GRODNO
Środa,
29 marca
2023 roku
 

Slowo dla Życia (161)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
    Nie wolno nam zapominać, że sprawujemy Eucharystię po to, by się uczyć, jak stawać się mężczyznami i kobietami eucharystycznymi. Co to znaczy? Oznacza pozwolenie, aby Chrystus działał w naszych czynach: aby Jego myśli były naszymi myślami, Jego uczucia naszymi uczuciami, Jego wybory także naszymi wyborami. To właśnie jest świętością: czynienie tego, co czynił Chrystus. Dokładnie wyraża to św. Paweł, mówiąc o swoim upodobnieniu do Jezusa: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 19-20).
    Eucharystia, pogłębiając nasze zjednoczenie z Chrystusem, odnawia życie łaski, jaką Duch Święty obdarzył nas w chrzcie i bierzmowaniu, aby nasze chrześcijańskie świadectwo było wiarygodne. […] Ponadto, rozpalając w naszych sercach Bożą miłość, Eucharystia oddziela nas od grzechu. Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny. Regularne przystępowanie do stołu eucharystycznego odnawia, umacnia i pogłębia więź ze wspólnotą chrześcijańską, do której należymy, zgodnie z zasadą: Eucharystia tworzy Kościół.
Fragment przemówienia wygłoszonego podczas audiencji generalnej w Watykanie, 04.04.2018 


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
    Zmartwychwstał… Ileż milionów i miliardów razy, w różnych językach i dialektach, w różnych zakątkach świata to słowo zostało wypowiedziane! Zmartwychwstał, czyli powstał z martwych, i to własną mocą, trzeciego dnia, tak jak przepowiedział.
    Jakie znaczenie ma zmartwychwstanie Chrystusa dla nas dzisiaj? Skoro Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że On żyje i będzie żył. „Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem” – powiedział kiedyś do Marty w Betanii (por. J 11, 25). I te słowa powtarza dziś. Jego grób jest pusty i pozostanie pusty do koń- ca świata. Nikt tam na nowo Go nie zamknie. Niech prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa skłania każdego z nas do „szukania tego, co w górze”, jak mówi św. Paweł (por. Kol 3, 1), a więc do podążania za Zbawicielem drogą miłości do Boga i bliźniego, drogą umierania dla grzechu i rodzenia się do nowego życia w Chrystusie Panu, drogą wyrzeczenia i krzyża – ku pełni życia w chwale zmartwychwstania.
   
Fragment homilii wygłoszonej podczas rezurekcyjnej Mszy św. w katedrze grodzieńskiej, 01.04.2018  

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  278

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.