GRODNO
Sobota,
20 kwietnia
2024 roku
 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Mateusza
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”. On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”.
Мt 22, 34–40

Miłość to...
    Miłość jest jednym z najczęściej używanych pojęć, które ma wiele znaczeń. Każdy z nas może wymienić zajęcie, jedzenie, ubranie i in., które lubi. Nawet niektóre wyrazy, często przez nas powtarzane, można zaliczyć do kategorii ulubionych. Jednak miłość jest w rzeczywistości czymś znacznie większym niż to, co nam się tylko podoba. Potwierdzeniem prawdziwej miłości jest Krzyż Chrystusa. Aby być szczęśliwymi w wieczności, powinniśmy kochać Boga już tu, na ziemi. Jednak miłość do Wszechmogącego nie jest możliwa bez miłości do bliźniego. Ją właśnie wielu ludzi, szczególnie młodych, myli z wyłącznie przyjemnymi uczuciami. A przecież miłość to również przyjęcie odpowiedzialności za życie i los osoby, którą kocham, by dobrze się czułem nie tylko ja, lecz także mój bliźni, i oczywiście realizacja tego przedsięwzięcia.
    Dlatego też Jezus w Ewangelii przypomina każdemu z nas o przykazaniu miłości, faktycznie o obowiązku. Warto codziennie uczyć się kochać tak jak Bóg.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.