GRODNO
Czwartek,
20 czerwca
2024 roku
 

29 kwietnia 2018 roku

Z głębi serca

 
УНЕБАЎШЭСЦЕ ПАНА

❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy dzień będzie oświecony promieniami Bożego Miłosierdzia.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
ego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi w Dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pomyślności, pogody ducha i optymizmu. Niech każdy dzień owocnej posługi będzie oświecony światłem Ducha Świętego, a Bóg zawsze Cię strzeże i wynagradza za wszystko poprzez nasze modlitwy. Pamiętamy w modlitwach.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Martinowiczowi i Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Ojciec darzy szczególnymi łaskami, Jezus Chrystus będzie wzorem i przewodnikiem na każdej drodze, Duch Święty opromienia swoim światłem i wyposaża w nadzwyczajne charyzmaty, a w sercu Matki Najświętszej zawsze znajdujcie ukojenie jako Jej ukochani synowie.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych: zdrowia na długie lata, radości i wszystkiego najlepszego. Niech święty Patron i Matka Boża otaczają swoją opieką, a Duch Święty oświeca drogę kapłańską. Dziękujemy za przykład wiary i pobożności!
Kółka Różańcowe i wierni ze wsi Wincuki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Dnia Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, potrzebnych łask, darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej, mocnego zdrowia, pięknych i obfitych plonów w posłudze kapłańskiej. Niech święty Patron zawsze pomaga. Jesteśmy szczęśliwi, że odpowiedziałeś na głos Boży i teraz możemy się cieszyć z takiego kapłana, który godnie posługuje na niwie Pańskiej. Czekamy na kolejne spotkanie!
Komitet Kościelny oraz parafianie, Gieraniony
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Bartoszewiczowi z okazji Imienin składamy najlepsze życzenia. Niech Pan dodaje Ci mocy, Duch Święty obdarza mądrością i pokojem, a Matka Boża i święty Patron zawsze bronią i strzegą. Wyrażamy szacunek i wdzięczność za natchnioną pracę na niwie Pańskiej, za mądre nauki, które pomagają nam być prawdziwymi chrześcijanami, za dążenie przybliżyć nas do Boga. Prosimy Wszechmogącego o wszystkie potrzebne łaski dla Ciebie, a także o dar zdrowia, potrzebnego do posługi.
Apostolat „Margaretka” oraz parafianie z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Żyrmuny
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Bartoszewiczowi i Jerzemu Jasiewiczowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości oraz wszelkiej pomyślności.
Apostolat „Margaretka” i parafianie, Bieniakonie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Jodzikowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą. Życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi kapłańskiej, darów Ducha Świętego, radości, optymizmu, mocnego zdrowia. Niech Twe serce wypełniają miłość, nadzieja i pokój. Za całe dobro, za skarb wiary, owoce pracy, rozsądność, czułe serce i pogodny uśmiech jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Dziękujemy za troskę o naszą świątynię i parafian, a także za to, że jesteś z nami i dla nas.
Z szacunkiem wierni z Cudzieniszek
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Martinowiczowi, Jerzemu Powajbie i Jerzemu Swisłockiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufaliście, błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką zawsze i wszędzie. Życzymy prawdziwej radości, pokoju, mocnego zdrowia, pomyślności we wszystkim, szczęścia, optymizmu i pogody ducha.
Apostolat „Margaretka”, Kółko Żywego Różańca z parafii Sopoćkinie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Kuźmiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, długich lat życia, błogosławieństwa, dużo radosnych chwil. Niech Jezus zawsze będzie Ci Przyjacielem, Duch Święty oświeca każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Boża przytula do swego serca, a święty Patron opiekuje się Tobą.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Nowy Dwór
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Jodzikowi z okazji Imienin życzymy wielu łask Bożych, zdrowia, sił, nieustannej opieki Matki Najświętszej oraz ludzkiej życzliwości. Niech Wszechmocny, któremu zaufałeś, pomaga pokonywać wszelkie trudności, a Słowo Boże, które zasiewasz w naszych sercach, wydaje obfite plony.
Apostolat „Margaretka” z Grodna i Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Lebiedziewiczowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: obfitych owoców na niwie Bożej, opieki Matki Najświętszej w ważnym dziele prowadzenia nas do Ojca. Jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za uczciwość i poświęcenie się Bożej sprawie, za szczerość, dobre serce i pogodny uśmiech.
