GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

Tęsknota za Bogiem

Słowo redaktora

 W życiu każdego człowieka mają miejsce spotkania, za którymi tęskni. Spotkania zwykłe, codzienne, a także te niedzielne i świąteczne. Spotkania udane i te niespełnione, kiedy stawia się na stole dwie fi liżanki, ale jedna pozostaje pusta. Potrzebujemy ich, by dzielić się radością, by nie być samymi w smutkach..
    W Adwencie – okresie rozpoczynającym nowy rok liturgiczny w Kościele – przygotowujemy się do spotkania z Tym, który został zapowiedziany.
    Kiedy przyjdzie, wszystko dotrze do końca swej drogi, ponieważ właśnie w Chrystusie staliśmy się „rodzajem wybranym [...] narodem świętym, ludem nabytym” (1 P 2, 9).
    Pan Jezus chce wejść do życia człowieka, by wszystko w nim odnowić. Usunąć z serc niepotrzebne lęki i niepokoje, ożywić je nadzieją. Tylko Chrystus, przyjęty jako dar od Ojca, może zmienić ludzkie życie, uczynić je piękniejszym i nadać prawdziwy sens.
    Spotkanie z nami jest wielkim pragnieniem Stwórcy. Zanim jednak nastąpi, powinniśmy się do niego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim otworzyć swoją duszę na Boga. Zatęsknić, szczerze i prawdziwie, za doświadczeniem Miłości, która nie wymaga, nie szantażuje, nie nakazuje, a jest dawana bezwarunkowo; przed którą nie trzeba udawać, wkładać maski, odgrywać niepasujące lub wygodne role.
   W Adwencie powinno się zatęsknić za Panem, który jest i ciągle przychodzi, ponieważ jest Bogiem nowego życia, a nie tylko historii, która się już dokonała. Tylko mocne pragnienie spotkania się z Wszechmocnym, nawiązania z Nim osobistego dialogu miłości, zdoła obronić ludzi wierzących przed pokusą szarości życia, płynnością wartości i obojętnością.
   
   Drodzy Czytelnicy!
    Oczekując na dzień dokonania się zamierzonej pełni, na powtórne przyjście Tego, który w tajemnicy swego pochodzenia jest źródłem, prawzorem i celem wszystkiego, co istnieje (por. Kol 1, 15-20), zapytajmy się o tęsknotę za Bogiem: czy jeste- śmy zadowoleni, czy jesteśmy szczęśliwi, czy każdego dnia czujemy chęć iść dalej do przodu?
   Niech naszym zadaniem na Adwent będzie dążenie do prawdziwego spotkania z Wszechmocnym, który autentycznie przemawia do nas w swoim Słowie i dotyka nas swoimi sakramentami. Jednoczmy się ze wszystkich sił ze Stwórcą, trwając w modlitewnym czuwaniu. Ufajmy, że Bóg dokona reszty, wszystkiego dokona. Pozostając w tej ufności, nie martwmy się już o drobne zbyteczne rzeczy. Prośmy tylko Pana o łaskę, aby nigdy nie zgasła w naszych sercach tęsknota za Nim.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.