GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Wyniki wizyty аd limina Apostolorum 2018

Życie Kościoła

Hierarchowie podczas spotkania w Kongregacji ds. Biskupów

Chronologia wydarzeń
W dniach od 31 stycznia do 7 lutego w Watykanie miała miejsce 4. w historii Kościoła na Białorusi wizyta biskupów ad limina Apostolorum. Redakcja „Słowa Życia” opowiada, jak się odbywała i jaką ocenę otrzymał nasz Kościół od dykasterii Stolicy Apostolskiej.
31 stycznia
    Biskupi wzięli udział w audiencji ogólnej Ojca Świętego Franciszka na Placu św. Piotra. Tradycyjnie po katechezie papieskiej hierarchowie z różnych części świata, w tym też z Białorusi, mieli możliwość osobiście przywitać Biskupa Rzymu i zamienić z nim kilka słów.

   1 lutego
    Hierarchowie oficjalnie rozpoczęli swoją wizytę od modlitwy w Grotach Watykańskich w intencji Białorusi i jej mieszkańców. Przy grobie św. Piotra apostoła w pieczarach starożytnej nekropolii biskupi celebrowali Mszę św. Na zakończenie w ciszy modlili się przy grobowcach św. Jana Pawła II i św. Jozafata Kuncewicza.
   Potem hierarchowie wzięli udział w prywatnej audiencji z Ojcem Świętym. W trakcie spotkania biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz oznajmił, że diecezja grodzieńska nie tak dawno obchodziła jubileusz 25-lecia swojego założenia, a w ubiegłym roku rozpoczęła historyczne wydarzenie, którym jest I Synod Diecezjalny. „Niech zebrania synodalne sprzyjają temu, by Ewangelia dla wiernych diecezji stała się bardziej zrozumiała, a człowiek był bliżej Pana Boga i Jego łaski, którą codziennie od Niego otrzymuje” – życzył papież.
    Podczas spotkania hierarchowie rozmawiali z Biskupem Rzymu o ubiegłych pokoleniach,
o zasłużonych i gorliwych księżach, dzięki którym wiara na naszych ziemiach nie zanikła, a także o powołaniach, formacji i życiu kapłanów, relacjach z państwem i innymi wyznaniami. Ojciec Święty okazał duże zainteresowanie życiem religijnym wiernych i wysoko ocenił miejscowe inicjatywy duszpasterskie.

    W szczególny sposób papież skupił się na współczesnym pokoleniu młodzieży, a także na tym, jak organizowano dla niej duszpasterstwo. „Podkreśliłem, że staramy się wychodzić na spotkanie młodym ludziom – poinformował biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski, przewodniczący Rady ds. Świeckich i Młodzieży przy KKBB. – Pokładamy wielką nadzieję w tych młodych ludziach, którzy są obecni w Kościele. Dbamy, aby byli «apostołami» dla rówieśników. Wiadomo, słowo trafia szybciej i łatwiej, jeśli młody zwraca się do młodego: wtedy nie istnieje bariera”.
   Spotkanie trwało 2,5 godziny. Razem z Ojcem Świętym biskupi odmówili modlitwę, a na zakończenie otrzymali apostolskie błogosławieństwo, które zostało udzielone im i przez nich – wszystkim wiernym Kościoła na Białorusi. „Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy się spotkać z papieżem. Czuliśmy się jak uczniowie przy Chrystusie, gdy mogliśmy zadawać Ojcu Świętemu pytania i dzielić się z nim tym, czym żyje nasz Kościół na Białorusi” – podsumował audiencję z papieżem biskup Józef Staniewski.
  W drugiej połowie dnia hierarchowie odwiedzili Radę Papieską ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, gdzie otrzymali instrukcje do dalszego owocnego rozwoju lokalnego Kościoła. W tym dniu odbyło się też spotkanie w Kongregacji ds. Duchowieństwa.
   
    2 lutego
    Biskupi odwiedzili Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Towarzystw Życia Apostolskiego, Kongregację Edukacji Katolickiej. Kompetentni specjaliści watykańskiej dykasterii zwrócili uwagę na konieczność organizowania przynajmniej początkowej formacji na terytorium Białorusi, a nie za granicą (na ile jest to możliwe w miejscowych realiach). Rozwiązaniu tego problemu mogłoby sprzyjać stworzenie ogólnego centrum formacji dla kilku wspólnot życia konsekrowanego. Radzili też zwrócić uwagę na przygotowanie świeckich liderów za pomocą organizacji letnich kursów przy instytucjach edukacyjnych w Kościele na Białorusi.
Pod koniec dnia biskupi koncelebrowali Eucharystię z papieżem Franciszkiem w bazylice
św. Piotra, gdzie w święto Ofiarowania Pańskiego w sposób szczególny modlono się za osoby konsekrowane. Po Mszy św. hierarchowie odwiedzili centrum duchowości wspólnoty św. Idziego, znane dzięki ekumenicznym inicjatywom oraz współpracy z potrzebującymi i emigrantami.
   
