GRODNO
Środa,
17 kwietnia
2024 roku
 

21 maja 2017 roku

Z głębi serca

 
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

❧✿☙
Najdostojniejszemu Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi z okazji 26. rocznicy święceń biskupich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg darzy łaską zdrowia, Chrystus zawsze prowadzi swoimi drogami, a Duch Święty udziela pełni swych darów, kieruje Ekscelencją jako strażnika prawdy Kościoła. Niech głoszona przez Ekscelencję Dobra Nowina napełnia ludzi żywą wiarą, nadzieją i miłością, prowadząc do wiecznego szczęścia. Dziękujemy Księdzu Biskupowi za wszelkie wyrazy troski pasterskiej o powierzony lud Boży. Do naszych życzeń dołączamy modlitwę, a posługę Księdza Biskupa powierzamy w ręce Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki diecezji.
Apostolat „Margaretka” diecezji grodzieńskiej
❧✿☙
Najdostojniejszemu Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Martinowiczowi z okazji Urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze na rzecz Boga i ludzi, optymizmu, radości i pogody ducha, na co dzień. Niech Pan będzie hojny na swe łaski i błogosławieństwo, Matka Boża nieustannie opiekuje się Księdzem, a Duch Święty obficie udziela swych darów.
Redakcja „Słowa Życia”
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Roubie z okazji 40-lecia przesyłamy serdeczne życzenia: obfitych darów Ducha Świętego, stałej opieki Maryi Panny, dobrego zdrowia, pogody ducha na każdy dzień i życzliwych ludzi obok. Niech z Bożą i ludzką pomocą realizują się wszystkie Twe plany i zamiary. Szczerze dziękujemy za mądrość, wiedzę i starania. Wierzymy, że wszystkie słowa, skierowane do nas, i szczera wspólna modlitwa podczas nabożeństw zasieją w duszach ziarna prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej, które zakiełkują obfitym plonem w wieczności.
Maria Kiżuk oraz wierni ze wsi Papiernia
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia, radości, mądrości i cierpliwości. Niech Najświętsza Matka zawsze Ci pomaga, a święty Patron opiekuje się w każdej chwili życia. Pamiętamy o Tobie w modlitwach. Szczerze dziękujemy za niełatwą posługę duszpasterską, dobroć i życzliwość, kazania, które napełniają nasze dusze Bożym światłem i radością.
Wierni z parafii MB Szkaplerznej, Przywałka
❧✿☙
Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Witoldowi Petelczycowi, Witalijowi Słuce, Witalijowi Siarko, Janowi Osipowiczowi i wszystkim Ojcom, którzy pełnili posługę duszpasterską i głosili Słowo Boże w naszej parafii, z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie z całego serca życzymy mocnego zdrowia, łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień życia. Dziękujemy za pracę w naszej parafii, opiekę duchową, troskę o świątynię, opiekę nad każdym wiernym, szczerą modlitwę, dobry uśmiech i kochające serce.
Z wdzięcznością Kółko Różańcowe św. Maksymiliana z parafii św. Teresy z Avila, Szczuczyn
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Jackowi Markielowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą. Życzymy zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej i obfitych owoców na niwie Bożej. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty Patron prowadzą Cię szczęśliwą drogą, a Duch Święty obdarza wszelkimi darami.
Komitet Kościelny, parafianie, Róże Żywego Różańca, chór parafialny, liturgiczna służba ołtarza, dzieci i młodzież z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Zelwie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jackowi Markielowi z okazji 25-lecia święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa Bożego na każdą chwilę życia oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg otacza Księdza swoimi łaskami, mocą i siłą oraz uświęca każdą chwilę życia. Życzymy wszelkiej życzliwości, miłości od każdego spotykanego na drodze życiowej człowieka.
Rodziny Ciereszczenków i Pluszczewiczów
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich oraz Urodzin życzymy zdrowia i opieki Matki Bożej. Niech Dobry Bóg błogosławi Ci w trudnej posłudze kapłańskiej, a święty Patron pomaga w każdej chwili życia. Niech obok będą życzliwi ludzie, a praca duszpasterska przynosi obfite owoce.
Rodziny Bakun i Rejszel
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Waleremu Lisowskiemu z okazji Urodzin oraz 18. rocznicy święceń kapłańskich życzymy wszelkich łask od Wszechmogącego, opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego, dużo radosnych chwil i natchnienia. Niech droga, do której Cię powołał Pan, będzie szczęśliwa i błogosławiona. Dziękujemy za troskę o świątynię i parafian, otwartość i dobry humor.
Z szacunkiem wierni z parafii Werejki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień życia, pomyślności w niełatwej posłudze, wytrwałości w głoszeniu Ewangelii i miłosierdzia od Wszechmogącego. Niech dobry Bóg nieustannie Ci błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna otacza matczynym płaszczem i pomaga zawsze godnie spełniać wolę Bożą. Dziękujemy za dobre serce, otwarte na ludzkie potrzeby.
Z szacunkiem Legion Maryi i grupa Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Romanowskiemu z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia połączone z modlitwą: zdrowia, pogody ducha, radości w sercu, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i świętego Patrona. Niech każdy przeżyty dzień przynosi siłę i radość do pełnienia posługi duszpasterskiej.
Rodzice i siostra z rodziną
