GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (151)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
Czy można „narodzić się na nowo”? Czy możliwy jest powrót d o p o s i a d a n i a smaku, radości, zadziwienia życiem nawet w obliczu wielu tragedii? Jest to fundamentalne pytanie naszej wiary i pragnienie każdego prawdziwie wierzącego: pragnienie odrodzenia się, radość rozpoczynania na nowo. Czy mamy to pragnienie? Czy chcemy zrodzenia się zawsze na nowo, aby spotkać się z Panem? Czy macie to pragnienie? Można je bowiem łatwo zatracić, ponieważ z powodu wielu działań, wielu projektów do zrealizowania w końcu zostaje nam niewiele czasu i tracimy z pola widzenia to, co jest fundamentalne: nasze życie duchowe, nasze życie serca, nasze życie, które jest spotkaniem z Panem na modlitwie.
Fragment przemówienia podczas audiencji ogólnej w Watykanie, 15.11.2017  †


biskup   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz
      Wśród wielu tytułów, które lud chrześcijański od dwóch tysiącleci nadaje Najświętszej Maryi Pannie, jest jeden, szczególnie nam bliski i drogi: Matka Miłosierdzia. Gdy słyszymy lub wymawiamy go, nasze myśli od razu biegną ku Wilnu, gdzie z wysokości swej małej skromnej kaplicy, przerzuconej łukiem przez wąską uliczkę, świeci miastu nad Wilią i całemu światu łagodne, słodkie, a zarazem smutne i zamyślone spojrzenie Matki. W tym spojrzeniu od ponad trzech stuleci lud wierny znajduje ukojenie w bólu, pociechę w smutku, siłę i wytrwałość w cierpieniu.
   Gdy nazywamy Maryję Matką Miłosierdzia, pragniemy podkreślić, że w tym przedziwnym objawieniu Miłosierdzia Bożego ma Ona swój wyjątkowy, szczególny udział. Nikt inny na świecie nie poznał tak jak Maryja głębi tajemnicy Stworzyciela, który stał się człowiekiem. Maryja została ukształtowana przez Miłosierdzie Boże w sensie najbardziej dosłownym, gdyż Wszechmocny w swej Opatrzności od początku wybrał Ją – piękną, niepokalaną – na Matkę swego Syna. Jest Ona rzeczywiście arcydziełem Bożym, ponieważ łaska, którą Maryja została obdarzona w całej pełni, zachowała Ją od najmniejszej nawet skazy grzechu. Ten wyjątkowy przywilej Maryi uczynił Ją zdolną do wielkiego poświę- cenia i całkowitej wierności Panu Bogu.
  Niech Matka Miłosierdzia wyprasza dla nas wszystkich głęboką wiarę, światło Ducha Świętego, wierność dziedzictwu przeszłości i odwagę spojrzenia w przyszłość..
Fragmenty homilii przemówionej podczas uro- czystości MB Ostrobramskiej w katedrze grodzieńskiej, 16.11.2017  

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.