GRODNO
Sobota,
13 lipca
2024 roku
 

Wyruszyć w drogę!

Słowo redaktora

 Rozpoczęło się lato – okres urlopów i wakacji. W tym czasie do najbardziej znanych miejsc kultu na Białorusi – Budsławia, Trokiel, Naumowicz, Nowogródka, Rosi – z naszej diecezji wyruszą liczne pielgrzymki. Ludzie otrzymują wspaniałą okazję na spokojne i zrównoważone przemyślenie swojego życia, sprawdzenie wytrwałości w przezwyciężaniu codziennych trudów drogi, doświadczenie niezwykłej atmosfery wspólnoty.
    Prawie od początku chrześcijaństwa wierzący i poszukujący Boga udawali się do miejsc świętych, aby odnowić wiarę, uzyskać przebłaganie za grzechy, odnaleźć pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Tam łatwiej jest się otworzyć na Boga, doświadczyć Jego szczególnego działania, a więc odnowić przyjaźń z Panem i bliźnimi, która jest źródłem radości życia. W czasie wędrówki pielgrzymi otrzymywali światło wskazujące drogę do Boga i prawdziwego szczęścia.
Dzisiaj Kościół również zachęca wiernych do pielgrzymowania, ponieważ pragnie przypomnieć, co jest podstawowym celem życia człowieka. Po dostrzeżeniu własnej słabości człowiek zaczyna rozumieć, co w życiu jest naprawdę ważne, co rzeczywiście ma sens. Konieczność zmierzenia się ze zmęczeniem i zniechęceniem pokazuje mu prawdę o nim samym, uświadamia to, co kryje się na dnie jego serca.
    Pielgrzymowanie uczy pokory, hojności, miłości i troski o bliźniego. Jest wspaniałą okazją do dostrzeżenia piękna świata stworzonego przez Boga i różnorodności kultury stworzonej przez człowieka. To również niezwykły sposób modlitwy, ofiary, wyrzeczenia.
    Tej formie rozwijania duchowości poświęca się coraz więcej uwagi. Jest to spowodowane tęsknotą człowieka za spotkaniem z Panem. Pielgrzymki kierują myśli wiernego ku przystani, do której może wstąpić na drodze religijnych poszukiwań, by wraz z psalmistą wyrazić swój głód i pragnienie Wszechmogącego słowami: „Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, [...] łaska Twoja lepsza jest od życia” (Ps 63 [62], 2-4).
     
   
      Drodzy Czytelnicy!
    Życie większości z nas to ciągła gonitwa i konieczność sprostania coraz to nowym wyzwaniom. Nieustannie dzwoniący telefon, pilne wiadomości, przytłaczająca liczba spotkań w ciągu dnia pozbawiają człowieka chwili wytchnienia, czyniąc życie coraz bardziej skomplikowanym i stresującym. Aby po wytężonej pracy złapać oddech, wyciszyć myśli i zwolnić tempo, warto wyruszyć w pieszą pielgrzymkę.
    Wykorzystajmy dobrze czas, który daje nam Pan! Znajdźmy możliwość do przeżycia rekolekcji w drodze.
    Poprzez tę niepowtarzalną atmosferę wspólnoty, wzajemnego szacunku, pomocy, ofiarności na nowo odczujemy Bożą obecność!

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  172

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.