GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

VI Niedziela Wielkanocna

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.
J 15, 9–17

Okazać swoją miłość
    Jezus ukazał nam najpiękniejszy przykład bezgranicznej miłości zdolnej do poświęceń, która wymyka się wszelkiej ludzkiej logice. Z tej bezgranicznej miłości Chrystus umiera na krzyżu, być dać człowiekowi życie wieczne.
    Zbawca pragnie dla nas wszystkich szczęścia i nazywa swoimi przyjaciółmi. On wybrał każdego człowieka, jednak wielu nie akceptuje tego, odwracając się od Pana, odpychając Go. Wybrać Jezusa oznacza zawrzeć z Nim przyjaźń. Słuchać tego, co mówi. Wypełniać Jego przykazania, gdyż jest to jedyny sposób, w który możemy okazać Zbawcy swoją miłość.
   
● W jaki sposób wyrażam swoją miłość do Boga?
   ● Czy potrafię kochać bezinteresownie drugiego człowieka?

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.