GRODNO
Czwartek,
23 maja
2024 roku
 

Slowo dla Zycia (145)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
    “Jezus dokonuje radiografi i duchowej naszego serca, które jest glebą, na którą pada ziarno Słowa. Nasze serce jako gleba może być dobre i wówczas Słowo przynosi owoce, ale może też być zatwardziałe, nieprzenikalne. Między żyzną rolą a drogą, asfaltem istnieją jednak dwa tereny pośrednie, które w róż- nym stopniu możemy mieć w sobie. Pierwszym jest teren kamienisty. Jest to miejsce, gdzie ziarno kiełkuje, ale nie udaje się mu zapuścić głę- bokich korzeni. Takim jest serce powierzchowne, gdzie kamienie lenistwa przeważają nad dobrą glebą, gdzie miłość jest niestała i przelotna. Jest wreszcie ostatnia gleba, ta ciernista, pełna kolczastych krzewów, które zagłuszają ro- śliny uprawne. Jeśli uprawiamy te ciernie, to przygłuszamy wzrastanie Boga w nas. Trzeba je wyrwać, w przeciwnym razie Słowo nie przynosi owocu. 
Fragment rozważań przed modlitwą „Anioł Pański”, 16.07.2017  †


Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Ci, którzy Was naprawdę kochają, stawiają wymagania. Wiecie, dlaczego młodzi z całego świata tak kochali papie- ża Jana Pawła II? Dlatego, że on nie mówił komplementy, a stawiał wymagania. Papież po prostu mówił: „Musicie od siebie wymagać, nawet kiedy inni od was nie wymagają”. Młodzież biła brawa Ojcu Świętemu i jeszcze mocniej go kochała, bo to były słowa prawdy. Pan Bóg również stawia przed nami wymagania, bo chce, żebyśmy byli dobrymi, sprawiedliwymi i szczęśliwymi ludźmi. Nawet kiedy On dopuszcza różne wypróbowania, a czasem ciężkie i bolesne do- świadczenia, to czyni to z miło- ści. Pragnie, żebyśmy wyszli ze skomplikowanej sytuacji jako zwycięscy, zaprawieni duchowo i pełni mocy Bożej.  
Fragment kazania wygłoszonego podczas uroczystości 400-lecia parafi i w Krzemienicy, 15.07.2017

staniewski2   Ks. bp Józef Staniewski

      Każda przemoc jest kłamstwem, ponieważ sprzeciwia się prawdzie naszego człowieczeństwa. Pokój nie jest tylko dziełem sprawiedliwości, on jest przede wszystkim dzie- łem miłości miłosiernej. Stąd świat powinien zrozumieć, iż prawdziwy pokój bazuje na przykazaniu miłości Boga i drugiego człowieka. Naszego bliźniego nie zależnie od jego narodowościowej czy religijnej przynależności, wykonywanego zawodu czy posiadanych dóbr. Bez zachowania tych dwóch przykazań zginie cała ludzkość. Dlatego poprzez męczeństwo naszych braci i sióstr oraz wstawiennictwo błogosławionych wołamy do Boga o dar pokoju w naszych sercach, rodzinach i naszym narodzie.
Fragment kazania wygłoszonego podczas uroczystości w Naumowiczach, 15.07.2017

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  223

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.