Komitet Kościelny i parafianie z kościoła w Rędzinowszczyźnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Urbanowi z okazji Urodzin pragniemy złożyć serdeczne życzenia: błogosławieństwa Bożego oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg obdarza swoimi łaskami, mocą i siłą, oświecając każdy dzień Twojego życia. Życzymy również życzliwości, miłości od każdego spotykanego na drodze człowieka.
Wdzięczni wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Weronice Bliźniuk z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, potrzebnych łask, darów Ducha Świętego, zdrowia, pięknych i obfitych owoców w posłudze. Niech dobry Bóg, któremu zawierzyłaś swą drogę życiową, błogosławi każdego dnia, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką zawsze i wszędzie. Dziękujemy za czułe serce i troskę o nasz chór dziecięcy i grupę modlitewną ADMA.
Młodzież, dzieci, zakrystian Zdzisław oraz parafianie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Sadowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan dodaje Ci mocy, Duch Święty obdarza mądrością i pokojem, Jezus służy przykładem na drodze kapłańskiej, a Matka Boża zawsze Cię strzeże. Życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, męstwa, dobrych i czułych wiernych. Szczęść Boże!
Rycerstwo Niepokalanej i Kółko adoracyjne z parafii MB Anielskiej w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi Sadowskiemu, z okazji Imienin, Urodzin i rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy moc najserdecz- niejszych życzeń. Niech Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza miłością i opieką, a Duch Święty nieustannie obdarza swoimi darami. Mocnego zdrowia, szczęścia, radości, uśmiechu i długich lat życia. Szczęść Boże!
Z szacunkiem byli parafianie z Porozowa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Obuchowskiemu z okazji Imienin serdecznie życzymy mocnego zdrowia, radości, szczęścia, dobrych i sprawiedliwych ludzi obok, obfitych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej. Niech Chrystus Pan w swoim miłosierdziu zawsze czuwa nad Tobą i będzie Twoim Przyjacielem, dary Ducha Świętego oświecają życie i drogę kapłańską, a święty Patron i Anioł Stróż czuwają nad Tobą w każdej chwili dnia i nocy.
Rada Parafialna oraz wierni z parafii Sopoćkinie, rodzina Kościuszków
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pytelowi z okazji Imienin szczerze życzymy zdrowia, wielu łask Bożych, radości, szczęścia, opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona. Niech radość i pokój w Twoim sercu goszczą, niech nigdy nie zabraknie ludzkiej życzliwości. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Wasiliszki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Łabanowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a trud na niwie Pana przynosi obfite plony. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Bieniakonie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia. W modlitwach prosimy, aby miłosierny Bóg wynagrodził Ci mocnym zdrowiem, siłą, wytrwałością, niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze Bogu i ludziom. Niech Matka Najświętsza otula Ciebie i Twoich krewnych, a Duch Święty rozjaśnia drogę życia. Dziękujemy za dobre serce, życzliwość, modlitwę, cierpliwość do nas. Życzymy szczęścia, jak najwięcej radosnych chwil w tym wspaniałym dniu i w ciągu całego życia!
Z szacunkiem i modlitwą wierni z parafii Grodno-Augustówek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Gricko z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Twa służba Bogu i ludziom będzie owocna, szczera i błogosławiona. Życzymy zdrowia, długich lat życia, życzliwych ludzi obok. Szczerze dziękujemy za dobre serce, naukę i radość wiary, którą dzielisz się z nami.
Parafianie z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwomajsku oraz wierni z kaplicy Miłosierdzia Bożego w Chodziłoniach
❧✿☙
Szanownej Pani Halinie Mazurczyk, aktywnej parafiance pracującej w kościele w Korobczycach, z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, energii, ludzkiej życzliwości i niezachwianej wiary. Dziękujemy za optymizm, dobre serce, czułość, wielkoduszność, uwagę i ciepło, którymi darzysz nas i wszystkich naokoło! Dziękujemy Bogu za to, że jesteś z nami. Niech Matka Boża dodaje Ci sił i cierpliwości, a Duch Święty obdarza swoimi darami.
Rodziny Sirajewych i Mazurczyków
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Gricko z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech codzienne wysiłki życiowe Cię inspirują i pomagają zauważyć piękno życia. Niech Matka Boża zawsze ma Ciebie w swojej opiece, obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami i wspiera w trudnych chwilach, a miłosierny Jezus każdego dnia przytula do swojego serca i błogosławi na dobre uczynki.
Apostolat „Margaretka”, Ostryna

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.