GRODNO
Piątek,
23 lutego
2024 roku
 

21 stycznia 2018 roku

Z głębi serca

 
Адзінства хрысціянаў

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Władysławowi Surwile z okazji Nowego Roku życzymy zdrowia, radości, pomyślności w pracy duszpasterskiej. Niech Matka Boża obdarza potrzebnymi łaskami, by Ksiądz przez całe życie służył ludziom na pożytek, a Panu – na chwałę. Za wszystko Bóg zapłać!
Członkowie chóru kościelnego wraz z organistą z parafii Wojstom
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Czesławie Pawlukiewicz! Z okazji Urodzin życzymy, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci przez długie lata wraz z satysfakcją i radością z tego, co udało się osiągnąć, dodając wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej. Życzymy również wszelkich darów Bożych, opieki Matki Najświętszej, siły w ramionach oraz czystego ognia w sercu.
Parafianie z Rosi
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, mocnego zdrowia, życzliwych ludzi obok. Niech każdy dzień przynosi Ci siły do pracy duszpasterskiej, a pokój i radość zawsze goszczą w Twoim sercu. Niech Duch Święty oświetla drogę, którą idziemy wraz z Tobą. Dziękujemy za dobroć, uśmiech, modlitwę i prace przy naszej świątyni. Niech miłosierny Ojciec Ci za to wynagrodzi.
Wierni z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie napełniony ciepłem, radością i nadzieją, wiara się nieustannie wzmacnia, a każdy zamiar pomyślnie się realizuje dzięki pomocy Pana i dobrych ludzi. Niech Bóg obficie błogosławi, a Matka Najświętsza prowadzi!
Wierni z kaplicy w Mosolanach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi z okazji Urodzin życzymy zdrowia, szczęścia oraz dużo radości. Niech każda chwila życia będzie wypełniona miłością, a na twarzy zawsze gości uśmiech. Niech się spełniają marzenia i realizują zamiary. Życzymy Ci wszystkiego, czego tylko zapragniesz!
Parafianie z Kozłowicz oraz wspólnota „Święta Rodzina” z Wiercieliszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus napełnia Twe serce pokojem, radością i nadzieją, pomaga w pokonywaniu trudności i pozostaje źródłem świętości w dzisiejszym świecie. Życzymy Ci dużo zdrowia, pogodnych dni i dobrych ludzi na drodze duszpasterskiej.
Z pamięcią w modlitwie wdzięczni parafianie z Zabłocia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Giedrojciowi z okazji Urodzin i Imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Twój dzień będzie oświetlony promieniami Bożego miłosierdzia.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i parafianie z Hołynki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, długich lat życia, błogosławieństwa, wielu radosnych chwil. Niech Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Duch Święty oświetla każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Boża przytula do swego serca, a święty Patron ma Cię w swojej opiece.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Ejsmonty Wielkie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Stwołowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok zawsze kroczą życzliwi ludzie. Niech pokój i radość zagoszczą w sercu, a pogodny uśmiech nigdy nie znika z twarzy. Życzymy zdrowia, sił i wytrwałości, a także mocnej wiary, nadziei i miłości. Niech Maryja Panna i Anioł Stróż nieustannie się Tobą opiekują.
Rodziny Barkowych i Mira Czajkowska
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Białonosowi z okazji Urodzin życzymy dobrego zdrowia, dużo sił, cierpliwości. Niech Chrystus obdarza swoimi łaskami, Duch Święty oświetla drogę, Maryja Panna opiekuje się Tobą i prowadzi najpiękniejszą ścieżką do Pana Jezusa, a każdy dzień przynosi Ci radość.
Wdzięczni parafianie z Makarowiec
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Eligii Arcymienia z okazji Urodzin składam serdeczne życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu, dużo sił do realizacji planów Bożych, wytrwałości do pokonywania trudności. Niech Wszechmogący Ci błogosławi, Najświętsza Maryja Panna i Anioł Stróż prowadzą szczęśliwą drogą, a Duch Święty udziela wszelkich swych darów.
Z wdzięcznością, Solomea
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości, wszelkich łask Bożych na każdy dzień i opieki Matki Najświętszej. Dziękujemy za otwarte serce, ofiarną pracę, mądre słowa. Nisko się kłaniamy wdzięczni za pracę w naszej parafii!
Parafianie, zakrystian i organista Zdzisław ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi w dniu Urodzin życzymy, aby życie było wypełnione dobrymi sprawami, Bóg Ojciec obdarzał zdrowiem, Duch Święty umacniał duszę i ciało. Niech Jezus Chrystus i Jego Matka otaczają Księdza bezgraniczną miłością i oświetlają każdy dzień życia. /div>
Z modlitwą Witalij i Alicja Woronowowie ze Smorgoń<
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Mietlickiemu w dniu Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna ma Ciebie w swojej opiece, Duch Święty udziela potrzebnych darów, a Jezus Chrystus darzy swym błogosławieństwem.
Z modlitwą Witalij i Alicja Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Tomaszowi Książkiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką zawsze i wszędzie. Życzymy prawdziwej radości, pokoju, mocnego zdrowia, pomyślności we wszystkim, szczęścia, optymizmu i pogody ducha.
Parafianie z Jezior
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Bykowskiemu z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Ojciec obdarza szczególnymi łaskami, Jezus Chrystus będzie Wzorem i Przewodnikiem na wszystkich drogach, Duch Święty opromienia swoim światłem, a Matka Boża przytula do serca, otaczając opieką i miłością. Z
pamięcią w modlitwie byli parafianie z Odelska
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: długich lat życia w dobrym zdrowiu, darów Ducha Świętego i wszelkich łask Bożych. Niech Matka Najświętsza otula Cię płaszczem swojej opieki i wstawia się za Tobą przed Panem, a Jezus błogosławi na każdy dzień.
Z modlitwą apostolat „Margaretka”, Kółko Różańcowe w intencji dzieci z parafii Trójcy Najświętszej w Zabłociu

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  313

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.