GRODNO
Sobota,
20 lipca
2024 roku
 

4 lutego 2018 roku

Z głębi serca

 
sw agata

❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Staniewskiemu w dniu 4. rocznicy święceń biskupich pragniemy złożyć serdeczne życzenia wielu łask Bożych. Niech Pan pomaga w trudach posługi pasterskiej na rzecz Kościoła, Matka Najświętsza otacza swoją miłością, a Duch Święty obficie obdarza swymi darami.
Apostolat „Margaretka” diecezji grodzieńskej
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Urodzin i Imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Niech Twą drogę życiową rozjaśniają promienie Miłosierdzia Bożego. Szczerze dziękujemy za dobre serce, które zawsze jest dla nas otwarte, za uwagę i troskę. W modlitwach prosimy Wszechmogą- cego, aby za wszystko Ci wynagrodził. Sto lat!
Studenci kursów katechetycznych przy Wydziale Wychowania i Nauczania Katolickiego Kurii Grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Urodzin i Imienin z całego serca przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, życie – długie, siły – niekończące się, a radość – codzienna. Niech Cię zawsze otaczają promienie Miłosierdzia Bożego, Duch Święty obdarza swoimi łaskami, a Maryja nieustannie się Tobą opiekuje. Pan Jezus niech króluje w sercu, a święty Patron zawsze stoi obok. Dziękujemy za troskę o nas i świątynię.
Wdzięczni parafianie
❧✿☙
Паважанаму Айцу Анджэю Шчупалу Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, nieustannych sił w głoszeniu Ewangelii Pana, niegasnącego zapału wiary i miłości w sercu, mocy i cierpliwości na drodze kapłańskiej oraz codziennej radości i pogody ducha.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Nowej Rudy
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu, życzliwości ludzkiej oraz Bożego błogosławieństwa i opieki świętego Patrona na każdy dzień. Szczęść Boże!
Rodzina Zając
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji 35-lecia oraz 10. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech miłosierny Bóg poprzez nasze modlitwy wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, wytrwałością, niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze na rzecz Boga i ludzi. Niech Matka Boża otuli Cię swoim płaszczem i ciepłem Serca, otoczy pieszczotą i dobrocią, a Duch Święty rozjaśni drogę, którą kroczymy wraz z Tobą. Dziękujemy za dobre serce, modlitwę, cierpliwość dla nas. Życzymy szczęścia i jak najwięcej radosnych chwil w tym przepięknym dniu i w ciągu całego życia.
Z wdzięcznością parafianie ze wsi Bakszty
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Imienin życzymy wszelkich potrzebnych łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci w ciągu długich lat życia, przynosząc zadowolenie i radość z tego, co udało się osiągnąć.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii Najświętszej Trójcy w Zabłociu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego: zdrowia na długie lata, pogody ducha, sił i cierpliwości na wybranej drodze. Niech Pan Bóg błogosławi każdy Twój dzień, a Matka Boża otacza swoją matczyną opieką. Kółko Różańcowe
św. Józefa z Wołpy
❧✿☙
Synowi, czcigodnemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń połączonych z modlitwą. Niech Bóg obficie obdarza Ciebie swymi łaskami, niech opieka Matki Bożej i świętego Patrona zawsze będą odczuwalne, dary Ducha Świętego pokrzepiają Cię, a obok zawsze będą życzliwi ludzie. Życzymy też mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na wybranej drodze oraz radości i nadziei na co dzień.
Rodzice
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech miłosierny Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi każdy dzień życia, Maryja – Matka kapłanów – otacza Ciebie swoją opieką zawsze i wszędzie, a Duch Święty stale obdarza swoimi łaskami. Dziękujemy za Twoją posługę i pogodny uśmiech.
Z modlitwą Franciszkański Zakon Świeckich, Ejsmonty Wielkie
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Agacie Smolskiej z okazji Imienin z całego serca życzymy zdrowia, wytrwałości w pracy, opieki Matki Bożej i św. Agaty, wszystkich potrzebnych łask i darów Ducha Świętego. Niech Bóg obdarza Cię swoją miłością i błogosławieństwem. Pamiętamy i modlimy się za Ciebie.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Stanisławowi Pacynie z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, sił i wytrwałości na każdy dzień, optymizmu, niegasnącego zapału wiary i pokoju w sercu. Niech miłosierny Jezus obdarza Cię swoimi łaskami, a Matka Boża broni od zła. Dziękujemy za dob- re słowa, za to, że uczyłeś nas miłości do Boga i bliźniego, a także za kościół, który zbudowałeś dla nas.
Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego, Lida-Młodzieżowy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Urodzin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić posługę kapłańską i nieustannie obdarza swoimi darami. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze będzie wypełnione pokojem i miłością.
Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy, Wołpa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Koleśnikowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, wielu łask Bożych na każdy dzień życia, nieustannych sił w głoszeniu Ewangelii ludowi Bożemu, obfitych plonów w pracy duszpasterskiej, niezłomnej wiary, pogody ducha oraz szczerej radości w sercu.
Wierni ze wsi Andrzejowce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Myślukowi z okazji Urodzin życzymy dobrego zdrowia, dużo sił i cierpliwości. Niech Chrystus obdarza Księdza swoimi łaskami, Duch Święty oświetla drogę życia, a Maryja Panna otacza opieką i prowadzi najlepszą ścieżką do Pana. Niech każdy dzień przynosi Księdzu radość!
Parafianie ze wsi Łojki
❧✿☙
Czcigodny Księże Walery Bykowski! Z okazji Imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia obfitych łask Bożych oraz samych radosnych chwil. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień posługi kapłańskiej, Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja przygarnia Cię do swojego serca.
Apostolat „Margaretka” diecezji grodzieńskejі
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Pan błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza obdarza potrzebnymi łaskami. Życzymy także mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech każdy dzień życia będzie oświetlony promieniami miłosierdzia Bożego.
Z szacunkiem apostolat „Margaretka” z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  165

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.