GRODNO
Poniedziałek,
15 kwietnia
2024 roku
 

Owoce peregrynacji

Słowo redaktora

 W ciągu ostatnich sześciu miesięcy figura Matki Bożej Fatimskiej wędrowała przez wioski i miasta diecezji grodzieńskiej. Nawiedziła ona wszystkie parafie, spotkała się z tysiącami wiernych, radośnie witających Piękną Panią, która przyszła „z matczynym zadaniem, przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem”.
   W tym czasie Maryja w sposób szczególny prowadziła katolików z Grodzieńszczyzny do modlitwy (zwłaszcza do odkrycia na nowo Różańca), do sakramentów świętych, do nawrócenia, do spotkania i komunii ze Stwórcą. Każdy mógł doświadczyć radości wspólnotowego manifestowania wiary, upewnić się po raz kolejny, że tak wielu jest wyznawców Chrystusa, tak wielu czcicieli Jego Matki.
Poprzez peregrynację fatimskiej figury Maryja pragnęła pokazać ludziom wielkość łaski Bożej, przypomnieć, że bez niej nic nie możemy uczynić. Przyszła do nas, aby dać przykład pokory, wiary i zaufania Chrystusowi. Nawiedziła również nasze rodziny i wspólnoty, gdzie tak często panuje niezgoda, niechęć, rozłam. Gdzie jak powiedział kiedyś papież Franciszek, toczy się III wojna światowa „w kawałkach”. Mieliśmy możliwość prosić Orędowniczkę, która zawsze rozumie naszą biedę, o łaskę jasnego widzenia prawdy, piękna i dobra, a niedostrzegania rzeczy błahych i gorszących serce.
    Czas nawiedzenia Maryi w figurze fatimskiej był wspaniałą okazją do ożywienia wspólnot, ruchów kościelnych i grup modlitewnych, podniesienia wzroku ku niebu i wprowadzenia w życie Ducha Bożego. Peregrynacja to również dobra szansa na odnowę duchową, umocnienie na drodze do świętości, a także na własne nawrócenie. Do głębi zostało poruszone nie jedno ludzkie serce, tak jakby zdjęto z niego powłokę zeświecczenia i obojętności, by odkryć drzemiące pokłady wiary. Liczni wierni przejęli się słowami fatimskiego orędzia i zaczęli je realizować w swoim życiu: trwać na modlitwie, czynić pokutę i zadośćuczynienie. W wielu rodzinach na nowo zapanowała miłość, jedność i zgoda.
    Peregrynacja fatimskiej figury dobiegła końca. Jednak Niebieska Matka pozostaje z nami w różnorodnych znakach swojej obecności – wierna przewodniczka Kościoła i każdego człowieka na drogach swego Syna.
     
   
    Drodzy Czytelnicy!
    Prośmy Maryję, aby nadal chroniła nas przed zepsuciem osobistym i społecznym, wypraszała łaskę wiary, nadziei i miłości na każdy dzień życia.
    Prowadź nas, Matko Najświętsza, do swego Syna. Z nami bądź teraz i zawsze!

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
red
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  261

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.