GRODNO
Sobota,
13 kwietnia
2024 roku
 

17 września 2017 roku

Z głębi serca

 
АРХАНЁЛЫ МІХАЛ, ГАБРЫЭЛЬ І РАФАЭЛЬ

❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia i pogody ducha. Niech Bóg wszechmogący wynagrodzi za szczere modlitwy, przykład pobożności i wszelki trud, który Ekscelencja codziennie pokłada, troszcząc się o budowanie Królestwa Bożego na ziemi.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech nigdy nie brakuje sił, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu w posłudze pasterskiej, aby każda chwila życia była radosna i błogosławiona przez Jezusa Chrystusa. Niech Pan obdarza Ekscelencję swymi niezliczonymi łaskami, a Jego Matka zawsze ma Księdza Biskupa w swojej miłosiernej opiece. Pamiętamy w modlitwie.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Marii Stasiewicz z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, a także zdrowia, wytrwałości, pokoju, nadziei i mocnej, niezachwianej wiary.
Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Filotei Cichanowicz z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, szczęścia, obfitych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej. W dobrej sprawie niech łaskawie Bóg Cię wspiera, na marzenia i życzenia niech swą dłoń otwiera.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Filotei Cichanowicz z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, szczęścia, obfitych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej. W dobrej sprawie niech łaskawie Bóg Cię wspiera, na marzenia i życzenia niech swą dłoń otwiera.
Z modlitwą Alicja i Witalij Woronowowie ze Smorgoń
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Tadeuszowi Kaczanowi z okazji 80. rocznicy urodzin przesyłamy serdeczne i szczere życzenia. W dniu Twoich Urodzin niech Bóg da Ci łask wiele, umacnia powołanie, osłania, gdy zajdzie potrzeba, i prostą, pewną drogą prowadzi Cię do Nieba. Śpiewaj sercem kapłańskim radosne dziękczynienie: za służbę Chrystusowi, za wielkie wyróżnienie. A my się dziś do Ciebie serdecznie uśmiechamy i wszystkie swe życzenia w modlitwę złączamy.
Parafianie z Konwaliszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień Twojego życia będzie napełniony Bożym błogosławieństwem, radością i pokojem, a dobroć i życzliwość, którymi obdarzasz ludzi, niech zawsze wracają do Ciebie. Dziękujemy za uwagę i czas, które nam poświęcasz.
Parafianie z Grodna-Augustówek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, pomyślności oraz sił i wytrwałości na drodze posługi kapłańskiej, wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Bądź dla nas nadal przykładem mocnej wiary i pobożności. Dziękujemy Ci za wszystko. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Kopciówki
❧✿☙
Czcigodnej Pani Irenie Pieczyńskiej z okazji 75. rocznicy Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, powodzenia we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień. Niech Matka Boża otuli Cię swym płaszczem i obdarzy wszelkimi łaskami.
Kółko Żywego Różańca, Sopoćkinie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata życia, pogody ducha, szczęścia, radości, dob- roci i miłości na każdy dzień. Niech Pan Ci błogosławi, Duch Święty obdarza swymi łaskami, a Matka Najświętsza nieustannie otula pieszczotą swej miłości. Dobrych i życzliwych ludzi obok.
Byli parafianie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Żurawskiemu z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg, któremu zaufałeś, błogosławi na każdy dzień posługi kapłańskiej, a Matka Najświętsza i święty Patron otaczają swoją opieką zawsze i wszędzie. Życzymy mocnego zdrowia, prawdziwej radości i pokoju. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Smorgoń
❧✿☙
Szanowna Pani Klaro Steckiewicz! Z okazji Imienin składamy Ci – mamie proboszcza naszej parafii księdza Michała Steckiewicza – szczere wyrazy wdzięczności za wspaniały przykład macierzyńskiej miłości, za codzienną troskę i niedospane noce, za to wszystko, dzięki czemu mamy teraz takiego duszpasterza i dobrego radcę w każdej sprawie. Życzymy, aby Bóg zawsze wysłuchiwał Twoich modlitw i wyciągał pomocną dłoń w trudnych chwilach, aby droga życia nie traciła kierunku sprawiedliwości i dobroci, aby serce promieniało miłością. Niech Anioł Stróż rozpostrze swe skrzydła nad Tobą, chroniąc przed każdą trwogą oraz darząc ciało mocą, a duszę harmonią wewnętrzną.
Z bezgraniczną wdzięcznością parafianie z kościoła pw. Trójcy Najświętszej w Berdówce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Szkuryńskiemu z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, cierpliwości, dobrych i życzliwych ludzi obok. Niech radość i pokój nieustannie napełniają Twe serce, Matka Boża otula swą miłością i opieką, Duch Święty pomaga wytrwale pełnić posługę kapłańską, a Anioł Stróż zawsze będzie obok. Jesteś dla nas przykładem głębokiej modlitwy, mądrego słowa i mocnej wiary. Bóg zapłać!
