GRODNO
Piątek,
12 kwietnia
2024 roku
 

Warto wiedzieć (120)

Warto wiedzieć

☞ Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej wydała nową instrukcję o studiach prawa kanonicznego na uczelniach kościelnych w świetle reformy procesu małżeńskiego. Mówi o otworzeniu departamentów prawa kanonicznego na wydziałach teologicznych, założeniu katedr prawa kanonicznego na tych uniwersytetach katolickich, na których istnieją już wydziały prawa cywilnego, a także o sprzyjaniu nauce prawa kanonicznego na pierwszym roku teologii. Najważniejszy cel – wesprzeć i pogłębić kulturę prawną w Kościele. Uczelnie powinny rozpocząć realizację wymogów nowej instrukcji już od początku roku akademickiego 2019-2020.

    ☞ W Kościele ogłoszono nową błogosławioną. Hanna Chrzanowska urodziła się w 1902 roku w Polsce. Po otrzymaniu dyplomu pielęgniarki objęła posadę instruktorki pielęgniarstwa społecznego. Pełniła funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Pielęgniarka Polska”, była aktywną członkinią Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Polskich. W czasie wojennym pomagała uchodźcom, prześladowanym, sierotom. Chora na raka nadal starała się realizować swoją misję. Nawet przykuta chorobą do łóżka pracowała przez telefon. Odeszła do wieczności 29 kwietnia 1973 roku. Uroczysta beatyfikacja odbyła się w Krakowie. Przewodniczył jej kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Świętych.
   
   ☞ Uroczystość dziękczynna za 50 lat Drogi Neokatechumenalnej odbyła się w Rzymie. Z tej okazji na spotkanie z papieżem Franciszkiem przybyło ok. 150 tys. członków tej wspólnoty ze 134 krajów świata. Ojciec Święty wyraził wdzięczność członkom neokatechumenatu za ich misyjne zaangażowanie. Na zakończenie papież wręczył krzyże 34 kapłanom, którzy wyruszą z misją ad gentes na cały świat. Rozesłał także ekipy misjonarzy do kilkudziesięciu parafii Wiecznego Miasta.
     
   ☞ W diecezji Makurdi w Ni- gerii zostali rozstrzelani uczestnicy porannej Eucharystii. Zginęło 2 kapłanów i 17 wiernych. Aktowi terrorystycznemu przewodzili pasterze z plemienia Fulani, którzy stają się coraz bardziej radykalni. Wielu z nich zawiera umowy z islamistami, co wywołuje poważny niepokój w Kościele. Miejscowi hierarchowie zaznaczają, że jako chrześcijanie czują się okłamani przez państwo, które nie może gwarantować mieszkańcom minimalnego bezpieczeństwa, więc żądają abdykacji prezydenta Muhammadu Buhari.
   
   ☞ 33 33 nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej z 13 różnych kantonów Szwajcarii złożyło w Watykanie przysięgę. W imieniu papieża przyjął ją abp Georg Gänswein, prefekt Domu Papieskiego, oraz ks. Paolo Borgia z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Gwardia Szwajcarska od 1506 roku chroni biskupów Rzymu i Watykan. Specjalnie wyszkoleni gwardziści towarzyszą Ojcu Świętemu w podróżach zagranicznych jako jego osobista ochrona.

credo.pro; gosc.pl; niedziela.pl

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  263

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.