GRODNO
Czwartek,
23 maja
2024 roku
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

bn“Udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”.(Łk 2, 16)
Drodzy Diecezjanie!
Boże Narodzenie znowu zaprasza nas do Betlejem, w którym pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Wspominając wydarzenia tamtej nocy, starajmy się przeżyć je na nowo. Wzywajmy Ducha Świętego, aby pomógł nam wejść w tajemnicę betlejemskiej nocy, uczestniczyć w niej z miłością, w duchowej bliskości ze Świętą Rodziną.
    Niech naszym udziałem będzie doświadczenie narodzin Jezusa we własnym życiu. Niech Chrystus rodzi się w naszych sercach, by Jego miłość owocowała codziennymi czynami miłości, Jego radość pomagała przezwyciężać wszelki lęk i bojaźń, a Jego dobroć – pochylać się nad potrzebującymi.
  Drodzy Bracia i Siostry, życzę Wam owocnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, łącząc się duchowo przy wigilijnym stole i dzieląc się tradycyjnym opłatkiem. Niech radość zagości w Waszych sercach, rodzinach i całym społeczeństwie. Niech Jezus Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na świat z darem zbawienia, wzmacnia Was w wierze, nadziei i miłości. Życzę, by czas nowego 2018 roku był naznaczony działaniem Ducha Świętego i Jego darami, obfi tując w owoce Jego przemieniającej obecności: w miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5, 22).
   Szczęśliwych, spokojnych, pełnych nadziei i optymizmu świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, bogatego w Boże błogosławieństwo Nowego 2018 Roku!
    biskup grodzieński

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  223

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.