GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

18 marca 2018 roku

Z głębi serca

 
ПАЛЬМОВАЯ НЯДЗЕЛЯ МУКІ ПАНА

❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, wszelkich darów Ducha Świętego oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień niełatwej posługi. Życzymy też zdrowia, pogody ducha, szczęścia, mocy i radości.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin składamy życzenia połączone z modlitwą. Niech Pan Jezus, Matka Najświętsza i Duch Święty opiekują się Tobą, dają dużo sił i zdrowia w realizacji planów Bożych. Niech uśmiech zawsze gości na twarzy, a każdy dzień niełatwej posługi duszpasterskiej będzie wypełniony radością i pokojem.
Kochająca mama z rodziną
❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin życzymy ciągle wpatrywać się w krzyż naszego Pana i Jego mocą pokonywać wszelkie trudności. Niech Maryja umacnia Księdza Biskupa w codziennym odpowiadaniu Bogu „fiat”, a wszyscy święci na czele ze św. Józefem orędują przed tronem Jezusa Dobrego Pasterza, wypraszając potrzebne siły do dawania świadectwa wiary. Bóg zapłać za piękny przykład pobożności. Szczęść Boże w dalszej posłudze pasterskiej.
Z szacunkiem wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: natchnienia Ducha Świętego na każdy dzień posługi duszpasterskiej! Niech święty Patron – opiekun Syna Bożego – wyprasza u Ojca Niebieskiego wszelkie łaski oraz prowadzi drogą męstwa, zaufania, pokory i świętości. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Pana, będzie wsparciem na drodze życia.
Apostolat „Margaretka” z parafii Lida-Fara
❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia. Niech Wszechmocny obdarzy Ekscelencję sercem, które stanie się nadzieją i pogodnym porankiem dla każdego spotkanego człowieka.
Apostolat „Margaretka” i wierni z parafii Bieniakonie
❧✿☙
Czcigodnym Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu oraz Księdzu Kanonikowi Józefowi Hańczycowi z okazji Imienin składamy gorące życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia, radości, pogody ducha, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej. Niech Najświętsze Serce Jezusa pomaga Wam w posłudze duszpasterskiej. Szczęść Boże! Franciszkański Zakon Świeckich, Kółka Różańcowe oraz wierni
z parafii Sopoćkinie
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Goretti Milenkiewicz z okazji Urodzin życzymy wszelkich łask Bożych: zdrowia, radości, nadziei, mocnej wiary, gorącej miłości do Boga i bliźnich oraz życzliwych ludzi obok. Niech święta Patronka opiekuje się Tobą na co dzień, a Duch Święty obdarza swoimi darami, żebyś mogła cieszyć się każdą chwilą życia i posługi.
Franciszkański Zakon Świeckich, Kółka Różańcowe oraz wierni z parafii Sopoćkinie
❧✿☙
Czcigodnym Paniom Genowefie Marcinkiewicz, Wandzie Giedo, Weronice Burba i Czesławie Aleszczyk z okazji Imienin pragniemy złożyć wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności, radości na co dzień, a przede wszystkim nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i wszelkich łask Bożych.
Franciszkański Zakon Świeckich, Kółka Różańcowe oraz wierni z parafii Sopoćkinie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji 40. rocznicy Urodzin szczerze życzymy mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości, obfitych łask Bożych, nieustającej pomocy Maryi Panny, darów Ducha Świętego i opieki Patrona, św. Franciszka z Asyżu. Cieszymy się, że jesteś z nami. Dziękujemy mamie za syna kapłana, życząc jej zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
Z szacunkiem i modlitwą wdzięczni parafianie ze Świsłoczy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pracy duszpas- terskiej, dużo pogodnych dni i życzliwych ludzi obok. Niech wszechmogący Bóg obdarzy wszelkimi łaskami, a święty Patron i Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekują.
Mama i siostry
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry i miłosierny Bóg darzy Cię mocnym zdrowiem, cierpliwością, pokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Boża otacza opieką i miłością, a Duch Święty nieustannie obdarza darami i pomaga w posłudze duszpas- terskiej. Życzymy szczerych i dobrych ludzi na drodze życia, radości i obfitych plonów w po- słudze na rzecz Boga i ludzi.
Z modlitwą parafianie z Mostów
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, radości i wytrwałości na każdy dzień życia. Niech Pan Bóg obdarza Księdza wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka Najświętsza otacza swoją opieką, a Duch Święty oświetla drogę i darzy pokojem. Szczęść Boże!
Rodzina Wiktorczyk i rodzina Sakuta
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji 45-lecia składamy szczere i serdeczne życzenia. Niech Pan Jezus będzie hojny na swe łaski, a Jego wielkie dobre Serce obdarzy Cię pokojem. Niech Wszechmogący wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, wytrwałością, miłością i światłem, aby droga kapłańska była szczęśliwa i błogosławiona, a każdy dzień – pogodny i radosny. Niech Matka Boża przytula Cię do swojego serca, otacza opieką, a Duch Święty obficie udziela swych darów. Wierzymy, że wszystkie słowa skierowane do nas zasiewają w naszych duszach ziarna doskonałości chrześcijańskiej. W swoich modlitwach dziękujemy Bogu za to, że jesteś z nami i dla nas.
