GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

Quiz na temat: „Co wiem o życiu zakonnym?”

Kącik dziecięcy

Osoby konsekrowane pod wieloma względami pozostają dla świeckich tajemnicą. Może się wydawać, że zakonnicy i zakonnice ukrywają się przed ludźmi, jednak w rzeczywistości po prostu starają się skupić na tym, co w życiu jest najważniejsze. Nadarza się okazja do zastanowienia, co wiemy o osobach, które codziennie wznoszą modlitwy w naszej intencji do Boga.
1. Do jakiego zgromadzenia zakonnego należał słynny włoski skrzypek i kompozytor Antonio Vivaldi?
    А) kapucyni,
    Б) franciszkanie,
    В) michalici.

    2. Który zakon nosi nieoficjalną nazwę „Psy Pańscy”?
    А) jezuici,
    Б) pallotyni,
    В) dominikanie.
   
    3. Czym jest klauzura?
    А) zamknięta część domu zakonnego lub klasztoru,
    Б) reguła zakonna ograniczająca kontakty członków zakonu z osobami świeckimi.
   
    4.Połącz wizerunek zakonnicy z nazwą zgromadzenia, do którego należy (znakiem różnicującym jest habit).
   
 salezjanka  benedyktynka  franciszkanka  karmelitanka

    5. Czy mogą ludzie żyć zgodnie z tradycją zakonną w środowisku świeckim?
    А) tak,
    Б) nie.
   
  ⬇︎ Odpowiedzi patrz niżej, wydzelając biale pole kursorem  ⬇︎
1 Б
    Антоніа Вівальдзі склаў манаскія абяцанні ў ордэне францысканцаў. Пасля святарскага пасвячэння атрымаў паслабленне ў справе цэлебрацыі св. Імшы па прычыне дрэннага стану здароўя (перажываў цяжкія прыступы астмы). Вышэйшае духоўнае кіраўніцтва дазволіла яму абмежавацца вычытваннем асаблівага малітоўнага правіла.
    Да канца жыцця музыкант не расставаўся ні з хабітам, ні з малітоўнікам.
   
    2 В
    Antonio Vivaldi złożył śluby zakonne w zakonie franciszkanów. Po święceniach kapłańskich otrzymał dyspensę w sprawie celebracji Mszy św. z powodu słabego stanu zdrowia (doświadczał ciężkich ataków astmy). Wyższe kierownictwo duchowne pozwoliło mu ograniczać się do szczególnej zasady modlitewnej. Do końca życia muzyk nie rozstawał się ani z habitem, ani z modlitewnikiem.
   
    3 А, Б
    Wyrażenie „Psy Pańscy” to tłumaczenie z łac. „Domini canes”, co stanowi wyjaśnienie dla rozpowszechnionej nieoficjalnej nazwy zakonu dominikanów. W ten sposób się podkreśla, że członkowie wspólnoty zakonnej z oddaniem poświęcają swe życie misji zakonu – obronie wiary Kościoła przed herezjami i oświeceniu ludzkości poprzez głoszenie Dobrej Nowiny. A pochodzi nazwa od imienia założyciela św. Dominika de Guzmána Garcésa. .
   
    4
    Wyraz „klauzura” ma kilka znaczeń. Po pierwsze, oznacza miejsce, gdzie mogą przebywać tylko zakonnicy. Nie mają tam wstępu osoby z zewnątrz, zwłaszcza odmiennej płci. Po drugie, są to przepisy kanoniczne ograniczające komunikację zakonników z osobami postronnymi oraz regulacje wewnątrzzakonne określające czas i skalę komunikacji wewnątrz zakonu. Mnisi i mniszki mogą wychodzić z klauzury tylko w bardzo ważnych sprawach, uprzednio otrzymawszy pozwolenie na to od przełożonego wspólnoty.
   Habit franciszkański wygląda jak długa czarna suknia przepasana białym sznurem z trzema węzłami, symbolizującymi złożone śluby. Na wierzch zakłada się białą pelerynę. Wyróżnienie stroju benedyktynek stanowią szerokie rękawy. Siostry z tej wspólnoty można poznać też po długim czarnym welonie, zakrywającym czoło i podbródek. Karmelitanki noszą brązowy habit przepasany skórzanym pasem z paciorkami przy lewym boku. Podczas liturgii zakładają na niego długi biały płaszcz.
    Ciekawe, że salezjanki nie mają nakazanego stroju zakonnego. Jednak w większości krajów świata przedstawicielki wspólnoty noszą habit szarego koloru z wycięciem u szyi, pod który zakładają biały sweter lub bluzę.

   
    5 А
    W Kościele, zgodnie z przyjętą przez Stolicę Apostolską ustawą, przy ośmiu katolickich zakonach – franciszkanów, dominikanów, augustianów, serwitów, karmelitów, minimitów, trynitarzy, norbertanów – działają Zakony Trzecie (za pierwszą uważa się męską gałąź zakonu, za drugą – żeńską). Są przeznaczone dla osób, które pragną złożyć śluby i żyć zgodnie z duchowością wspólnoty zakonnej, ale nie chcą porzucać świata. Członkowie Trzeciego Zakonu są nazywani tercjarzami. Należeli do nich m.in. św. Jan Maria Vianney i św. Katarzyna Sieneńska.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.