GRODNO
Czwartek,
20 czerwca
2024 roku
 

26 listopada 2017 roku

Z głębi serca

 
Адвэнт

❧✿☙
Czcigodny Ojcze Proboszczu Andrzeju Agiel! Z okazji Imienin, w blasku świętości Twojego Patrona, pragniemy złożyć proste, ale szczere życzenia. Niech miłość przenika w serce Ojca, otacza je ciepłem. Niech również spełnia się to, co nie zawsze można wyrazić słowem. Na każdy dzień służby kapłańskiej życzymy Ojcu dobrego zdrowia, Bożego błogosławieństwa i dużo radości. Za każdy miłosierny gest szczerze dziękujemy.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz wierni z parafi i Lida-Industrialny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zdzisławowi Pikule z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, siły niegasnące, a radość codzienna. Niech Cię otaczają promienie Miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny. Niech Jezus króluje w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty Patron zawsze będzie obok. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że służy u nas kapłan, który uczy bycia prawdziwymi chrześcijanami, jest szczery w modlitwie i pracy oraz gotowy w każdej chwili przyjść z pomocą. Dziękujemy Ci za posługę w naszej parafi i, pouczające kazania, dobroć, życzliwy uśmiech, cierpliwość, skromność, troskę o ludzi, a Twej Mamie – za syna kapłana.
Komitet Kościelny oraz wierni z parafi i Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie spełniać posługę kapłańską i nieustannie obdarza swoimi darami. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze będzie napełnione pokojem i miłością.
Parafi anie ze wsi Gołowieńczyce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia na długie lata, mocy i cierpliwości w pełnieniu obowiązków duszpasterskich oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Niech dobry i miłosierny Bóg codziennie Ci błogosławi, Matka Boża otacza płaszczem macierzyńskiej opieki i miłości, Duch Święty obfi cie obdarza swoimi darami,a Anioł Stróż zawsze będzie obok.
Rada Parafi alna oraz wierni z Juraciszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin życzymy dobrego zdrowia. Niech Jezus zawsze błogosławi Ci w posłudze duszpasterskiej i obfi cie wynagradza za pracę. Niech każdy dzień będzie napełniony słońcem, radością i szczęściem, a Matka Boża nieustannie otacza płaszczem macierzyńskiej opieki i miłości.
Komitet Parafi alny oraz parafianie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu/strong> z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, obfi tych łask Bożych i uśmiechu na co dzień. Niech Matka Boża zawsze ma Ciebie w swojej opiece, Pan prowadzi przez życie, a Duch Święty obdarza wszelkimi darami i uświęca drogę kapłańską.
Rodziny Steckiewiczów i Wasiljewych
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień. Niech Matka Boża otuli Cię swym płaszczem i obdarzy wszelkimi łaskami, żebyś mógł radośnie pełnić posługę i uszczęśliwiać wszystkich szczerym uśmiechem. Szczęść Boże!
Kółko Różańcowe Matki Bożej Ostrobramskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin serdecznie życzymy mocnego zdrowia, radości, dobrych ludzi obok, obfi tych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego. Niech Pan zawsze będzie Twoim Przyjacielem, oświeca wszystkie lata życia i kapłańską drogę. Niech święty Patron i Anioł Stróż czuwają nad Tobą w każdej chwili dnia i nocy. Szczerze dziękujemy za pouczające kazania i uśmiech na twarzy.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg wynagradza mocnym zdrowiem, wytrwałością i siłą, a Matka Najświętsza opiekuje się Tobą i otula płaszczem miłości. Dziękujemy za modlitwę, życzliwość, ofi arną pracę przy budowaniu świątyni, łagodny uśmiech i wspaniały przykład wiary.
Kółka Różańcowe z Korobczyc
❧✿☙
Czcigodny Księże Kanoniku Zdzisławie Weder! Z okazji Imienin składamy Ci swe ciepłe życzenia połączone z modlitwą. Niech wszechmogący Pan i Matka Boża zawsze mają Ciebie w swej opiece, Duch Święty obdarza natchnieniem i obfi tymi darami, a święty Patron mocno trzyma Cię za rękę i pomaga w trudnych sytuacjach. Dziękujemy za przykład pobożności, dobre serce i bycie z nami.
Salezjanie współpracownicy ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi z okazji Imienin życzymy wszelkich łask Bożych, błogosławieństwa na każdy dzień, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny, obfi tych darów Ducha Świętego, dobrego zdrowia na długie lata, sił, cierpliwości w służbie Bogu i ludziom, a także pomyślności we wszystkich sprawach. Niech promienie z miłosiernego Serca Jezusowego zawsze oświecają Twoją drogę, a obok będą tylko dobrzy i życzliwi ludzie.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Andrzejowi Jodkowskiemu i Andrzejowi Wróblewskiemu z okazji Imienin składamy z głębi serca płynące życzenia: zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału i mocnej wiary, owocnej pracy na niwie Pana. Niech miłosierny Bóg i Duch Święty dodają Wam sił i natchnienia, a Najświętsza Maryja Panna każdego dnia obdarza czułością i ciepłem swojego serca. Życzymy spełnienia wszystkich marzeń i zamiarów, a także życzliwych ludzi na drodze życia!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafi i Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Andrzejowi Jodkowskiemu i Andrzejowi Wróblewskiemu z okazji Imienin składamy z głębi serca płynące życzenia: zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału i mocnej wiary, owocnej pracy na niwie Pana. Niech miłosierny Bóg i Duch Święty dodają Wam sił i natchnienia, a Najświętsza Maryja Panna każdego dnia obdarza czułością i ciepłem swojego serca. Życzymy spełnienia wszystkich marzeń i zamiarów, a także życzliwych ludzi na drodze życia! Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z parafi i
Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Witekowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, sił w codziennej posłudze duszpasterskiej, opieki Matki Bożej i świętego Patrona, dobrych ludzi obok i pięknych owoców na niwie Pana. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Woronowa
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, optymizmu i szczęścia. Życzymy także obfi tych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona w każdej chwili, życzliwych ludzi obok. Niech każdy nowy dzień zawiera tylko dobre wieści, trwogi i smutek omijają, a praca przynosi zadowolenie. Dziękujemy za nienaganną posługę w naszej parafi i, troskę o świątynię, opiekę duchową, uwagę do każdego wiernego, za naukę, szczerą modlitwę i cierpliwość. Niech Twa droga posługi będzie długa, a miłosierny Bóg obfi cie Ci za nią wynagrodzi.
Byli parafi anie, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Kozłowszczyzny i Rędzinowszczyzny
❧✿☙
П Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Pyszyńskiemu z okazji Imienin składamy wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia, radości na każdy dzień, pokoju w sercu. Niech Duch Święty wspiera Cię swoimi darami, a Matka Najświętsza i święty Patron zawsze się Tobą opiekują.
Z wdzięcznością wierni z parafi i św. Jana Chrzciciela w Mścibowie
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy obfi tych łask Bożych, nieustannej opieki Maryi Panny i św. Franciszka z Asyżu. Niech Bóg Wszechmogący obdarza Cię zdrowiem, pogodą ducha, cierpliwością i wytrwałością, a posługa kapłańska przynosi obfi te owoce, radość i zadowolenie.
Życzliwi i wdzięczni parafi anie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Bykowskiemu z okazji Imienin z całego serca życzymy wszelkich łask Bożych, długich lat życia, błogosławieństwa oraz wielu radosnych chwil. Niech Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Duch Święty oświeca każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Boża przytula do swego serca, a święty Patron zawsze opiekuje się Tobą.
Z szacunkiem i modlitwą Kółko Różańcowe oraz wierni ze Staniewicz
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kiewlukowi z okazji Imienin z całego serca życzymy obfi tych łask Bożych, darów Ducha Świętego, optymizmu, nadziei, pogody ducha, mocy i nieustannej opieki Matki Bożej. Ciesz się każdym dniem posługi kapłańskiej. Pamiętamy o Tobie w swych modlitwach.
Wierni z parafi i Iszczołno
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Radziewiczowi z okazji Imienin życzymy obfitych łask Bożych na każdy dzień, mocnego zdrowia, pogody ducha, szczerej radości, cierpliwości i niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej. Niech niebo nad głową zawsze będzie jasne, a serce wypełniają ciepło i wszystko, co najlepsze. Niech Najświętsza Maryja Panna wstawia się za Tobą przed tronem Bożym, otacza swoją opieką i darzy pokojem.
Rada Parafialna, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafi anie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Honczarowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia, nieustannej radości, szczęścia, optymizmu, pogody ducha, pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdą Twą inicjatywę, Jezus wspiera w każdej sprawie, Najświętsza Matka Boża opiekuje się Tobą i pomaga w trudnych chwilach życia, Duch Święty obfi cie obdarza swoimi darami, Anioł Stróż będzie obok, a święty Patron wstawia się za Tobą przed tronem Pańskim.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafi i św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg wzmacnia powołanie, Osłania, kiedy trzeba, I prostą pewną drogą Prowadzi Cię do Nieba. Śpiewaj sercem kapłańskim Radosne dziękczynienie Za służbę Chrystusowi, Za wielkie wyróżnienie. A my się dziś do Ciebie Serdecznie uśmiechamy I wszystkie swe życzenia
W modlitwę przemieniamy. Wdzięczni parafi anie z Brzostowicy Małej.
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Uczkuronisowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, miłosierny Bóg nieustannie Cię umacnia w powołaniu, obdarza potrzebnymi łaskami, a Maryja otacza matczyną miłością. Dziękujemy za dobre serce i wspaniały przykład wiary.
Parafianie ze wsi Stare Sioło
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi z okazji 10-lecia kapłaństwa życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, darów i światła Ducha Świętego, wytrwania w powołaniu, zdrowia i sił na dalsze lata posługi duszpasterskiej.
Mama Antonina, brat Dymitr i brat Henryk z rodziną
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Romanowskiemu z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pogody ducha, dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech Maryja Panna otula Cię płaszczem macierzyńskiej opieki, Duch Święty obdarza wszelkimi łaskami, a Wszechmogący błogosławi każdy dzień. Dziękujemy za naukę, którą głosisz przy ołtarzu, i łagodny uśmiech.
Z modlitwą Kółko Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz parafi anie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Liszсe z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi każdy dzień posługi kapłańskiej, a Maryja i święty Patron otaczają Cię swoją opieką zawsze i wszędzie. Życzymy mocnego zdrowia, prawdziwej radości i pokoju. Niech młodzieńczy zapał Twojego serca nie gaśnie przez długie lata. Zawsze pamiętamy w modlitwie!
Wierni z parafi i Świsłocz
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu z okazji Imienin życzymy Bożego błogosławieństwa oraz obfi tych plonów w pracy duszpasterskiej. Niech Duch Święty obdarza Cię potrzebnymi łaskami i oświeca drogę życiową, Matka Boża się opiekuje, a święty Patron nieustannie czuwa nad Tobą i prowadzi do świętości.
Parafi anie ze wsi Masalany

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  195

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.