GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

18 czerwca 2017 roku

Z głębi serca

 
BOŻE CIAŁO

❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Chańce z okazji Imienin życzymy dobrego zdrowia, łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Najświętszej. Żyj nam jak najdłużej!
Chórzyści kościoła pobernardyńskiego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Gremzie z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, mądrości, cierpliwości. Dziękujemy za niegasnący zapał na niełatwej drodze kapłańskiej w szczerej i ofiarnej posłudze na rzecz Boga i ludzi. Niech Twe serce zawsze będzie napełnione Bożą radością, światłem i łaską. Niech dobry Ojciec obdarza Cię błogosławieństwem, Jezus Chrystus broni od zła, a Maryja, święty Patron i Anioł Stróż nieustannie mają Cię w swojej opiece.
Z modlitwą apostolat „Margaretka”
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Antoni Filipczyk! Z okazji Imienin pragniemy z całego serca życzyć obfitych łask Bożych. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, Jezus zawsze będzie Przyjacielem, a Maryja przytula do swego serca. Życzymy prawdziwej radości i pokoju, a także dziękujemy za szczerą modlitwę i ofiarną pracę.
Franciszkański Zakon Świeckich і chór kościelny
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Adamowiczowi z okazji Imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń. Niech dusza zawsze będzie otwarta i czysta, wypełniona płomieniami wiary i nadziei. Niech Twoja szczera modlitwa i dobre słowa zawsze dają ludziom jaskrawe światło i natchnienie. Życzymy mocnego zdrowia, dobrobytu, pokoju w duszy, światła Ducha Świętego, realizacji wszelkich planów i marzeń. Do życzeń dołączamy modlitwę, a Twą posługę zawierzamy Matce Bożej.
Rada Parafialna oraz wierni z kościoła Grodno-Południowy
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Kazimierzowi Jędrzejczakowi z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich życzymy radości z pełnionej posługi, podążania drogą Bożą ku świętości, obfitości łask od naszego Pana oraz pełni darów Ducha Świętego.
Walery, Weronika i Jana
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy niegasnącego zapału wiary, mocnego zdrowia, sił i radości. Niech każdy Twój dzień jaśnieje miłością i miłosierdziem Bożym, a Matka Najświętsza – patronka kapłanów – zawsze się Tobą opiekuje, szczególnie w trudnych momentach życia. Szczęść Boże!
Komitet kościelny, Lida-Fara
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech w życiu Księdza będzie więcej ciepła, zrozumienia, wsparcia od ludzi. Niech dobry Bóg obdarza radością, cierpliwością i opromienia swym światłem, a święty Patron otacza opieką w każdym dniu. Z całego serca życzymy mocnego zdrowia na długie lata. Szczere wyrazy wdzięczności składamy za piękne pouczające kazania.
Z modlitwą wdzięczne parafianki z katedry grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu z okazji Urodzin i Imienin składamy wiązankę szczerych, serdecznych życzeń. Niech dobry Bóg pomnaża Twą wiarę, daje dużo sił i zdrowia, Duch Święty obficie obdarza mądrością, Matka Boża nieustannie otacza swoją opieką i miłością, a święty Jan Chrzciciel zawsze będzie Przyjacielem i Orędownikiem we wszystkich sprawach życiowych. Życzymy także życzliwości i miłości od każdego człowieka, którego spotkasz na swej drodze. Niech udaje się to, o czym inni nawet nie marzą. Dziękujemy za wspólną modlitwę, słoneczny uśmiech, czułe i dobre serce. Bezgranicznie jesteśmy Ci wdzięczni za rozpalony ogień naszej wiary. Bóg zapłać!
Komitet kościelny, apostolat „Margaretka”, grupa modlitewna MB Kongregackiej, Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy oraz młodzież z katedry grodzieńskiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, niech miłosierny Bóg nieustannie umacnia Cię w powołaniu, obdarza potrzebnymi łaskami w każdej chwili życia, a Maryja otacza matczyną opieką. Dziękujemy za dobre serce i wspaniały przykład wiary.
Z modlitwą parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rusznickiemu z okazji Imienin życzymy dużo zdrowia, radości, światła Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Maryi Panny. Niechaj każdy dzień będzie napełniony Bożą miłością, a pełniona posługa przynosi radość i błogosławione owoce.
Kółko Różańcowe MB Anielskiej, Korobczyce
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Puzyni z okazji Imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych i nieustającej pomocy Najświętszej Maryi Panny. Życzymy mocnego zdrowia, dużo sił, radości i satysfakcji z pełnionej posługi duszpasterskiej, realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a Anioł Stróż zawsze czuwa nad Tobą. Szczerze dziękujemy za troskę o nas i naszą świątynię.