    3 lutego
    Biskupi celebrowali Mszę św. w bazylice św. Pawła za Murami. W homilii przewodniczący Episkopatu na Białorusi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz skupił się na postaci apostoła Pawła: „To przykład bezinteresownego służenia Chrystusowi i Kościołowi, przykład służenia biskupów. Czy stawiamy w centrum swojej posługi Jezusa i sprawę zbawienia powierzoną naszej pasterskiej trosce
o lud Boży? Czy jesteśmy gotowi za przykładem św. Pawła znosić wszelkie zniewagi, cierpienia i niezrozumienie współczesnego świata?”. Hierarcha wzywał biskupów do odpowiedzi na te pytania, aby wizyta ad limina Apostolorum nie ograniczyła się jedynie do sprawozdania o działalności lokalnego Kościoła, lecz stała się czasem pasterskiego nawrócenia.
Po Mszy św. hierarchowie odwiedzili dom wspólnoty zakonnej „Działalność Kościoła”, głównym zadaniem której jest ewangelizacja.
   
    4 lutego
    Biskupi odwiedzili dom generalny Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W kaplicy domu zakonnego hierarchowie celebrowali Eucharystię.
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa ma dużo wspólnego z Białorusią. Jej założycielka – Celina z Chludzińskich Borzęcka – przez 22 lata mieszkała w Obremszczyźnie niedaleko Grodna. Po śmierci męża w 1891 roku razem ze swoją córką Jadwigą wyjechała do Rzymu i założyła wspólnotę, charyzmatem której są edukacja chrześcijańska oraz wychowanie dziewcząt.
   
    5 lutego
    Biskupi odwiedzili Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Prefekt kongregacji kardynał Robert Sarah zwrócił uwagę hierarchów na konieczność zgłębiania wśród wiernych treści liturgii i zachowania pobożności ludowej, dzięki której katolicy zachowali swoją wiarę w czasach prześladowań. Potem biskupi odwiedzili bazylikę św. Jana na Lateranie, gdzie celebrowali Mszę św.
Dzień zakończył się wizytą hierarchów do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, gdzie biskupi spotkali się z kierownikiem jego II sekcji (odpowiadający ministrowi ds. spraw zagranicznych) arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.
   
    6 lutego
    Biskupi odwiedzili Kongregację ds. Biskupów, Kongregację Nauki Wiary, Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a także spotkali się z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.
W ramach dyskusji prefekt Kongregacji ds. Biskupów kardynał Marc Ouellet wyraził zatroskanie o posługę na Białorusi kapłanów z zagranicy oraz kapłanów, którzy przybywają do kraju jako goście lub turyści. Zgodnie z miejscowym ustawodawstwem muszą otrzymać od organów państwowych pozwolenie na to, by celebrować Mszę św., z czym kardynał się spotkał osobiście podczas wizyty na Białorusi. Według słów papieża Franciszka, „jest to sprzeczne z ogólną tendencją do internacjonalności Kościoła powszechnego”.
Podczas spotkania biskupów z Sekretarzem Stanu Jego Świątobliwości papieża Franciszka kardynałem Pietro Parolinem została omówiona sprawa przygotowania konkordatu (zgody) między Białorusią i Stolicą Apostolską oraz pytanie wizyty Ojca Świętego na Białoruś.
   
    7 lutego
    Hierarchowie celebrowali Eucharystię w bazylice Matki Bożej Wielkiej, odwiedzili Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Kongregację ds. Kościołów Wschodnich oraz dom generalny ojców marianów.
Pracownicy Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia wyrazili gotowość pomocy Białorusi przy organizowaniu pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży w Panamie w 2019 roku i Światowy Kongres Rodzin w Irlandii w 2018 roku, a także poinformowali o chęci bliższej współpracy z odpowiednimi strukturami Kościoła katolickiego w kraju.
   
    8 lutego
    Przed powrotem do ojczyzny biskupi Białorusi odprawili Mszę św. przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra Apostoła. W słowie wstępnym przewodniczący Episkopatu Białorusi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz podkreślił, że na zakończenie wizyty ad limina Apostolorum hierarchowie przyszli podziękować papieżowi słowiańskiego pochodzenia za odrodzenie struktur Kościoła katolickiego na Białorusi, które stało się możliwe i odbyło się w znacznej mierze właśnie dzięki jego staraniom.
Po Mszy św. biskupi samolotem wrócili na Białoruś.
    Przedstawiciele KKBB odwiedzili różnorodne instytucje Stolicy Apostolskiej, aby przedstawić lokalną sytuację w różnych gałęziach duszpasterstwa i zasięgnąć rad
o istniejących problemach. Podobne spotkania „do progów apostołów” dają pasterzom diecezji wspaniałą możliwość mocniej odczuć puls Kościoła powszechnego i dostrzec głębokie znaczenie wspólnych starań na pożytek Boga i Jego ludu.
   
Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz,przewodniczący KKBBW ciągu ostatnich 9 lat od momentu ostatniej wizyty Episkopatu Białorusi ad limina Apostolorum sytuacja w naszym Kościele bardzo się zmieniła. Po pierwsze, jest teraz dwa razy więcej biskupów. Po drugie, powstały nowe struktury kościelne, zostały zrealizowane liczne projekty duszpasterskie. Jestem bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu oraz kierownikom wszystkich watykańskich kongregacji. Podkreślili dynamizm naszego Kościoła, jego wzrost i aktywność. Razem z tym zachęcili i podpowiedzieli, w jakich kierunkach powinniśmy dalej rozwijać duszpasterstwo. Ogólnie rzecz biorąc, działalność Kościoła na Białorusi otrzymała dobrą ocenę. Wszędzie nam życzono: „Naprzód!”.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.