GRODNO
Wtorek,
26 wrzesnia
2023 roku
 

Serce Jezusa i Serce Maryi w objawieniach fatimskich

Jubileusz

jezus-mariaNa 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie
Anioł w Fatimie skierował do trojga pastuszków następujący nakaz: „Módlcie się dużo! Serca Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia”. Doniosłe słowa, które padły z jego ust, podkreślały jedność dwóch kochających się Serc Matki i Syna.
Przed objawieniami Matki Bożej w Fatimie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa był już szeroko znany, zbyt mało natomiast było czczone Niepokalane Serce Maryi. Przez orędzie fatimskie Pan Jezus nakazał rozwijać nabożeństwo do Najświętszej Matki, a Maryja potwierdziła, jak jest to dla Niej ważne.

„Już niedługo pójdę do nieba. Ty tu zostaniesz, aby ludziom powiedzieć, że Bóg chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Kiedy nadejdzie czas, żeby o tym mówić, nie kryj się. Mów wszystkim, że Wszechmogący daje łaski za pośrednictwem Maryi, że ludzie muszą je uprosić przez Jej Serce, że Serce Jezusa chce, aby obok Niego wielbiono Niepokalane Serce Najświętszej Matki. Niech proszą Maryję o zgodę, bo Bóg Jej Sercu powierzył pokój na świecie. Gdybym mogła włożyć w serca wszystkich ludzi ogień, który płonie w głębi serca mego i który sprawia, że kocham tak bardzo Serce Jezusa i Serce Maryi...” – zanotowała Łucja we wspomnieniach o spotkaniu z Hiacyntą.†

Niezmiernie wymowne w tym względzie było przyjście Bożego posłańca, które dziewczyna opisała w następujący sposób: „Przeszliśmy z Pregueiry. Tam odmówiliśmy najpierw Różaniec i modlitwę, której nas nauczył Anioł w czasie swego pierwszego zjawienia. I wtedy ukazał się nam po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do niego. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę: «Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na szystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników». Następnie podniósł się z klęczek i podał mi Hostię, a zawartość kielicha – Hiacyncie i Franciszkowi, mówiąc: «Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga!»”.

W fatimskich wydarzeniach możemy dostrzec kontynuację poprzednich objawień św. Małgorzacie Marii Alacoque – francuskiej zakonnicy, która stała się założycielką kultu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chrystus skierował do niej następujące słowa: „Moje Boskie Serce pała tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, aby ich wydobyć z przepaści zatracenia”. Zakonnica zobaczyła Serce Jezusa „jakby na tronie całkowicie z płomieni ognia, jaśniejące bardziej niż słońce, z raną i otoczone cierniową koroną z krzyżem na szczycie”. Zbawiciel powiedział, że objawia Je wraz ze wszystkimi skarbami Bożej miłości, pełne łask, miłosierdzia i zbawienia po to, aby ludzie Go bardziej miłowali. W tych słowach została zawarta niepojęta i bezgraniczna miłość Chrystusa do ludzi.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  97

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.