GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

III Niedziela Zwykła

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Marka
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”.
    Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
    Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.
Mk 1, 14–20

Stać się apostołem Chrystusa
    Jezus wybrał apostołów z anonimowego tłumu i wezwał po imieniu do założenia fundamentów pod Jego Kościół. Szymon, Andrzej, Jakub i Jan zostawili wszystko i udali się za Chrystusem. Nie byli może zbyt bogaci, więc nie mieli większych trudności w porzuceniu wszystkiego w odróżnieniu od zamożnego młodzieńca, który nie poszedł za Mesjaszem z powodu zbytniego przywiązania do dóbr materialnych. Przez związek z Jezusem, przez udział w Jego wielkim dziele uczniowie stali się wielcy. Stali się narzędziami w Jego rękach.
    Niezależnie od wykonywanego zawodu każdy człowiek powinien stać się apostołem Chrystusa i siać pokój oraz dobro w ludzkich sercach, nie tylko słowem, ale konkretnym czynem świadczyć o swoim Mistrzu i do Niego prowadzić innych.
    Odnajdujmy drugiego człowieka, docierajmy do serc zagubionych! Kierujmy swoich bliskich, krewnych, przyjaciół i znajomych ku Bogu i Jego Kościołowi.

 

● Co czynię, by inni ludzie przy mnie stawali się lepsi?
   ● Czy potrafię być apostołem Jezusa Chrystusa?

 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.