GRODNO
Środa,
17 kwietnia
2024 roku
 

Jedność – celem misji Chrystusa

Słowo redaktora

 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który stał się cyklicznym świętem ekumenizmu, przypomina nam o tym, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych. W tym czasie uświadamiamy sobie na nowo, że Chrystus przyszedł na świat, by rozproszone owce zgromadzić w jednej Owczarni. Główny cel Jego misji, czyli zbawienie człowieka, nie może zostać zrealizowany bez jedności. Plan Boga dla ludzkości, dla Kościoła, dla małżeństwa, rodziny, wspólnoty polega na tym, aby wszyscy trwali w jedności z Nim i ze sobą nawzajem.
    Prawdziwa jedność ma swój wzór, model. Dla chrześcijan to Trójca Święta. Jedność Trójjedynego Boga jest owocem wzajemnej miłości Ojca, Syna i Ducha. A więc wspólnota chrześcijańska powinna powstawać na fundamencie miłości i nią się kierować na co dzień.
Warto też pamiętać, że obok miłości zawsze kroczy przebaczenie. Nie ma tam miejsca na narzucanie własnych sądów lub prezentację swej wyjątkowości. Oczywiście, nie zawsze będziemy się zgadzali z poglądami innych osób, jednak mimo wszystko powinniśmy nadal służyć ludziom i darzyć ich miłością. Jedność jest darem Bożym, trzeba więc się o nią szczerze i gorliwie modlić. Wszelkie podziały pochodzą od złego. Nie pozwólmy mu kierować naszym życiem.
    Niestety, ludzie często zapominają o tym, że budowanie jedności zaczyna się od każdego człowieka i jego osobistej postawy. Musi on tylko przyjąć dar jedności w Duchu Świętym, Bożą łaskę. Jednak wymaga to odpowiedniego przygotowania i starań, by wyjść naprzeciw drugiemu i razem spojrzeć w tym samym kierunku.
   Jeśli uważamy siebie za uczniów Zbawcy, powinniśmy służyć jedności. Gdyż tylko w niej może się spełnić Boży plan zbawienia. Zjednoczony Kościół potrafi dokonywać wielkich rzeczy i być prawdziwym świadectwem dla świata, gdyż w jedności kryje się moc.
   
   Drodzy Czytelnicy!
    Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan możliwie najczęściej zwracajmy się do Boga słowami, które słyszymy podczas każdej Mszy św.: „Panie, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności”. Powierzajmy Kościół Bogu i błagajmy Go o łaskę usunięcia podziałów w Jego Owczarni. Prośmy, aby osoby przyczyniające się do dzieła zbliżenia obdarzył tchnieniem Ducha Świętego, który prowadzi ku prawdzie, napełnia miłością i rozpala pragnienie jedności.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  259

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.