GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Slowo dla Życia (156)

Słowo dla Życia

Papież Franciszekк
    Jezus pozostawił Kościołowi w darze swoją moc uzdrawiania: „Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: […] Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 17-18). W Dziejach Apostolskich czytamy opis uzdrowień dokonanych przez Piotra (por. 3, 4-8) i Pawła (por. 14, 8-11). Odpowiedzią na dar Jezusa jest zadanie Kościoła, który wie, że powinien obejmować chorych takim samym jak jego Pan spojrzeniem, pełnym czułości i współczucia. Duszpasterstwo służby zdrowia jest i zawsze pozostanie niezbędnym i istotnym zadaniem, które należy realizować z wciąż nowym zapałem, poczynając od wspólnot parafialnych aż po najlepsze ośrodki opieki zdrowotnej. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczaj- nym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę. Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi każdego.
Fragment orędzia Ojca Świętego na XXVI Światowy Dzień Chorego  


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Kościół realizuje zadanie powierzone Apostołom przez Chrystusa Zmartwychwstałego: „Idźcie […] i nauczajcie wszystkie narody. […] A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). W tej przedziwnej tajemnicy jest obecny i działa sam Jezus Chrystus. I zgodnie z Jego obietnicą będzie tak aż do skończenia świata.
    Kościół Chrystusowy można porównać z wielką rodziną, w której każdy ma swoje miejsce i spełnia powierzone sobie zadanie. W dobrych rodzinach wszyscy członkowie wzajemnie sobie pomagają, wspierają się nawzajem, okazują miłość, współczucie i zrozumienie. Wtedy rodzina jest silna, zdrowa duchowo, zjednoczona prawdziwą miłością. Podobnie jest też w Kościele. Gdy kapłani, osoby konsekrowane i ludzie świeccy nie tylko wiernie realizują własne powołanie, lecz także wzajemnie sobie pomagają, wspierają siebie nawzajem modlitwą, okazują wzajemną życzliwość – wtedy Kościół Boży się umacnia i staje coraz bardziej wiarygodnym świadkiem Ewangelii Chrystusowej.
   
Fragment homilii do członków ruchu modlitewnego „Margaretka” diecezji grodzieńskiej, 20.01.2018 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.