GRODNO
Środa,
17 lipca
2024 roku
 

Słowo dla Życia (140)

Słowo dla Życia

Papież Franciszek
    Maryja jawi się w Ewangelii jako kobieta milcząca, która nie wszystko rozumie, ale rozważa każde słowo i wydarzenie w swoim sercu.
W tym zachowaniu widać piękny rys Jej psychiki: Maryja nie popada w  przygnębienie w obliczu niepewności życia, zwłaszcza gdy wydaje się, że nic się nie układa. Tym bardziej nie protestuje gwałtownie, pomstując na losy życia, często objawiające wrogie oblicze. Ona słucha: nie zapominajcie, że nadzieja zawsze wiąże się ze słuchaniem.
Nie jesteśmy sierotami, mamy Matkę w Niebie – świętą Bogarodzicę. Uczy nas bowiem cnoty oczekiwania, także wówczas, gdy wszystko wydaje się bezsensowne. Zawsze jest ufająca wobec tajemnicy Boga, nawet wówczas, gdy zło świata zdaje się Go przysłaniać. Akceptuje życie takim, jakim się nam daje: z jego dniami szczęśliwymi, ale także z jego tragediami, których nigdy
nie chcielibyśmy napotkać. Oby Maryja w chwilach trudnych zawsze wspierała nasze kroki i mówiła do serca: „Podnieś się. Popatrz naprzód. Popatrz aż po horyzont”. Gdyż Ona jest Matką nadziei.
Fragment katechezy podczas audiencji ogólnej, 10.05.2017


Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz   Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

      Celem peregrynacji figury Matki Bożej jest przybliżenie wszystkim treści orędzia fatimskiego, wzbudzenie w nas ducha pokuty i nawrócenia, ożywienie pobożności maryjnej i rozpowszechnienie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Panny. Dlatego proszę każdego z was o jak najlepsze przeżycie tego ważnego wydarzenia religijnego w naszym Kościele lokalnym. Byłoby dobrze, gdyby peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej zaowocowała podjęciem przez dużą liczbę wiernych diecezji praktyk codziennego odmawiania różańca, obchodów pierwszych sobót miesiąca, postu i pokuty, o które Maryja tak bardzo prosiła swoich czcicieli.
Niech peregrynacja i nabożeństwa z nią związane będą wyrazem naszej wdzięczności Opatrzności Bożej i Matce Najświętszej za Kościół grodzieński, za dar odrodzenia wiary na tych ziemiach, za wszelkie łaski, którymi dobry Pan tak hojnie każdego obdarza. Niech będą także przebłaganiem za to, że serca nasze i naszych bliźnich nie zawsze są otwarte na zbawcze działanie łaski Bożej.
Fragment Listu Pasterskiego z okazji rozpoczęcia peregrynacji figury MB Fatimskiej

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  168

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.