GRODNO
Niedziela,
28 maja
2023 roku
 

Warto wiedzieć (117)

Warto wiedzieć

☞ Stolica Apostolska przeznaczyła 500 tys. dolarów na renowację otoczenia kaplicy Grobu Pańskiego w Jerozolimie oraz taką samą kwotę na dokończenie restauracji Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Środki na renowację otoczenia kaplicy zostaną przekazane po tym, jak wspólnoty, zarządzające świątynią (prawosławna, ormiańska i katolicka) razem utworzą komitet, który będzie się zajmował tą sprawą. W Betlejem znaczna część prac została już wykonana, więc można się spodziewać, że wkrótce restauracja bazyliki dobiegnie końca.

    ☞ Papież Franciszek mianował trzech nowych sędziów Trybunału Kościelnego Państwa Watykańskiego. Jednym z nich jest polski franciszkanin konwentualny o. Robert Leżohupski. Kapłan urodził się 7 września 1974 roku w Gdańsku. Ma tytuł magistra prawa i teologii, uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. W 1997 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 roku. W latach 2008-2012 pracował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 wyruszył jako misjonarz do Kenii, gdzie był wykładowcą prawa kanonicznego. Następnie w 2016 roku podjął pracę w Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie.
   
   ☞ Pomnik papieża Franciszka odsłonięto w Libanie. Jest to pierwszy monument obecnego Biskupa Rzymu na Bliskim Wschodzie. Ma być znakiem obecności chrześcijan na tych terenach i zachętą do pokojowego współistnienia tam wiernych różnych religii. Starcia o charakterze wyznaniowym w kraju koncentrują się wokół zdobycia kontroli nad terenami należącymi do chrześcijan. Pomnik Ojca Świętego wzniesiono w dystrykcie Babda w zachodniej części kraju, którą zamieszkują głównie wspólnoty szyickie.
     
   ☞ Katolicki kapłan o. Guy Chapdelaine, który jest naczelnym kapelanem armii Kanady w stopniu generała majora, został mianowany honorowym kapelanem brytyjskiej królowej Elżbiety II. Będzie on pierwszym katolickim kaznodzieją w kaplicy królewskiej od czasów Jakuba II (1685-1688), ostatniego króla-katolika na ziemiach brytyjskich. Zdaniem kapłana to namacalny dowód ekumenicznego otwarcia Elżbiety II, która jest też głową Kościoła anglikańskiego w An- glii i Kościoła prezbiteriańskiego (kalwińskiego) w Szkocji.
   
   ☞ Współczesne technologie pozwalają uzyskać szczegóło- wy obraz 3D do wydrukowania po badaniu ultrasonografem. Lekarze używają go, aby lepiej kontrolować zdrowie i rozwój dziecka. Rodzice mogą zobaczyć i potrzymać swoje jeszcze nienarodzone dzieci. Ten pomysł bardzo się spodobał wielu matkom. Twierdzą one, że to wspaniałe uczucie, patrząc na model po porodzie, wspominać: „Tak wyglądało moje dziecko, gdy jeszcze było w brzuchu”.

credo.pro; deon.pl; niedziela.pl

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  218

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.