Z modlitwą i wdzięcznością apostolat „Margaretka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Wołczkiewiczowi z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą: obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej, wytrwałości na drodze kapłańskiej oraz ludzkiej życzliwości. Z całego serca dziękujemy Panu Bogu za to, że służy u nas kapłan, który uczy bycia prawdziwymi chrześcijanami, jest szczery w modlitwie i pracy, zawsze gotowy przyjść z pomocą. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci za pracę w naszej parafii, mądre i pouczające kazania, dobroć i skromność, troskę o ludzi, a Twym rodzicom – za syna kapłana.
Legion Maryi oraz Kółko Różańcowe z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Jerzemu Jodzikowi i Witalemu Cybulskiemu z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg obdarza Was mocnym zdrowiem, Matka Najświętsza ma w swej opiece, święty Patron nieustannie pomaga, a Duch Święty wspiera potrzebnymi łaskami. Życzymy także radości, sił, ludzkiej życzliwości i wytrwałości w posłudze.
Ruch Apostolski „Margaretka” i Legion Maryi z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Urodzin życzymy, aby dobry Bóg wraz z Panną Świętą dał Ci wszystko, co potrzeba, a nade wszystko zdrowie.
Rodzina Marcinkiewiczów z Sopoćkiń
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Weronice Ogar z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, niech miłosierny Bóg nieustannie umacnia Cię w powołaniu, obdarza potrzebnymi łaskami, a Maryja Panna otacza matczyną opieką. Dziękujemy za dobre serce i wspaniały przykład wiary.
Dzieci, młodzież oraz parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Honczarowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, uśmiechu, życzliwych ludzi na drodze życia, a także wytrwałości, radości, satysfakcji oraz obfitych plonów w niełatwej posłudze duszpasterskiej. Niech Duch Święty codziennie otacza Cię swym światłem, miłosierny Bóg zawsze strzeże, a Maryja otula matczyną opieką.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, wytrwałością i mocą, Matka Boża opiekuje się Tobą i błogosławi Ci na długie lata życia, otula płaszczem miłości Niepokalanego Serca. Niech Duch Święty udziela swych darów, oświeca drogę kapłańską i pomaga godnie wykonywać posługę duszpasterską. Dziękujemy za Twoje modlitwy, życzliwość, ofiarną i oddaną pracę w odnowieniu świątyni, łagodny uśmiech i dobre serce. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Kółko Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca oraz wdzięczni parafianie z Radunia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego oraz codziennej opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona. Niech zdrowie, szczęście i radość zawsze goszczą w Księdza domu, a wszystko, co nie jest od Boga, nigdy nie zdoła przebić ścian wiary i nadziei.
Franciszkański Zakon Świeckich, Kółko Żywego Różańca i apostolat „Margaretka” z Sopoćkiń oraz wierni ze wsi Gołowieńczyce
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Bogusławowi Wójtowiczowi z okazji Imienin przesyłamy z głębi serca płynące życzenia: zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, wytrwałości na niełatwej drodze kapłańskiej oraz wszelkich łask Bożych.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Holszan
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Steckiewiczowi z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, radości, cierpliwości w niełatwej posłudze kapłańskiej. Niech każdy dzień daje Ci radość i siły do głoszenia Słowa Bożego.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Berdówki i Pierwszomajska
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia. Niech Jezus, którego każdego dnia trzymasz w swoich dłoniach, błogosławi Ci na drodze kapłańskiej, a Maryja broni poprzez swoją miłość i otacza matczyną opieką.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Zelwy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji Urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia, pogody ducha, ciepłych słonecznych dni pełnych szczęścia i radości. Niech dobry Bóg błogosławi Ci w niełatwej posłudze kapłańskiej, Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a święty Patron pomaga w każdej chwili życia. Zawsze pamiętamy o Tobie w swych modlitwach. Szczęść Boże!
Rodziny Trubiejów i Romańczuków, byli parafianie z Zelwy
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci brata
składają parafianie z kościoła św. Michała Archanioła w Hnieźnie

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  263

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.