Z modlitwą i głębokim szacunkiem parafianie z Oszmiany
❧✿☙
Czcigodnym Księżom Janowi Kuziukowi i Janowi Woronieckiemu z okazji Imienin życzymy obfitych łask Bożych, niegasnącego zapału w posłudze na rzecz Boga i ludzi oraz tylko radosnych chwil życia. Dziękujemy za to, że jesteście obok w każdej potrzebie, dzielicie się z nami dobrocią i czułością. Niech Matka Boża nieustannie opiekuje się Wami i pomaga w posłudze kapłańskiej.
Z modlitwą i głębokim szacunkiem wierni z Oszmiany
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: błogosławieństwa Bożego i opieki Najświętszej Maryi Panny, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, sił i zdrowia w realizacji Bożych zamiarów oraz życzliwych i dobrych ludzi na drodze kapłańskiej. Szczerze dziękujemy Ci za czas, który nam poświęcasz.
Wierni z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia. Niech Wszechmogący wynagrodzi Ci mocnym zdrowiem, siłą, wytrwałością i niegasnącym zapałem w oddanej posłudze na rzecz Boga i ludzi, Maryja Panna otuli matczynym płaszczem i ciepłem swego serca, troskliwością i dobrocią, a Duch Święty rozjaśni drogę, którą kroczymy wraz z Tobą. Dziękujemy za dobre serce, życzliwość, modlitwę i cierpliwość do nas. Niech miłosierny Bóg błogosławi Twym rodzicom.
Legion Maryi, grupa Dobrego Pasterza oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Grodno-Wiszniowiec
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi z okazji 4. rocznicy święceń kapłańskich oraz zbliżających się Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą: mocnego zdrowia, szczęścia, radości w sercu, dużo sił i wytrwałości, obfitych darów Ducha Świętego, życzliwych ludzi obok. Niech Bóg miłosierny obdarza łaską i pokojem, pomaga w nauce i pracy, a Matka Boża i święty Patron codziennie otaczają swą miłością i opieką.
Rodzice oraz brat z rodzin
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego. Niech Pan Bóg obdarza Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Anioł Stróż zawsze będzie obok.
Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej oraz parafianie z Juraciszek
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele z okazji Imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki Najświętszej Panny Maryi, pokoju w sercu, mocnego zdrowia, życzliwych ludzi na kapłańskiej drodze, osiągnięcia każdego celu.
Wierni parafianie z Wołpy oraz parafianki ze wsi Gledniewicze
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego i naśladowaniu Chrystusa. Niechaj wszechmogący Bóg, który wskazał Ci drogę życia, wynagrodzi za wiarę, miłość do bliźniego i szacunek do każdego człowieka, a Najświętsza Maryja Panna nieustannie ma Cię w swojej macierzyńskiej opiece.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żołudka
❧✿☙
Czcigodny Księże Janie Załoga! Z okazji Imienin składamy moc najpiękniejszych życzeń: zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg, który wskazał Ci drogę do kapłaństwa prowadzi przez życie i pomaga w pokonywaniu wszelkich trudności.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Żyrmun
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi z okazji Imienin i Urodzin składamy serdeczne życzenia obfitych łask Bożych, błogosławieństwa od Wszechmogącego i tylko radosnych chwil w życiu. Niech Jezus Chrystus będzie Przewodnikiem na wszystkich drogach życia, Duch Święty nieustannie udziela swych darów i pomaga w posłudze kapłańskiej, a Matka Najświętsza zawsze opiekuje się Tobą i znajduje się obok.
Legion Maryi Nieustającej Pomocy z kościoła pw. świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Gaweckiemu z okazji Imienin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: wszystkich łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Maryi Panny, nieustannej pomocy świętego Patrona. Takie imię ma nie każdy. Proboszcz nam jest bardzo ważny. Jest z Patronem swym związany, Przez Maryję piastowany I przez Boga ukochany. Dziękujemy za czułość, szczerość, otwartość, serdeczność, wsparcie oraz niestrudzoną modlitwę w naszej intencji. Życzymy zdrowia, wytrwałości, radości i życzliwych ludzi obok.
Parafianie, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca oraz Legion Maryi Nieustającej Pomocy z Iwia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Subielowi z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, wytrwałości, Bożej pomocy, obfitych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej. Niech Pan Jezus, którego codziennie trzymasz w swoich rękach, będzie hojny na swe łaski, niech napełnia Twe czułe serce pokojem. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za ofiarną pracę, wspaniały przykład pobożności, a także za dobre słowo dla każdego z nas. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwie. Długich lat życia!