Wdzięczni wierni z parafii Narodzenia NMP w Trabach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji 45-lecia z całego serca życzymy pogody ducha, radości, sił, mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności w realizacji wszystkich planów i zamiarów, życzliwych ludzi obok. Dziękujemy za ofiarną posługę kapłańską, nieustanne głoszenie Ewangelii. Niech Bóg błogosławi na każdy dzień życia, Maryja obdarza swoją miłością i opieką, a Anioł Stróż strzeże od wszelkiego zła.
Wdzięczni parafianie z Surwiliszek
❧✿☙
Czcigodny Księże Wiktorze Subiel! Z okazji Jubileuszu pragnę złożyć Księdzu wiązankę najpiękniejszych życzeń połączonych z modlitwą. Niech dobry Bóg wynagrodzi Księdzu za mądrość, dobroć, wyrozumiałość i troskę o ludzi, za codzienne modlitwy za moją rodzinę w ciągu kilku lat. Ksiądz czyni nasz świat lepszym i wspanialszym, ogrzewa ciepłem swojego uśmiechu i bogactwem duchowym! Życzę mocnego zdrowia, wszelkich darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Najświętszej. Cieszę się, że znam tak wspaniałego pogodnego człowieka. Dziękuję za dobre serce, mądre rady, a Księdza mamie – za syna kapłana.
Anna Kwacz i apostolat „Margaretka” z parafii Trójcy Przenajświętszej, Zabłoć
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia, radości, pogodnych dni, cierpliwości w posłudze duszpasterskiej i opieki Matki Najświętszej. Niech uśmiech dobroci nigdy nie schodzi z Twej twarzy. Droga kapłana nie jest łatwa, zawiera dużo przeszkód. Prosimy Pana, aby pomógł Ci przetrwać i pokonać wszelkie trudności.
Z szacunkiem i modlitwą byli parafianie ze wsi Malinowa
❧✿☙
Czcigodna Pani Tereso! Z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: radości, pomyślności, sił i wytrwałości, mocnego zdrowia na długie lata życia, a także błogosławieństwa Bożego oraz opieki Maryi Panny. Szczerze dziękujemy za prowadzenie Drogi Krzyżowej w naszej parafii i za piękny śpiew, którym towarzyszysz liturgii. Bóg zapłać za wszystko.
Wierni ze wsi Płoskowce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Bogdziewiczowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, mądrości, cierpliwości. Życzymy, aby Wszechmogący obdarzał Cię swoim błogosławieństwem, Jezus Chrystus chronił od wszelkiego zła, a Matka Boża nieustannie się opiekowała. Dziękujemy za niegasnący zapał w niełatwej posłudze kapłańskiej, za szczerą i ofiarną posługę na rzecz Boga i ludzi, a także za troskę o nas i naszą świątynię.
Parafianie z kościoła pw. świętych Kosmy i Damiana, Ostrowiec
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą: obfitych darów Ducha Świętego, wszelkich łask Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego Patrona, dużo sił i zdrowia w realizacji Bożych planów oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej.
Mama, brat Dymitr i brat Genadiusz z rodziną
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Zbigniewowi Dragule z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, powodzenia we wszystkich sprawach, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech święty Patron opiekuje się Tobą w każdym dniu życia, a Duch Święty obdarza swoimi darami i dodaje sił w pełnieniu posługi kapłańskiej.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Wasiliszki Stare
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Józefowi Hańczycowi z okazji Imienin życzymy pokoju i pogody ducha, zdrowia, satysfakcji z pracy z wiernymi. Niech dobry Bóg prowadzi prostymi drogami, Maryja Panna otula płaszczem macierzyńskiej opieki, a Duch Święty nieustannie mieszka w Twoim sercu i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim jest najważniejsze.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafii Świętej Rodziny w Lidzie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Sewastianowiczowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogodnych dni wypełnionych światłem radości i dobroci. Niech Twoje serce nigdy nie dozna smutku i trwogi. Dziękujemy Ci za cierpliwość, ofiarność, troskę i każdy przejaw życzliwości, których na co dzień doświadczamy. Niech Jezus Chrystus obdarzy Cię swoją mocą, cierpliwością i niegasnącym męstwem do walki ze złem, a Maryja Panna niech otacza Cię macierzyńską opieką i pomaga zawsze i wszędzie.
Z modlitwą parafianie z kościoła pw. św. Mikołaja, Mir
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Ryszardowi Jakubcowi z okazji Urodzin serdecznie życzymy wszelkich łask Bożych i nieustannej opieki Maryi Panny, zdrowia na długie lata, codziennej radości, dobrych i życzliwych ludzi obok, pogody ducha i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy Ci za zbudo- wany kościół oraz za to, że otworzyłeś nam drzwi do Naj- wyższego, za ofiarną pracę na rzecz Boga i ludzi, troskę o parafian, dobre słowa i czyny.
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Mostach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Józefowi Trubowiczowi z okazji Imienin życzymy, aby Bóg zawsze wysłuchiwał modlitw i wyciągał pomocną dłoń w trudnych chwilach. Pragniemy także życzyć wszelkich potrzebnych łask od Pana, mocnego zdrowia, opieki Matki Najświętszej oraz darów Ducha Świętego. Zawsze bądź dla nas przykładem ofiarnej wiary i pobożności!
Komitet Kościelny i parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Genadiuszowi Romaszko z okazji Urodzin z całego serca życzymy zdrowia, optymizmu, słonecznych dni i radości. Niech Twoja posługa na Niwie Pańskiej daje satysfakcję i obfite owoce. Bóg niech błogosławi na długie lata życia, a Maryja Panna otacza swoją matczyną opieką. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie z Hermaniszek

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.