GRODNO
Poniedziałek,
04 grudnia
2023 roku
 

XXIV Diecezjalne Dni Młodzieży w Nowogródku

Życie Kościoła

W tym roku młodych ludzi razem z ich duszpasterzami 6-8 maja gościnnie przyjmowała parafia św. Michała Archanioła, siostry nazaretanki, a także miejscowe instytucje edukacyjne. Hasłem spotkania były słowa: „Wielkie rzeczy uczynił nam Bóg przez Maryję”.
Pierwszy dzień
    Mszy św. na rozpoczęcie wydarzenia przewodniczył biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski. W homilii hierarcha podkreślił, że dziś bardzo ważne jest iść naprzód. „Nie wolno stać w miejscu, trzeba nieustannie rozwijać swoją wiarę. Od was, młode pokolenie, zależy przyszłość Kościoła, społeczeństwa, kraju” – powiedział biskup. Potem odbyła się konferencja pod tytułem „Maryja naszą Matką i przykładem życia”, którą wygłosił o. Andrzej Jodkowski CSsR. Podczas przemówienia kapłan dał młodzieży cenną radę: „Jeśli chcesz być szczęśliwy, bierz do ręki różaniec”. Program pierwszego dnia na głównym placu miasta zakończył koncert uwielbienia. Wspólnie z seminaryjną grupą „AVE” młodzież sławiła Boga przez śpiew i taniec.
    Праграму першага дня на цэнтральнай плошчы горада завяршыў канцэрт праслаўлення. Разам з семінарыйным гуртом “AVE” моладзь усхваляла Бога праз спеў і танцы.

    Drugi dzień
    Po wspólnej modlitwie młodzi wierni wzięli udział w spotkaniach katechetycznych na temat cnót Maryi: pokory, czystości wiary, nadziei, miłości, służenia i stałości. Młodzież została podzielona na grupy. Każdej z nich postarano się przybliżyć osobę Najświętszej Matki na podstawie różnorodnych tez. Po zajęciach katechetycznych uczestnicy DDM przekazywali je w miniprzedstawieniach.
   
Oprócz młodzieży z diecezji grodzieńskiej na wydarzeniu byli obecni przedstawiciele diecezji pińskiej oraz archidiecezji mińsko-mohylewskiej, a także grupa studentów z Nigerii, studiujących na grodzieńskich uczelniach wyższych. Ogólna liczba uczestników tegorocznych DDM wyniosła ok. 1500 osób.

    Ponieważ na drugi dzień przypadała Niedziela Dobrego Pasterza, młodzi ludzie zgromadzili się na Mszy św., aby modlić się o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, a także okazać wsparcie duchowe tym, którzy już poświęcili swoje życie Chrystusowi. Liturgię celebrowali neoprezbiterzy. Po czym kapłani udzielili wiernym indywidualnego błogosławieństwa.
    Po południu odbyła się prezentacja młodzieżowych grup parafialnych. Podczas wystąpień młodzi ludzie sławili Matkę Bożą przez śpiew, taniec oraz przedstawienia teatralne.
   
    Trzeci dzień
    W ostatnim dniu DDM młodzież wyruszyła w pieszej pielgrzymce za miasto do Lasu Botarowskiego, aby uczcić błogosławione siostry męczenniczki w miejscu ich spoczynku. Liturgii przewodniczył biskup Aleksander Kaszkiewicz. Hierarcha zapoznał obecnych z historią heroicznej śmierci 11 nazaretanek, które podczas II wojny światowej oddały swoje życie, by ratować ojców rodzin z Nowogródka oraz miejscowego kapłana. Na miejscu, zroszonym krwią męczennic, młodzież miała możliwość wyciszyć się po burzliwym przeżyciu minionych dni i rozważyć, co jest fundamentem wiary oraz jakie ofiary wypełniają ich codzienność.
    Potem uczestnicy wydarzenia razem z organizatorem ks. Antonim Gremzą podziękowali proboszczowi parafii w Nowogródku ks. Jerzemu Żegarynowi i mieszkańcom miasta za ciepłe przyjęcie oraz dodanie nowego punktu do programu wydarzenia – pielgrzymki do świętego miejsca.
    Zakończyły się DDM koncertem uwielbienia wykonanym przez grupę „Laudans”.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  28

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.