Parafianie z kościoła pw. Świętej Trójcy w Surwiliszkach oraz kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Trabach
❧✿☙
Czcigodnej Siostrze Antonii Szejgierewicz z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg wynagrodzi mocnym zdrowiem, wytrwałością, siłą i niegasnącym zapałem w szczerej i oddanej posłudze Bogu i ludziom. Niech Matka Boża opiekuje się Tobą, otula swoim płaszczem i ciepłem swego serca, a Duch Święty oświeca drogę, którą kroczymy wraz z Tobą. Dziękujemy za modlitwę, życzliwość, uśmiech i dobre serce.
Parafianie z Porozowa i Swisłoczy
❧✿☙
Czczigodnym Ojcu Andrzejowi Jodkowskiemu oraz Siostrze Antoninie Wojcieszczuk z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, niegasnącego zapału w posłudze na rzecz Boga i ludzi, codziennej radości, pogody ducha i optymizmu. Niech Pan Bóg błogosławi każdy dzień, a Matka Boża zawsze się opiekuje. Szczęść Boże!
Wierni z parafii Przemienienia Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Wiśniewskiemu z okazji Imienin i 12. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: opieki Matki Bożej i świętego Patrona, obfitych łask Bożych. Niech Twoja droga kapłańska będzie oświecona promieniami miłosierdzia Bożego. Życzymy zdrowia, radości i wytrwałości w codziennej pracy duszpasterskiej.
Parafianie z Szydłowic
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi gorowi Anisimowowi z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia łask Bożych na każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, nieustannej pomocy Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego, radości, mocnego zdrowia. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego, modlitwę i dobre serce.
Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu z okazji Urodzin przesyłamy moc gorących życzeń. Niech każdy kolejny dzień będzie napełniony miłością, wiarą i ufnością. Życzymy wielu powodów do uśmiechu. Niech zdrowie będzie mocne, a radość – codzienna. Dziękujemy za ofiarną pracę, życzliwość i głoszenie Słowa Bożego. Niech Cię otaczają przyjaciele, którzy w trudnych chwilach wyciągną pomocną dłoń. Niech wszyscy święci mają Cię w swojej opiece. Bóg zapłać!
Parafianie z Kamionki i Kopciówki
❧✿☙
Kochanej Siostrze Antonii w dniu Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: potrzebnych łask od Stworzyciela, obfitych darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej oraz pomocy św. Antoniego. Dziękujemy, że jesteś z nami! Dzieci, rodzice i Anna N. z parafii św. Franciszka z Asyżu w Swisłoczy
Парафіяне з Каменкі і Капцёўкі
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi z okazji Urodzin składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech Pan Jezus błogosławi każdy Twój dzień, obdarza mocnym zdrowiem, ciepłem, miłością i radością. Godnie przeżywaj wszelkie trudności. Niech posługa na rzecz Boga i ludzi przynosi Ci zadowolenie i obfite owoce. Maryja niech otacza swoją matczyną opieką, a Duch Święty udziela potrzebnych łask i darów.
Byli parafianie z Kiemieliszek
❧✿☙
Czcigodny Księże Proboszczu Janie Radziuk! Z okazji Imienin z całego serca życzymy Ci potrzebnych łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki świętego Patrona oraz wszystkiego co najlepsze. Niech plany i zamiary się realizują, niech Matka Boża nieustannie wspiera na drodze do świętości. Dziękujemy Bogu za Księdza, a rodzicom – za syna kapłana.
Wdzięczni wierni z parafii św. Józefa w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Witalemu Cybulskiemu z okazji Imienin życzymy wszelkich łask Bożych, zdrowia, sił, niegasnącego zapału w niełatwej posłudze kapłańskiej. Dziękujemy Panu za Ciebie – tak dobrego i serdecznego kapłana, za pouczenia, głoszenie Słowa Bożego, ziarna którego zasiewasz w naszych sercach.
Wdzięczni parafianie ze wsi Wsielub
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Jodzikowi, jego mamie i krewnym z powodu śmierci ojca przesyłamy słowa szczerego żalu, wyrazy współczucia i chrześcijańskiego wsparcia. Jednoczymy się z Wami w modlitwie, dzieląc ból i smutek. Niech miłosierny Bóg przyjmie zmarłego do swego Królestwa, a Wam doda sił, aby przeżyć ciężar utraty ukochanej osoby. Wieczny odpoczynek zmarłemu.
Parafianie z Cudzieniszek

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.