GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Z prasy katolickiej (163)

Prasa

radio vaticanaUczniowie Benedykta XVI
zgromadzą się we Włoszech

    Spotkanie doktorantów Josepha Ratzingera odbędzie się w Castel Gandolfo i zostanie poświęcone tematowi „Kościół i państwo. Kościół i społeczeństwo”.
Po raz pierwszy w zebraniu Kręgu Uczniów Ratzingera wezmą udział członkowie Nowego Koła Uczniów – młodzi badacze naukowego dziedzictwa Benedykta XVI, niebędący jego bezpośrednimi studentami.
    Krąg Uczniów Ratzingera spotyka się regularnie od 1977 roku. Należą do niego osoby, które pod kierownictwem papieża seniora pisali prace doktorskie lub byli jego pomocnikami. W ciągu ostatnich lat Benedykt XVI nie bierze udziału w posiedzeniach, jednak zawsze stara się znaleźć czas, by się pomodlić z byłymi studentami lub zapoznać się z wynikami dyskusji.

catholicby2018

Papież pobłogosławił
pińskie seminarium
   

Spotkanie wspólnoty Międzydiecezjalnego WSD z Ojcem Świętym Franciszkiem odbyło się w Rzymie. Na początku alumni i kapłani-formatorzy na czele z biskupem pińskim Antonim Dziemianką wzięli udział w audiencji ogólnej papieża na placu św. Piotra. Po jej zakończeniu odbyło się bezpośrednie spotkanie z biskupem Rzymu. Witając wspólnotę kleryków oraz formatorów, Ojciec święty udzielił seminarium błogosławieństwa apostolskiego.

wiara plFotograf roku wybrany
za zdjęcia z pielgrzymek

   
Alys Tomlinson z Wielkiej Brytanii otrzymała główną nagrodę w największym światowym konkursie fotograficznym Sony World Photography Awards za „duchową moc” projektu „Ex-Voto”. Jest to seria czarno-białych zdjęć na temat pielgrzymki wykonanych w miejscach takich jak Lourdes (Francja), Ballyvourney (Irlandia) i Grabarka (Polska).
Alys wspomina, że niektórzy pielgrzymi nie chcieli być fotografowani. Ale wielu później było zafascynowanych, gdy oglądali jej prace, w tym portrety i pejzaże (np. zdjęcia drewnianych krzyży czy notatki napisanej na złożonym kawałku papieru i troskliwie ukrytej w szczelinie skały).
    „Alys Tomlinson jest godną zwyciężczynią opowiadającą historię tak pięknie, cicho, a o duchowej mocy, która ujawnia jej wrażliwe zaangażowanie w tematy i miejsca” – powiedział przewodniczący jury konkursu Mike Trow.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.