GRODNO
Piątek,
23 lutego
2024 roku
 

Słowo dla Życia (152)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
    Budowanie kultury spotkania i współpracy wymaga czegoś więcej niż samej tylko tolerancji. Wymaga wyciągnięcia ręki, zaufania i zrozumienia. [...] To pozwala nam podjąć dialog życia, a nie tylko wymianę myśli. Wymaga dobrej woli i akceptacji, ale nie należy jej mylić z obojętnością czy po- wściągliwością w wyrażaniu naszych najgłębszych przekonań. Owocnie angażować się razem z innymi znaczy dzielić się naszymi odmiennymi tożsamościami religijnymi i kulturowymi, zawsze jednak z pokorą, uczciwością i szacunkiem.
Otwartość serca jest pielgrzymką, która prowadzi do poszukiwania dobra, sprawiedliwości i solidarności. Skłania, aby zabiegać o dobro naszych bliźnich. W Liście do Rzymian św. Paweł napominał: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). Jest to postawa, którą wszyscy możemy naśladować. Religijna troska o dobro naszego bliźniego, wychodząca z otwartego serca, płynie jak wielka rzeka, nawadniając jałowe, pustynne ziemie nienawiści, korupcji, biedy i przemocy, które tak bardzo niszczą ludzkie życie, dzielą rodziny i oszpecają dar stworzenia.

Fragment przemówienia podczas spotkania międzyreligijnego i ekumenicznego w Bangladeszu, 01.12.2017


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Adwent jest czasem, w którym powinniśmy zadać sobie szereg bardzo ważnych pytań: Czy moje życie jest czuwaniem? Czy jestem gotów na spotka- nie z Panem Jezusem jako Sędzią? Czy będę w stanie zdać Mu sprawę z tego, jak wykorzystałem czas, którym Pan Bóg mnie obdarzył, i niezliczone okazje do czynienia dobra?
Wielu ludzi ulega bardzo niebezpiecznemu złudzeniu, że „jeszcze będzie miał czas” na modlitwę, niedzielną Eucharystię, nawrócenie i przystąpienie do spowiedzi, pogłębienie wiary, pojednanie z bliźnim, czynienie dobra, troskę o swe życie duchowe... Ci, którzy trwają w podobnym fałszywym przekonaniu, zdają się zapominać, że Adwent ich życia może się skończyć każdego dnia i że owe „jutro”, z którym wiążą swe plany i nadzieje, może dla nich po prostu nie nadejść. Okres liturgiczny Adwentu daje nam okazję do duchowego przebudzenia, wyzbycia się niebezpiecznych złudzeń, do wzmożonej czujności i odpowiedzialności za siebie. Nie odkładajmy na później spraw najważniejszych! Niech ten radosny czas oczekiwania, który mamy przed sobą, będzie nie tylko naszym duchowym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia, lecz także okazją do jeszcze głębszego przeżywania wiary i bardziej świadomego realizowania powołania chrześcijańskiego.

Fragment listu pasterskiego na Adwent 2017 roku
 

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  313

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.