Bóg zapłać! Kółka Różańcowe, Sobotniki
❧✿☙
Czcigodny Księże Wiktorze Zacharzewski! Drogi, kochany i wierny powołaniu Duszpasterzu, którego posłał do nas Bóg! Z okazji Urodzin przyjmij najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, abyś żył w pokoju i szczęściu na tej łez dolinie, abyś w zdrowiu i radości pełnił posługę na powierzonej Ci niwie Pańskiej. Ile gwiazd na niebie świeci, tyle sił i mądrości Ci życzymy! Niech Matka Najświętsza opiekuje się Tobą przez całe życie. Dziękujemy rodzicom za syna kapłana.
Wierni z kościoła pw. Bożego Ciała, Dworzec
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w głoszeniu Ewangelii, pogody ducha i radości na co dzień. Niech Pan Bóg otacza Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Boża się Tobą opiekuje i prowadzi na drodze życia, a obok będą życzliwi ludzie. Bóg zapłać za obfite owoce posługi kapłańskiej!
Parafianie z kościoła pw. Świętych Aniołów Stróżów w Rohotnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus zawsze i we wszystkim Ci pomaga, Matka Boża otacza miłością i opieką, Duch Święty obficie udziela swych darów, a Anioł Stróż prowadzi drogą powołania. Życzymy także mocnego zdrowia, długich lat życia i dobrych ludzi obok.
Z modlitwą parafianie ze wsi Mociewicze
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Witalemu Jurkiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego i łask Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny na co dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Słonimia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Marianowi Chamieni z okazji Imienin życzymy wszystkiego co najlepsze. Niech Bóg obdarza zdrowiem i miłością. Życzymy również opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego. Niech Anioł Stróż Cię strzeże w każdej chwili życia i opiekuje się Tobą. Szczęśliwej posługi na każdy dzień życia kapłańskiego!
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Szydłowic
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Wojciechowskiemu z okazji mianowania na stanowisko rektora Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego szczerze życzymy wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów. Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i wsparcia we wszystkich troskach i poczynaniach dla dobra wspólnoty seminaryjnej. Życzymy także dużo zdrowia, pomyślności, mądrości i wszelkiego dobra na lata posługi rektorskiej.
Mama, matka chrzestna oraz siostra z rodziną
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Andrzejowi Honczarowi i Andrzejowi Białobłockiemu z okazji 1. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę serdecznych życzeń: radości, mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości, niegasnącego zapału wiary, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech wszystkie problemy, które spotykacie na swojej drodze, nigdy nie zniechęcają, lecz wzmacniają i prowadzą do świętości.
Młodzież z katedry grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, sił i wytrwałości na wybranej drodze życia. Niech dobry Bóg każdego dnia Ci błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna mocno trzyma za rękę i z macierzyńską miłością prowadzi przez życie.
Franciszkański Zakon Świeckich oraz Kółka Żywego Różańca, parafia Sopoćkinie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Obuchowskiemu, Paniom Janinie Somojlenko, Jadwidze Olszewskiej, Janinie Małyszko, Jadwidze Matys z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień. Niech Matka Boża otula swym płaszczem. Szczęść Boże!
Franciszkański Zakon Świeckich oraz Kółko Żywego Różańca, parafia Sopoćkinie
❧✿☙
Czcigodni Księża Aleksandrze Siemiński i Aleksandrze Mackiewicz! W dniu Imienin przyjmijcie szczere życzenia: mocnego zdrowia, radosnych dni, nieustannego zapału w posłudze kapłańskiej. Niech napotykane trudności dodają Wam sił oraz pomagają zauważać i zachwycać się pięknem życia. Życzymy także orędownictwa świętego Aleksandra i opieki Najświętszej Maryi Panny. Wszelkich potrzebnych łask od Boga!
Z modlitwą, apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech święty Patron wspiera Cię w każdej sprawie, a powiew miłości Bożej towarzyszy przez całe życie. Życzymy także darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i spełnienia marzeń.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i wierni z kościoła Grodno-Południowy

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  195

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.