GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

Katecheza – gwarancją na dojrzałe życie!

Słowo redaktora

 Кażdy człowiek potrzebuje nieustannie się kształcić, aby zdobywać wciąż nowe doświadczenie: zarówno to radosne, jak i bolesne, pozwalające zupełnie inaczej spojrzeć na życie.
   W naszych czasach świat ciągle proponuje coraz to nowe niespodzianki i przyjemności, sprawiając przez to, że ludzie zapominają o swoim rozwoju duchowym. A przecież życie chrześcijańskie powinno podlegać nieustannej zmianie. Droga wewnętrznego udoskonalania się niejednokrotnie wymaga od nas dostosowania wybranych środków duchowych do naszych potrzeb. Dlatego trzeba nieustannie poszerzać swoje horyzonty, doskonalić swoją wiarę, idąc tylko do przodu, nawet jeśli ma się wrażenie, że ta droga jest ciągle pod górkę.
Wartościową pomocą w tym rozwoju jest katecheza. Na lekcjach religii dzieci i młodzież mają wspaniałą okazję poznawać Pana i Jego historię od początku ludzkiego istnienia. Katechezy potrzebują też osoby dorosłe, ponieważ wielu z nich z różnych powodów w swoim czasie nie miało takiej możliwości. Nie raz się słyszy od rodziców, których dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii św., że razem z nimi się uczą, odkrywają Boga, uzupełniając swoje braki i poznając prawdy wiary, które wcześniej były przed nimi zakryte.
    Na katechezie człowiek ciągle na nowo upewnia się, że Chrystus go kocha. Jakże bardzo potrzebuje tej pewności zarówno młodzieniec, jak i starzec. Z powodu różnorakich sytuacji i trudności życiowych, z powodu rozterek i rozczarowań samym sobą oraz innymi ludźmi można poczuć się niekochanym, samotnym lub odrzuconym. Bardzo łatwo jest wtedy stracić wiarę w miłość stałą, wierną, uczciwą, ofiarną, przebaczającą, nieodwołalną. Lekcje religii są okazją do nieustannego kontaktu z Chrystusem, który nie tylko uczy nas takiej miłości, lecz także nią obdarza, będąc miłością.
    Katecheza jest dla każdego człowieka szansą na osobiste doświadczenie tego, że przykazania Boże oraz prawdy Ewangelii są słuszne. Nie ograniczają one w żaden sposób wolności człowieka – jedynie zmniejszają ryzyko oszukania samego siebie poprzez czynienie tego, co łatwiejsze, zamiast tego, co jest bardziej wartościowe. Normy i zasady ewangeliczne istnieją nie po to, by nas ograniczać, lecz po to, byśmy dojrzale oraz w pełni potrafili z wolności korzystać. Nie krzywdzili siebie oraz innych, lecz opowiadali się po stronie miłości, prawdy i piękna.
    Uczestniczenie w różnych formach katechezy, proponowanych w parafiach, to nie tylko prawo, lecz także obowiązek chrześcijanina, nawet coś znacznie więcej – przywilej do osiągania coraz głębszej osobistej przyjaźni z Chrystusem.
     
   
   Drodzy Czytelnicy!
    Zachęcamy, aby kolejny rok szkolny i katechetyczny był dla każdego z nas, niezależnie od wieku, szansą na głębsze poznanie Jezusa Chrystusa oraz na wzmocnienie miłości do Jego Kościoła.
    Poznawajmy Pana na lekcjach religii. Czytajmy literaturę chrześcijańską. Szukajmy Go w świecie wirtualnym. Miejmy czas, by sięgnąć po Katechizm Kościoła Katolickiego i przypomnieć sobie główne prawdy wiary, odnaleźć odpowiedzi na niepokojące nas pytania życiowe.

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.