GRODNO
Czwartek,
22 lutego
2024 roku
 

Z prasy katolickiej (150)

Prasa

Białoruska tablica pamiątkowa
   zostanie umieszczona
   w rzymskiej świątyni

    Wykonana z brązu tablica, na której znajdują się słowa wdzięczności Cyrylowi i Metodemu w imieniu białoruskiego narodu, zostanie ulokowana w podwórzu bazyliki św. Klemensa przy Lateranie. Znajdzie się tam nieprzypadkowo, ponieważ właśnie w tej starożytnej świątyni mieści się grób jednego z Apostołów Słowian – św. Cyryla.
Z tego właśnie powodu akurat tu zdecydowano ulokować tablicę pamiątkową ku czci działaczy, którzy przyczynili się do rozpowszechniania Słowa Bożego na Białorusi.
    Tablica pamiątkowa została wykonana jeszcze w 1998 roku przez znanego białoruskiego rzeźbiarza Waleriana Januszkiewicza. Znajdujące się na nim znaki charakterystyczne można zobaczyć nie tylko w miastach Białorusi, lecz także Pradze (Czechy) i Krakowie (Polska) – miejscach związanych z działalnością Franciszka Skaryny.

Wręczono nagrody
Caritas Polska

   
Wyróżnienia „Ubi Caritas” przyznawane są za wyjątkową wrażliwość na potrzeby ubogich i czynny udział w dziełach charytatywnych.
Nagrodę Specjalną Dyrektora Caritas Polska przyznano w tym roku s. Urszuli Brzonkalik, franciszkance misjonarce Maryi. Zakonnica posługuje w Aleppo w Syrii. Włączyła się bardzo mocno w dzieła miłosierdzia, dzieła pomocy biednym ludziom. Współpracuje ze wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi (ale nie tylko), pomaga każdemu potrzebującemu.

Rośnie liczba
katolików na świecie

   
Obecnie jest ich 1,3 miliarda i stanowią prawie 18 procent całej ludności.
Ostatnie dane wskazują, że w Afryce mieszka ponad 220 milionów katolików, którzy stanowią prawie jedną piątą ludności. W obu Amerykach spośród 980 milionów mieszkańców katolików jest ponad 63 procent. W Azji jest ich 141 milionów, w Europie zaś 285 milionów, co stanowi niecałe 40 procent wszystkich Europejczyków.
    Do 216 tysięcy szkół katolickich na świecie chodzi 60 milionów uczniów.
    Dane zawarto w roczniku statystycznym Kościoła katolickiego. Liczby przedstawiła agencja Kongregacji Ewangelizacji Narodów Fides w związku ze Światowym Dniem Misyjnym.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  314

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.