GRODNO
Piątek,
23 lutego
2024 roku
 

Fatimska zachęta do umiłowania Jezusa Eucharystycznego

Jubileusz

Na 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie
Najczęściej mówi się, że Maryja w Portugalii przypomniała światu o trzech ważnych rzeczach: modlitwie, poście i nawróceniu. Jednak po głębszej analizie Jej orędzia zauważamy, że to właśnie z Fatimy płynie też wezwanie do szczególnego uczczenia i umiłowania Jezusa Eucharystycznego. Jest to bardzo istotny nakaz, który niestety często jest pomijany.
W 1916 roku do trojga fatimskich dzieci kilkakrotnie przychodził Anioł. Miał przygotować ich dusze do lepszego zrozumienia i przekazania orędzia Maryi, które jest w istocie orędziem Ewangelii. Podczas jednego z objawień upadł on na kolana, schylił czoło ku ziemi przed nieruchomo pozostającymi w powietrzu kielichem i hostią, w ten sposób adorując Najświętszy Sakrament. Dał też wyraźny znak dzieciom, aby uczyniły tak samo. Pastuszkowie natychmiast wykonali polecenie Bożego Posłańca i wraz z nim trzykrotnie odmówili następującą modlitwę: „Trójco Przenajświętsza – Ojcze, Synu i Duchu Święty – uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci bezcenne Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich Tabernakulach świata, jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, które Go znieważają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi błagam o nawrócenie biednych grzeszników”.
Potem za przykładem swojego niezwykłego Przewodnika pastuszkowie codziennie, przez wiele godzin stojąc na kolanach, wynagradzali Bogu za zniewagi, których doznaje w Najświętszym Sakramencie.
nbsp;nbsp;nbsp; Podczas kolejnego objawienia, oddając cześć Hostii Przenajświętszej, z której spływały krople Krwi do Kielicha, Anioł powiedział: „Przyjmijcie Ciało i Krew Pana naszego Jezusa tak okropnie znieważane przez niewdzięcznych ludzi. Pokutujcie za ich grzechy i pocieszajcie Boga naszego”. Dzieci, ożywione prawdziwą wiarą w ukryte Bóstwo Jezusa w Eucharystii, padły na kolana przed Aniołem udzielającym im Komunii św. Ufnej i pięknej miłości do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie uczy nas sama Maryja przez przykład własnego życia – pokornego, pełnego wiary, oddanego woli Bożej. Matka Zbawiciela zawsze kieruje ludzi do swojego Syna, pragnie prowadzić do Niego. Taki też był cel Jej objawień w Fatimie. Prośmy Maryję, Matkę Eucharystii, o wybłaganie dla nas łaski umiłowania Najświętszego Sakramentu, abyśmy wszyscy nieustannie czerpali z tego nieskończonego źródła miłości i miłosierdzia, uczestnicząc we Mszy św., przyjmując Komunię św. i osobiście jak najczęściej nawiedzając Chrystusa w kościele.
   Panie Jezu, ofiarujemy Ci miłość Matki Najświętszej, która uzupełnia to, czego brakuje w naszych sercach, byśmy mogli Cię kochać w Przenajświętszym Sakramencie doskonałą miłością Jej Niepokalanego Serca.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  313

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.