GRODNO
Poniedziałek,
06 lutego
2023 roku
 

Dziś trzeba się sprzeciwiać cywilizacji śmierci

Rozważania

We współczesnym społeczeństwie można dostrzec ostry kryzys małżeństwa, który przejawia się, między innymi, w niechęci do rodzenia dzieci. W celu zwrócenia uwagi na problem obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i tradycyjnych wartości na Białorusi działają specjalne organizacje, ruchy i inicjatywy. Do grona tych, kto służy dobru poczętego dziecka, jego matki i rodziny, należy grupa modlitewna „W obronie życia”, która powstała w mieście nad Niemnem za pośrednictwem Aliny Sańko.
Pani Alino, proszę, niech Pani opowie o tym, jak się tworzyła grupa modlitewna.
    Już jako nastolatka często zastanawiałam się nad pytaniem, dlaczego rodzicom brakuje miłości i odwagi, że pozbawiają swoje nienarodzone dzieci prawa na życie. Potem wyszłam za mąż, poznałam radość macierzyństwa i poważnie zainteresowałam się tematem obrony życia poczętego, któremu grozi niebezpieczeństwo zniszczenia.
    Razem z mężem często uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla małżeństw. Te praktyki duchowe w pewnym stopniu stały się bodźcem do rozpoczęcia działalności na rzecz najsłabszych i bezbronnych.
W 2013 roku dowiedziałam się o istnieniu charytatywnej Fundacji Obrony Życia i Rodziny „Otwarte serca”. Należący tam wolontariusze pracują w różnych miastach Białorusi, odbywają codzienny dyżur modlitewny, rozmawiają z kobietami w ciąży przed aborcją w oddziale ginekologicznym. Zwróciłam się do dyrektora Władysława Wołochowicza z prośbą o dołączenie do tej inicjatywy i wspólnie z innymi wolontariuszkami zaczęłam rozpowszechniać w Grodnie broszury i ulotki w obronie życia, a także tworzyć tematyczne plakaty przy oddziale ginekologicznym.
  
Każda kobieta, wątpiąca o swojej chęci pozostawienia dziecka, może zwrócić się o pomoc do gabinetu „Za narodziny”, który działa w Grodnie. Otrzyma tu kompleksową pomoc psychologa, psychoterapeuty, pracownika socjalnego oraz prawnika, a także katolickiego lub prawosławnego kapłana. Zgodnie z życzeniem konsultacja może być anonimowa.
  
   Dowiedzieć się o godzinach pracy i zapisać się na wizytę można na recepcji oddziału ginekologicznego nr 2 m. Grodno pod adresem: ul. Transportnaja 3 lub pod numerami: (8 0152) 56-71-06, (8 0152) 52-71-07.

Podczas auto-motocrossu uczestnicy apelowali o zaniechanie aborcji 
i zachowanie życia nienarodzonym dzieciom   Potem poznałam Marinę Wołoczkową, która koordynuje pracę Grodzieńskiego Centrum Obrony Życia i Rodziny „RadziMa”. Razem brałyśmy udział w spotkaniu dotyczącym tematu obrony życia. Później nawiązałyśmy bliską współpracę, w wyniku której na ulicach miasta pojawiły się billboardy apelujące do rodziców o zachowanie życia dzieci poczętych.
    Cała ta działalność, skupiona na temacie pro-life, stopniowo przerodziła się w pomysł o stworzeniu specjalnej grupy osób, które będą ogarniać swoją modlitwą wszystkie nienarodzone dzieci, którym grozi aborcja; wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do ich zabójstwa; wszystkie rodziny, które nie mają dzieci (aby nie odrzucały swego krzyża, lecz z pokorą przyjmowały wolę Niebieskiego Ojca).
   Każdy członek naszej grupy modlitewnej „W obronie życia” modli się w wymienionych intencjach przez jedną godzinę tygodniowo. Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w grodzieńskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie o 18.30 rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji życia. Potem odbywa się Msza św. z błogosławieństwem kobiet w ciąży oraz tych, kto pragnie mieć potomstwo. Po Mszy św. członkowie grupy gromadzą się razem, aby się pomodlić i omówić plany na kolejny miesiąc..
    Członkowie tej grupy nie tylko modlą się za dzieci, którym grozi niebezpieczeństwo aborcji, lecz także biorą udział w różnorodnych wydarzeniach dotyczących obrony rodzinnych chrześcijańskich wartości. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o najciekawszych inicjatywach?
    W tym roku organizowaliśmy szereg nabożeństw Drogi Krzyżowej w parafiach diecezji grodzieńskiej, podczas których rozważaliśmy temat aborcji i jej skutki. Mówiliśmy o problemach dotyczących dzieci z opóźnionym rozwojem i bezdzietnych rodzin, eutanazji, bezgranicznej miłości Bożej, przebaczeniu i posłudze. W ten sposób chcieliśmy obudzić w ludzkich sumieniach wrażliwość na sens i wartości życia człowieka w każdym momencie i stanie.
   
