GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (153)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
    Niektóre zlaicyzowane społeczeństwa zatraciły chrześcijański sens niedzieli, na którą swe światło rzuca Eucharystia. W takich sytuacjach konieczne jest ożywienie tej świadomości, aby odzyskać sens świętowania, radości, wspólnoty parafi alnej, solidarności, odpoczynku, który odnawia duszę i ciało. Tych wszystkich wartości uczy nas Eucharystia. [...] Co możemy odpowiedzieć tym, którzy twierdzą, że nie ma potrzeby chodzenia na Mszę św., nawet w niedziele, bo ważne jest, aby dobrze żyć, kochać innych? To prawda, że jakość życia chrześcijańskiego mierzy się zdolnością do miłości, jak Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35). Jakże jednak możemy praktykować Ewangelię, nie czerpiąc niezbędnej do tego energii w każdą niedzielę, jedna po drugiej, w niewyczerpalnym źródle Eucharystii? Nie idziemy na Mszę św., aby dać coś Bogu, ale aby otrzymać od Niego to, czego naprawdę potrzebujemy.

Fragment przemówienia podczas audiencji generalnej w Watykanie, 13.12.2017
 


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      T e g o r o c z n e hasło przybycia Betlejemskiego Ognia Pokoju – „W Tobie jest światło”. Przypomina nam prawdę o tym, że to szczególne światło zawsze pochodzi od Boga. Wskazuje na głębokie przenikanie do ludzkiego życia światła Jezusa, który „oświeca ciemność”.
   Każdy z nas niezależnie od wieku może zostać człowiekiem, który niesie światło, czyli niesie Chrystusa światu. Do tego nawołuje Ojciec Święty Franciszek, mówiąc: „Idź i głoś”. Zachęca nas do bycia głosicielami Bożej Nowiny w swoim środowisku, miejscach nauki i pracy. Możemy realizować to nie tylko poprzez wielkie wydarzenia, lecz przede wszystkim poprzez codzienną posługę na rzecz innych ludzi; poprzez światło, które zachowujemy w oczach; poprzez pogodę ducha, której nie zachwieją nawet najtrudniejsze dni; poprzez chęć służyć, nawet gdy doświadczamy rozczarowania. Im więcej światła Jezusa posiadamy, im więcej tego światła jest w rodzinach, tym bardziej dynamiczna jest nasza wspólnota, a misja – prawdziwsza.
   Rozpalmy w innych światło, które trwa w nas, aby ludzie, skierowani ku światłu, wierzyli nie w ciemność, ale w jasność dnia; aby nie poddawali się nocy, ale mieli nadzieję na ranek; aby nie podporządkowali się złu i zawsze wierzyli w nieskończone możliwości dobra. [...] Współczesny człowiek i świat potrzebują tego światła!

Fragment przemówienia wygłoszonego podczas powitania Betlejemskiego Ognia Pokoju, 19.12.2017
 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.