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich oraz Urodzin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń mocnego zdrowia, pomyślności, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej, obfitych łask Bożych oraz stałej opieki Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy dzień będzie napełniony szczęściem i radością, na twarzy gości uśmiech, a duszę ogarnia spokój.
Komitet Kościelny oraz parafianie z Żołudka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Janowi Rejszelowi z okazji Urodzin przesyłamy moc najpiękniejszych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić posługę duszpasterską i nieustannie obdarza swoimi darami. Niech zdrowie Ci dopisuje, radość i nadzieja napełnia serce, a z twarzy nie znika uśmiech.
Wierni ze wsi Skiersie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy wiązankę serdecznych życzeń: radości, mocnego zdrowia, życzliwości od ludzi, niegasnącego zapału i wiary, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech wszystkie problemy, które spotykasz na swojej drodze, nigdy nie zniechęcają, tylko wzmacniają i prowadzą do świętości. Niech Matka Boża i święty Patron nieustannie czuwają nad Tobą i wspierają w niełatwej pracy duszpasterskiej.
Mama i siostry z rodzinami
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Igorowi Anisimowowi z okazji 16. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, obfitych darów Ducha Świętego i łask Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny na co dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu.
Krewni
❧✿☙
Czcigodnej Janinie Matyś z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności we wszystkim, opieki Matki Bożej i ludzkiej życzliwości. Niech Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Pan Bóg nieustannie obdarza Cię swoimi łaskami.
Franciszkański Zakon Świeckich, Koła Żywego Różańca z parafii Teolin
❧✿☙
Szanownym Wiktorii, Dymitrowi i Leonidowi Hańczyc z okazji Urodzin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i świętego Patrona, darów Ducha Świętego, zdrowia, radości, szczerych i otwartych ludzi obok.
Rodzice chrzestni, wieś Radziwiłki
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem na długie lata, dodaje sił, byś nadal podążał Jego drogą. Niech Chrystus, któremu zaufałeś, będzie przy Tobie, umacnia i strzeże, a Matka Boża zawsze ma w swojej opiece.
Wdzięczni parafianie z kościoła pw. Wniebowzięcia MB w Adamowiczach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech ziarna, które siejesz na niwie Tobie powierzonej, zawsze kiełkują i wydają obfite owoce. Życzymy mocnego zdrowia, radości, darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg pomaga w pełnieniu posługi duszpasterskiej, a Matka Najświętsza wyprasza wszystkie potrzebne łaski. Szczerze dziękujemy za Twoje serce, pełne dobroci i miłości, namaszczone dłonie, głoszenie Słowa Bożego i troskę o nas.
Parafianie z Ostryny
❧✿☙
Szanownej Siostrze Weronice Bliźniuk z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości, pogody ducha i dobrych ludzi obok. Niech Pan Jezus obdarza Cię błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, napełnia światłem i mocą. Szczerze dziękujemy za ofiarną pracę w naszym chórze dziecięcym. Życzymy opieki Matki Bożej oraz obfitych darów Ducha Świętego.
Młodzież, dzieci, zakrystian Zdzisław, parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Smorgoniach
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu z okazji 30-lecia posługi kapłańskiej składamy wiązankę szczerych, serdecznych życzeń. Niech Bóg miłosierny obdarzy Cię mocnym zdrowiem, życzliwością ludzką. Życzymy wszelkich potrzebnych łask od Wszechmogącego na każdy dzień, opieki Matki Bożej i świętego Patrona na drodze kapłańskiej. Dziękujemy za otwarte serce, modlitwy, mądre nauki, oddaną posługę.
Z modlitwą wdzięczni wierni i apostolat „Margaretka” z parafii Trójcy Przenajświętszej, Zabłocie
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Szemetowi z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, sił, dobrobytu, szczęścia, światła Ducha Świętego, realizacji wszystkich planów i zamiarów oraz życzliwych ludzi obok. Niech każdy dzień będzie napełniony miłością Bożą, służba duszpasterska przynosi błogosławione owoce, a Najświętsza Maryja Panna otula swym matczynym płaszczem i broni od wszelkiego zła.
Z szacunkiem grupa modlitewna z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnemu Ojcu Romanowi Cieślakowi z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan codziennie obdarza Cię swoimi łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością. Niech Anioł Stróż czuwa nad Tobą, a Matka Boża otula swą miłością i opieką. Szczerze dziękujemy za posługę na rzecz Boga i ludzi.
Z szacunkiem grupa modlitewna z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodnemu Księdzu Arturowi Małafiejowi z okazji 11. rocznicy święceń kapłańskich składamy najpiękniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, zdrowia, pogody ducha, mocnej wiary, pomyślności w posłudze duszpasterskiej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Jezus Chrystus zawsze pomaga, a Matka Boża nieustannie czuwa nad Tobą. Szczerze dziękujemy za dobroć, otwarte serce i ofiarną pracę na rzecz Boga i ludzi.
Z szacunkiem grupa modlitewna z Grodna-Augustówka
❧✿☙
Czcigodny Księże Andrzeju Zajko! Z okazji 16. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech promienie łaski Bożej lśnią nad Twą głową, aby życie było napełnione modlitwą i dobrocią. Niech wiara codziennie się wzmacnia, nadzieja nigdy nie opuszcza serce, a miłość kwitnie w duszy cudownym kwiatem, darząc wszystkich ciepłem.
Rada Parafialna oraz wierni z kościoła Grodno-Południowy

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  259

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.