Procent aborcji od liczby ciąży w regionach Białorusi zgodnie z danymi z 2016 roku
   • obw. miński – 13,5%
    • obw. brzeski – 15,4%
    • obw. grodzieński – 16,2%
   • obw. mohylewski – 18,6%
   • m. Mińsk – 19,5%
    • obw. homelski – 24,3%
    • obw. witebski – 24,6%

  Reklama społeczna od centrum „RadziMa” (bohaterką billboardu jest Alina Sańko)  Niedawno członkowie naszej grupy modlitewnej wzięli aktywny udział w czwartym maratonie charytatywnym „15 dni w obronie życia i rodziny”, poświęconym Międzynarodowemu Dniu Rodziny i Międzynarodowemu Dniu Dziecka. W ramach tego wydarzenia odbył się tradycyjny auto-motocross „Grodno za zakazanie aborcji”. Zgromadził on nieobojętnych na ten problem mieszkańców miasta. Ponad 60 pojazdów przejechało jego ulicami, otaczając „modlitewnym kołem” szpitale i oddziały ginekologiczne centrum obwodowego, gdzie dokonuje się aborcji.
    Teraz pracujemy nad tym, aby pokazać w instytucjach edukacyjnych oraz świątyniach miasta przenośną wystawę w obronie życia i rodziny pod tytułem „Są dwie drogi: droga życia i droga śmierci”. Składa się z 20 plakatów.
    Centralny, jak kamień na skrzyżowaniu, zaprasza do zastanowienia się nad wyborem swojej drogi, o skutkach decyzji, dotyczących najważniejszych pytań istnienia: życia i śmierci. Na pozostałych plakatach przedstawiliśmy demograficzne problemy współczesnego świata, tragedie porzucania narodzonych dzieci, szkody wyrządzane przez antykoncepcję i aborcję na duchowym i fizycznym zdrowiu męża i żony. Wystawa ukierunkowuje gości na cnoty, naturalne i harmonijne małżeństwo, u podstaw którego leży miłość i szacunek do siebie nawzajem. Oprócz tego regularnie od- wiedzamy grodzieńskie oddziały ginekologiczne, gdzie zostawiamy ulotki informacyjne o skutkach aborcji z poradami lekarzy i psychologów, a także broszury, w których mówi się o tym, jak rozwija się dziecko w łonie matki od pierwszych dni jego istnienia.
    Dziś trzeba bronić dziecko przed własną mamą lub ojcem, którzy nie chcą, by się urodziło. Dlaczego, Pani zdaniem, rodzice tak często nie chcą zachować życia poczętego? Jak wywrzeć wpływ na świadomość ludzi?
   
Prawo do życia, będące Bożym darem, jest chronione przykazaniem „Nie zabijaj”, które w sposób szczególny dotyczy słabych i bezbronnych. Poczęta istota ludzka, bez wątpienia należy do tej kategorii. Biorąc pod uwagę tę prawdę, Kodeks Prawa Kanonicznego dołączył sztuczne przerywanie ciąży do przestępstw przeciwko życiu i wolności człowieka. Ten, kto świadomie i dobrowolnie dopuszcza się tego wykroczenia, nie tylko popełnia ciężki grzech, lecz także podlega ekskomunice (najwyższa kara Kościoła).

    Problem aborcji to prawdziwy dramat naszej kultury. Jesteśmy spadkobiercami radzieckiego państwa, które jedno z pierwszych legalizowało usuwanie ciąży. Uważam, że dziś zbieramy plony tamtej antyrodzinnej polityki, która panowała przez długie lata. We współczesnym białoruskim społeczeństwie zupełnie normalnie są odbierane rozwody, współżycie bez ślubu. Małżonkowie coraz częściej wybierają wolne od dzieci, egoistyczne życie we dwójkę. Aktualnym pozostaje też problem planowania rodziny. Wiele par boi się poczęcia dziecka, korzysta z antykoncepcji, ponieważ nie ma pojęcia o naturalnych metodach kontrolowania zajścia w ciążę. Często więc aborcja jest tym jedynym sposobem planowania rodziny lub wyjściem z sytuacji, kiedy to dziecko nie odpowiada oczekiwaniom (na przykład, jeśli urodzi się niepełnosprawne).
    W świetle tych problemów trzeba prowadzić działalność formacyjną, kładąc nacisk na wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa i czystości. Aby rodziny były zdrowe i trwałe, w duszach ludzi trzeba cierpliwie pielęgnować zboże świętości życia. Tylko wtedy wyda ono obfity plon.

Do grupy modlitewnej „W obronie życia” może dołączyć każdy chętny. Więcej informacji szczegółowych pod numerem: (8 033) 655-41-90, Alina Sańko.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  329

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.