GRODNO
Wtorek,
25 czerwca
2024 roku
 

Twórca unikalnej kolekcji „Biblia w filatelistyce”

Tradycje chrześciańskie

Szanowni Czytelnicy, w ubiegłym numerze zapoznaliśmy Was z maryjnymi obrazami na znaczkach pocztowych. Posiadaczem tej kolekcji jest filatelista Leon Karpowicz z miejscowości Łunno. Kolekcjonuje on znaczki o tematyce biblijnej, swoją inspiracją szerząc wśród ludzi ważne prawdy Świętej Księgi.
Praca filatelisty mobilizuje do poszukiwania
    Większą część swojego życia Leon Karpowicz pracował jako nauczyciel. Kolekcjonowanie znaczków pocztowych rozpoczął w latach 90. ubiegłego wieku. „Wcześniej filatelistyka była inspiracją dla wielu. Sporo uczniów kolekcjonowało znaczki, niektórzy z nich poświęcali na to całe swoje życie. Ja natomiast wszedłem w filatelistykę dosyć późno i to tylko dzięki moim przyjaciołom – opowiada pan Leon. – Kolekcjonowanie znaczków z całego świata nie miało sensu. Wyobraźcie sobie, ile ich jest! To tak, jakbym próbował osiągnąć nieosiągalne. Dlatego zastanawiałem się nad tematyką. Na początku była to «Puszcza Białowieska», potem – kolekcja znaczków dotyczących historii Białorusi”.
    Jednak ten temat był dość popularny wśród filatelistów, dlatego by się nie powtarzać, pan Leon zaczął szukać rzeczywiście rzadkiego tematu, czegoś „dla siebie”. Tak się zrodził pomysł zebrać i opisać znaczki pocztowe, które przedstawiają wątki biblijne. „Pismo Święte jest jednym z najważniejszych książek w historii świata, nie tylko w sensie duchowym, ale też literackim, historycznym, społecznym. Dla wielu osób jest swego rodzaju instrukcją życiową, źródłem mądrości, która uczy nas miłości i przebaczenia” – podkreśla filatelista.

    Od pomysłu do realizacji
    Pan Leon twierdzi, że żyjemy w świecie, który w znacznej mierze został ukształtowany na podstawie kultury biblijnej, i przytacza następujący przykład: „Najsłynniejszym obrazem Rafaela jest «Madonna Sykstyńska». W nim malarz przekazał tajemnicę matczynego piękna. Jednak nie na tym polega niewyczerpane życie dzieła. Madonna urzeka tak mocno, ponieważ na obrazie została odzwierciedlona Jej dusza. W tej ikonie pewne rzeczy są niedostępne dla ludzkiej świadomości.
    Napisano o niej sporo tomów prac, jej reprodukcje wykorzystywano na znaczkach różnych krajów”.
   
Nawet ten, kto nigdy nie czytał Biblii, przejrzawszy materiał, zgromadzony przez filatelistę, może zrozumieć wątki wydarzeń z Księgi Ksiąg.

   Leon Karpowicz opowiada o znaczkach poświęconych narodzeniu Zbawcy Między innymi w kolekcji pana Leona można znaleźć znaczki, na których zostały pokazane kara ogniem Sodomy i Gomory, przypowieści o synu marnotrawnym, pracownikach winnicy, zagubionej owcy. Są również znaczki, przedstawiające narodzenie Matki Bożej, zaręczyny Maryi oraz Zwiastowanie, Ostatnią Wieczerzę i Drogę Krzyżową Pana Jezusa. Kolekcja posiada nawet pierwszy znaczek, poświęcony narodzeniu Chrystusa, który ukazał się w Kanadzie.
    Filatelista opowiada, że mieszkając na wsi, trudno jest zbierać materiał filatelistyczny. Zgodnie z jego słowami, nabywał znaczki podczas wyjazdów za granicę. W kolekcjonerstwie pomagali mu również przyjaciele z Polski i Izraela. Niektóre znaczki udało się znaleźć w grodzieńskim klubie filatelistycznym. Inne zostały kupione w wyspecjalizowanym sklepie w Mińsku. „Dziś znaczki można swobodnie zamówić przez Internet, potrzeba tylko pieniędzy – mówi z uśmiechem pan Leon. – Gdy zaczynałem gromadzić swoją kolekcję, taka możliwość niestety nie istniała”.
   
    Kolekcja biblijna – droga do poznania prawd wiecznych
 Koperta ze znaczkiem, gdzie przedstawiono mapę świata z napisem CHRISTMAS   Kolekcja Leona Karpowicza „Biblia w filatelistyce” składa się z 80 arkuszy, na których znajduje się ok. 600 znaczków wydanych w różnych krajach świata. Przedstawiają one wydarzenia Starego i Nowego Testamentu. Każdemu znaczkowi towarzyszy opis autorski w języku białoruskim. „Musiałem przyłożyć wielu starań i bardzo się napracować, aby stworzyć tę kolekcję. Najpierw trzeba było zapoznać się z wydarzeniami opisanymi w Biblii, aby potem móc zrozumieć motywy obecne w dziełach znanych malarzy, wykorzystanych na znaczkach pocztowych” – mówi pan Leon.
   
Marzeniem Leona Karpowicza jest wydanie „Historii biblijnych ilustrowanych znaczkami pocztowymi”. Autor posiada już artykuły na ten temat i szuka fundatora dla swojej książki.

    Filatelista podkreślił, że podczas tworzenia kolekcji o tematyce biblijnej nie tylko głębiej poznał Stary i Nowy Testament, lecz także zdobył nową wiedzę o Bogu i wzmocnił swoją wiarę: „Gdy zbierałem znaczki oraz inne materiały, spotykałem się z powszechnie znanymi dziełami sztuki. To spotkanie z pięknem, ze szlachetnymi dążeniami ludzkiej myśli i talentu wzbogacało mój świat wewnętrzny”.
    Pan Leon spostrzegł, jak bardzo ciekawe i pouczające są historie biblijne. Dzięki nim odkrył dla siebie nowe drogi poznania dobra i zła, zrozumiał, czym jest prawdziwa miłość.

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  190

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.