GRODNO
Wtorek,
31 stycznia
2023 roku
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Rozważania ze Słowem Bożym

Z Ewangelii św. Jana
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego.
J 3, 16–18

Trójca Święta źródłem miłości
   
    W liturgii Kościoła rozważamy w tym dniu jedną z najważniejszych prawd naszej wiary, a zarazem jedną z najtrudniejszych do zrozumienia – prawdę o Bogu w Trójcy Jedynym: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. W ciągu 20-wiecznej historii chrześcijaństwa dużo zostało powiedziane i napisane o Trójcy Świętej, jednak nadal jest to temat, którego nie możemy do końca zrozumieć. Podany fragment Ewangelii zawiera w sobie bardzo jasny przekaz dotyczący Trójjedynego Boga: Pan posłał swojego Syna na świat z miłości do człowieka, aby pokazać drogę zbawienia, którą nas dzisiaj prowadzi Duch Święty. I wydaje się, że nie ma prostszego przesłania niż miłość, którą Stwórca objawił nam przez Jezusa Chrystusa. Jej język jest zrozumiały dla każdego, gdyż jest ona tym, czego wszyscy potrzebujemy, czego szukamy. Miłość potrafi dokonać wielkich rzeczy. Naszą odpowiedzią natomiast powinno być jej odwzajemnienie, przyjęcie i realizowanie w swoim życiu.
    Bóg jest miłością. I tej miłości chce nas nauczyć, ponieważ pragnie naszego zbawienia. Musimy to sobie uświadomić, gdyż „sądzeni będziemy z miłości”, jak napisał św. Jan od Krzyża. Nie zapominajmy więc o tym, co nam mówi dzisiejsza Ewangelia – Trójca Święta jest źródłem prawdziwej miłości.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  335

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.