GRODNO
Środa,
21 lutego
2024 roku
 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Mateusza
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania:
   „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie». Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
Мt 9, 36–10, 8

Czego pragnie od nas Chrystus?
    Pan Jezus powiedział do Apostołów: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy”. Czy te słowa odnoszą się tylko do uczniów, którzy byli Jego słuchaczami, czy też do współczesnych uczniów Chrystusa – nas, wierzących? Na dzień dzisiejszy dosłowne realizowanie tego nakazu Pana jest niemożliwe. Dlaczego? Mimo znacznych postępów medycyny XXI wieku dużo chorób nadal jest nieuleczalnych. Tylko niektórzy – wybrani przez biskupa – kapłani, nazywani egzorcystami, mocą Jezusa Chrystusa mogą wypędzić z człowieka złego ducha. Nikt oprócz Boga nie może wskrzesić zmarłego.
    Jednak czy tego chce od nas Jezus? Pragnie On, abyśmy głosili nadchodzące Królestwo Boże swoim przykładem: słowami, uczynkami. Wtedy sam Chrystus przez nas będzie uzdrawiał chorych z grzechu, oczyszczał serca z nienawiści i zazdrości, wypędzał demona pychy, wskrzeszał duchowo umarłych niewolników złego.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  315

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.